کبوتر کرج http://kabootarkaraj.mihanblog.com 2018-09-20T11:10:00+01:00 text/html 2016-05-03T13:38:13+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی روش کامل فارسی میکس مستر یک آهنگ با استفاده از وی اس تی vst پلاگینها http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/15 آموزش کامل فارسی میکس و مستر یک موزیک با مصرف از وی اس تی vst و پلاگینها<br><img src="http://hiphopmakers.com/wp-content/uploads/2014/09/Synth-VST-622x294.jpg"><br><a href="http://cubase.ir/forum509/دانلود-وی-اس-تی.html">دانلود vst</a><br><br><b>دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی</b><br><br>به طور کلی فرقی نمی نماید که شما این وی اس تی ها را دانـلود کرده باشید یا آنرا از فروشگاههای وی اس تی خریده باشید<br>نکته ای که مهم است آنست که نحوه صحیح مصرف از این وی اس تی پلاگینها را به طور اصولی علمی فرا بگیرید<br>در زیر من به شما کمک خواهم کرد که چگونه میتوان با کیفیت ترین مصرف را از وی اس تی ها جهت انجام کار پیشرفته در زمینه ی میکس و مستر یک آهنگ انجام داد<br>در این مجموعه عملیات میکس مستر موسیقی از ابتدا تا انتها با وی اس تی پلاگین به طور کامل به زبان فارسی راهنمای داده می شود<br>وی اس تی,دریافت وی اس تی,خرید وی اس تی,فروش وی اس تی,فروش vst,خرید vst,دانـلود vst<br><br>تمام ی عملیات ضروری برای میکس و مستر موسیقی با وی اس تی به موازات هم در 3 پروگرام اف ال استودیو ، کیوبیس و سونار طی 13 ساعت فیلم زیبا آموزش ی حاوی 123 فیلم جالب به زبان فارسی به همراه کتاب آموزش فارسی آموزش داده می شود<br><br>این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزش های قبلی در زمینه میکس و مسترینگ جعبه آموزش های قبلی است<br><br>همینک میتوانید جعبه روش فارسی پروژه میکس مستر از ابتدا تا انتها حاوی دی وی دی 13 ساعت فیلم جذاب آموزش ی حاوی 123 فیلم دیدنی فارسی به همراه کتاب آموزش ی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد 20 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تولید و ساخت نمایید<br><br><br><br>فهرست<br>٩ ............................................................................................. فصل ١<br>آماده سازی پروژه جهت میکس .................................................................. ٩<br>میکس یک حلقه از زنجیر است .............................................................. ٩<br>میکس چیست ؟ .............................................................................. ١١<br>پاکسازی کلیپهای صوتی .................................................................... ١۴<br>١۴ ...................................................................... MIDI میکس تراکهای<br>١۵ .................................................... drum تجزیه تراکهای اجرا کننده ریتم<br>تک تک تراکهای آهنگ .................................................... ١۶ wav تبدیل به<br>چیدن فایلهای صوتی در پروگرام میکس .................................................... ١٧<br>آماده سازی تراکها در برنامـه میکس ....................................................... ١٨<br>٢٠ ........................................................................................... فصل ٢<br>شروع عملیات میکس ........................................................................... ٢٠<br>ایجاد تعادل اولیه بین تراکها ................................................................ ٢٠<br>تنظیم محیط و سیستم مانیتورینگ میکس و مستر ....................................... ٢١<br>اجرای کمپرسور بر تراکهای میکس ....................................................... ٢٢<br>اکولایز نمودن تراکها ........................................................................ ٢۴<br>میکس وکال .................................................................................. ٢٨<br>٣٠ ..................................................................... delay اجرای پردازنده<br>اجرای پردازنده های تغییرشکل صدا ...................................................... ٣١<br>فرد دهای تغییر شکل صدا ................................................................ ٣٢<br>وسایل ایجاد تغییر شکل صدا ........................................................... ٣٣<br>اجرای کمپرس نهایی ........................................................................ ٣۶<br>فضاسازی ولوم میکس .................................................................... ٣٧<br>یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها<br>٤<br>تکنیک پن کردن صداها ................................................................. ٣٨<br>تکنیک استفاده از پردازنده های بازبینی استریو ............................................ ۴٠<br>تنظیم تعادل بین صداها ...................................................................... ۴٠<br>برای تکمیل فضاسازی ...................................... ۴١ reverb تکنیک مصرف از<br>تنظیم تعادل نهایی بین صداها ............................................................... ۴٢<br>اتوماسیون .................................................................................... ۴۴<br>آماده سازی تهیه میکس دان .............................................................. ۴٧<br>پاکسازی میکس .............................................................................. ۴٨<br>تهیه میکس دان نهایی ....................................................................... ۴٩<br>۵٠ ........................................................................................... فصل ٣<br>مسترینگ موسیقی ................................................................................. ۵٠<br>تعریف مسترینگ موسیقی ..................................................................... ۵٠<br>آماده سازی پروژه مستر موسیقی ............................................................ ۵۵<br>تنظیم ترتیب اجرای پردازشهای مستر ..................................................... ۵۶<br>تحلیل فرکانس آهنگ ........................................................................ ۵٧<br>اجرای کمپرسور ............................................................................. ۵٧<br>اجرای اکولایزر ............................................................................. ۵٨<br>۵٩ .................................................... harmonic exciter اجرای پردازنده<br>تهیه میکس دان آزمایشی .................................................................... ۵٩<br>اجرای افکت ریورب ........................................................................ ۶٠<br>اجرای پردازشهای استریو .................................................................. ۶١<br>۶٢ .............................................................. maximizer اجرای پردازش<br>تنظیمات فید خروجی نهایی .............................................................. ۶۴<br>۵<br>یک پروژه میکس و مسترینگ آهنگ از ابتدا تا انتها<br><br>در این مجموعه یك پروزه آهنگ تهیه و تولید شده داریم و قرار است میكس و<br>مستر آن را با وی اس تی انجام دهیم. فایلهای صوتی تراكها در احتیار شما قرار می گیرندو<br>پس گام به گام از اولین وهله كار میكس را شروع کرده و تا آخرین<br>وهله مستر موسیقی را كامل می كنیم. در این مجموعه تمام ریزه کاری ها و<br>ترفندهای كوچك بزرگ عملیات میكس و مستر موزیک را به شما با استفاده از وی اس تی روش<br>می دهم. درست مثل اینكه شما موظفید كار میكس و مستر یك آهنگ را<br>انجام دهید و یك راهنما كنار شما نشسته شما را هدایت می كند.<br>این مجموعه جایگزین مجموعه های قبلی آموزش میكس و مسترینگ<br>ارایه شده توسط من نیست بلكه ادامه دهنده و تكمیل كننده آنها است.<br>بناجهت ن اگر مجموعه های قبلی را بررسی نكرده باشید در اندیشه میانبر<br>زدن باشید به نتیجه نمی رسید. این مجموعه جهت افرادی مفید است كه<br>اصول تكنیكها و راههای علمی میكس و مستر را با وی اس تی ها آموخته باشند اكنون<br>می خواهند آموخته های خود را در عمل تجربه نمایند. تجربه ای همراه با<br>راهنمایی گام به گام جهت پیمودن درست راهی كه شما را به هدف نهایی<br>می رساند.<br>نكته خیلی مهم اینكه تمام مراحل عملیات گوناگون میكس مسترموزیک را<br>CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات هم در سه برنامـه گوناگون<br>یک پروژه میکس مستر آهنگ از ابتدا تا انتها<br>٦<br>انجام داده نمایش داده ام. به این ترتیب تمام دست اندركاران موسیقی<br>صرف نظر از نوع برنامـه ای كه مصرف می كنند می توانند از مطالب<br>راهنمای ی این مجموعه مصرف نمایند.<br>میكس و مسترینگ آهنگ موضوعی است كه تمام آهنگ سازان و<br>خوانندگان دست اندركاران موسیقی را به چال ش می كشد. در زمینه<br>میكس و مسترینگ آهنگ در حال حاضر چهار مجموعه آموزش ی با اسامی<br>زیر بیان کرد ه ام:<br>جعبه راهنمای میكس و مسترینگ حرفه ای با وی اس تی<br>جعبه راهنمای میكس حرفه ای موسیقی با وی اس تی پلاگین<br>جعبه آموزش مسترینگ آهنگ با وی اس تی های<br>جعبه آموزش ركورد و میكس وكال با هر وی اس تی که قادر به دانـلود آن باشید<br>شاید تا قبل از عرضه این مجموعه ها بسیاری از موسیقی سازان خوانندگان<br>درباره اهمیت و نقش میزان تاثیر گذاری این عملیات در موسیقی عرضه<br>شده اطلاعات زیادی نداشتند. اكنون تمام می دانند كه نوع میكس مستر<br>یك موزیک چه تاثیر بزرگی در گیرایی و تاثیر گذاری یك موسیقی دارد.میكس<br>و مستر بد می تواند یك آهنگ خوب را با تمام زحمات و انرژی و هزینه<br>هایی كه جهت آن صرف شده به یك كار متوسط نه چندان متمایز تبدیل<br>نماید. و اما میكس و مستر خوب می تواند یك موزیک معماما و متوسط را<br>به یك كار متمایز و تاثیر گذار تبدیل نماید.همان کاری كه در آموزش های<br>این مجموعه همراه با هم انجام می دهیم.<br>در کل ه های قبلی تلاش کرده ام تا نقش و ارزش تاثیر گذاری<br>عملیات میكس مستر در تولید و عرضه موسیقی را بطور كامل با استفاده از وی اس تی ها توضیح<br>دهم. همچنین روشها تكنیكهای نوین و وسائل هایی كه در زمینه میكس و<br>مستر آهنگ مصرف می شوند را بطور كامل و با جزییات زیاد آموزش<br>دهم.به کمک این مجموعه های آموزش ی می توانید تئوری اصول و<br>٧<br>یک پروژه میکس و مسترینگ موزیک از ابتدا تا انتها<br>تكنیكهای اجرایی و رایج عملیات میكس مستر یك موزیک را آموحته و<br>كار را تا سطح كار حرفه ای ها ارتقا دهید.<br>با وجود كامل بودن مجموعه های فوق در زمینه میكس مستر موزیک<br>طی ارتباط های دوست ها خوانندگان متذکر شدم كه خوانندگان به یك<br>مجموعه آموزش ی دیگر نیاز دارند تا روال میكس مستر موزیک را بروش<br>كاملا كاربردی با مصرف از پلاگینها وی اس تی ها روش دهد. با فرض اینكه مجموعه های فوق را با دقت<br> بررسی کرده اید این مجموعه به شما یاری می كند تا تمام آموخته های<br>خود را طی یك فرایند چند وهله ای در نرم افزار یا در استودیو استفاده<br>نمایید. بنابرای ن تذکر داشته باشید كه این مجموعه شما را از مجموعه های<br>قبلی بی نیاز نمی كند. لازم است تا ابتدا مجموعه های قبلی را تحقیق و<br>استفاده نمایید و سبعد از این مجموعه به عنوان تكمیل كننده استفاده<br>نمایید.<br>در این مجموعه یك پروژه موسیقی ساخـته شده با كیفیت معماما داریم<br>كه هیچ چیز ممتازی در آن وجود ندارد. ما تلاش می كنیم به یاری دانش<br>و تجربه این موزیک را در وهله میكس مستر به یك سطح بالا قابل<br>قبول جهت ارایه عموم برسانیم.<br>برای تهیه این مجموعه به سورس یك موسیقی نیاز داشتم كه هم خودم و<br>هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتی از آن مصرف نمایندو متاسفانه<br>دوست ها ی كه موسیقی هایشان را برای میكس و مستر به من داده بودند هیچكدام<br>مایل نبودند تا سورس كارشان در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین امكان<br>استفاده از سورس موسیقی دیپرهزینه را نداشتم چون ممكن بود موجب<br>ناراحتی ایشان و یا حتی طرح دعاوی حقوقی گردد. به همین دلیل مجبور<br>شدم برای تهیه این مجموعه یك آهنگ كامل را بسازم.موزیک ی كه همه<br>عناصر و قسمت های آن متعلق به خودم است. حتی وكال این موسیقی را نیز با<br>صدای خودم ركورد نمودم البته اگر چه خواننده نیستم.اما با اینروش می توانم<br>یک پروژه میکس مستر موسیقی از ابتدا تا انتها<br>٨<br>تمام تراكهای سورس موزیک را بدون دغدغه در اختیار عموم قرار دهم. كار از<br>نظر كیفیت ساخت و ركورد یك كار كاملا عادی معماما بدون ویژگی های<br>ممتاز و ویِژگزینشه است. اما در این مجموعه می بینید كه چطور به كمك<br>عملیات و ترفندهای میكس و مستر همین كار معم اما را به یك كار ممتاز و<br>قابل قبول در سطح استانداردهای حرفه ای تبدیل می كنیم.این یك تجربه<br>بزرگ جهت شما خواهد بود تا بتوانید كیفیت و سطح كار تان را از طریق<br>عملیات میكس مستر صدها مساوی افزایش دهید.<br>جهت استفاده بهتر تاثیر گذار تر از این مجموعه توصیه می كنم فایلهای<br>تراكهای ارایه شده در این مجموعه را در پروگرام مورد نظرتان باز كنید یا<br>حتی چنانچه خودتان آهنگ تهیه و تولید شده دارید فایلهای آن را در برنامـه مورد نظر<br>تان باز كرده و تمام عملیاتی را كه در فیلمهای آموزش ی می بینید گام به گام<br>همراه با من انجام دهید. دیدن فیلمها و خواندن مطالب فقط ذهن شما را<br>بیدار و آماده می كند اما جهت انجام كار ضروری است گوشها دستها و انگشتان<br>شما نیز مهارت داشته باشند اجرای تمرینات همراه با فیلمهای راهنمای ی<br>این مجموعه به شما کمک می كند تا ذهن گوش و دستان و انگشتانی با<br>مهارت جهت كار میكس مستر با vst وی اس تی ها پیدا كنید. text/html 2016-04-19T19:24:51+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی بهترین سن برای آموزش موسیقی http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/14 <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAA8AAD/4QMqaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjUtYzAxNCA3OS4xNTE0ODEsIDIwMTMvMDMvMTMtMTI6MDk6MTUgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDQyAoV2luZG93cykiIHhtcE1NOkluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6RTJGOUY4QTk5MUY5MTFFNDhBRDI5QURBMDI5QjEwMjkiIHhtcE1NOkRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6RTJGOUY4QUE5MUY5MTFFNDhBRDI5QURBMDI5QjEwMjkiPiA8eG1wTU06RGVyaXZlZEZyb20gc3RSZWY6aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDpFMkY5RjhBNzkxRjkxMUU0OEFEMjlBREEwMjlCMTAyOSIgc3RSZWY6ZG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDpFMkY5RjhBODkxRjkxMUU0OEFEMjlBREEwMjlCMTAyOSIvPiA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/Pv/uAA5BZG9iZQBkwAAAAAH/2wCEAAYEBAQFBAYFBQYJBgUGCQsIBgYICwwKCgsKCgwQDAwMDAwMEAwODxAPDgwTExQUExMcGxsbHB8fHx8fHx8fHx8BBwcHDQwNGBAQGBoVERUaHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fH//AABEIAOEBLAMBEQACEQEDEQH/xACmAAACAgMBAQEAAAAAAAAAAAADBAIFAQYHAAgJAQADAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBxAAAgEDAwEGAwUFBAYIBwAAAQIDABEEIRIFMUFRYSITBnEyB4GRQiMUobFSYnKCMxUIwdHhQzUXkqJTc7MkNHSywoNFFjY3EQACAwADAAIBBAEDBQAAAAAAARECAyESBDFBE1EiMhQFYSMzsUJSQxX/2gAMAwEAAhEDEQA/APnNUL2LGxvYfCkzckxEk49PyqvlakNAsiN3uxPmbQCkaIdwODeYosfzEbr93hWdtYR15eWWdM4/2oIeGxl2n1cgB2HiDXma7KT2c/PCNu9mcM0aZabSN0o3nxtXDrryaqscG5Y3EOH9NRaL8Q7zXLa4yxw+KWCVJAPIL7l771mrCDTYEGwbkJJJt4A0+4SLnhYwwZBa/WjuRblAxxO2X1E6iuvHWDwvZg2wTqUdkeu5W7Hl2r1EMqJSNK2qY2YgYiDW6MhnGQ3pstFgiaVDGeKmkBEigRigD1AETQBEimBAimBi1AEgKQEgKAJAUgM2oAwaAINTAgaYGL0CM7hQMyGoEZBoAyDSGZBpASvpQB8jtI+5WLEbfw16LO4l6pA2rYMxvc/6akpBxGDJGjEHodw7KGaVN99k4cGRzkSNEWwmUsWA6lT1ry/VaD2vKpO08XwaPL68uqBQceBugW+ht31499D0naC443h0w95HmEspZx9ulcztJEyWSBrBh5bXAI7RepAZjY2F+vfRBNhhVVh4mgiTBhHWmgkgkABNqpWMNKpimfxC5KEIduQdVdeh8DXZjtB5Xr80/Bq06TwySQz6SxHzoe2/atenm5UnjXUcANCdK6amA3ix3NNmiLJITtrNlwReI0hQBaM0xEShoAwVNAESppgQK0CIlaYGLUgMgUASApAZoA9QBg0ARamgBtTEQpgYvQBkNRAGd16AJA0gJA0hk76UgPkmOHfIqM11fW/bp1r0GzuSMrt3lWTcVbaq94ppAM4kKPN6bnZIfKAO+ptwbU5OpezsmFJxFANkGGioZG0uSAzD43NeR6ZZ7nmskdM4vnjLlq7WEAWzHu3a15emXB3zJtcGWJtraaG4A7a5WoFAxGm5jbpfpUySwrbhYHoOlCsQw0TsTaqQghLWqoEzyoetCqZNhYlPboK1VEZX5E/cvBjkuPM8AAz8dSyH+JF6qR2134bfR4nr88co0KJybXFj2r2g9xr06tQeT9lvhJcihstFzFBdKzZqkRkx/CkOADQeFMUAjDQKCBhpiggYqAgEyUxEClAEdtAj1qQHrUAeoA9QBg0ARamANqYiBpgQNMDBNAGQ1AElakARTSAnfSkB8pYeOGYbDckbgO4DrXbY9CoOS7ZCsDqpufC1FWOBvjgRno7CzkMd51sy/wCupszaiL/guTcCLe5G+UyTKelyBofhXLpSTpyu0b77c51ZccQTTKJs2ezKNSka/Lp4iuLfOEetjpJ1rgpBM9lXyqv7tBXj6fJ0Nl5Gjhr7bJ31kyGwwCltTfuqUZthdoQXtp31ohSEUKdb1YmyaqO3p300ZMnYbbitamTGMcfK4+YdBTyXJz61lGm+8+B/QZ8fIwC2FmfMQNElGhB/qOte1j8Hz3pq0xfjk1Fxr21rYzo5Njx4bqKxZ01Mvj0pKgA+N4U5FAFsfwpigC0FEigA8VMUC7x0yQDLQJkCKBEaAPUgPUAeoAiaYGDTAgwpoQNhTAGaYECaYGL0ASDUAEU1IBL6UgPmXDVfSfKA2hGVAB1KnQ6V13+D061ckeUwfSyZ3VbIm0H+1rUpl9GGihuuGxHmaZhJb+DQ/uqWzSqGJ3hiz0xorbZmMm7paNtQfupdWzZwjcPZgTM9zu2LCAiLGsbEaWVQu49xNq4PVZJHbhJ3rh8Q4GKN7b5TYuQOw66V4Wj5O1FrFLIV3dn4VPdWbE0HjdTqQAe2p+CLI8xUyKu75ugq6smCEs8MKMzyKiroSTatEpGkVy+7uF1EmWkYBsC+lz4Vos2O1CwHMcf6ak5CgMLgkjT491arKxjZIni8riupkhnWTb2Ib6Uulq/JFkmi2Z8HlMCXEyAHjkAuncexx4iurH0o8z0+eTWBxM/H5r4sp37NUk/iXsrvrfsjx7ZurLrFQFBSZtQO0N+ypNIAtBQKALwUxQLyQUxQKyxWpkwJyx9aZLFJF60EsCwoEDNAj1AHqAPUwPUARtQBEimBBhTAEwpoQJulUBC9MDINABFapYBN2lID5ybHTHwTMCSWYrEnYbnr9lbSezUyZnyOIz8iYjd6iIvxAtag0gDvf9QBGQvox6g/AAmgILHi+Ezeb56KGJAhn2KHPRI0Frn41htt0RrlTsz6A9n+z8DiYVkdQxXqtrFj4+FeBv6ezPVpnCNvX0LAou0dx/dXK3JoiSsxuT0vp8KQzLMdu4AkjUAdtARJq/uH3bk4mibYSOj9Wt8K68cpM7Vg5l7l+pHIT6KztIG2gWIB8bV6eflquTG7ccGq5mRz08KSPGpKHcr3v18K661zOO1dAH6j3PkMVkklUyHoCdtq3rXMxeehu3sWHmePnZgZNj2uGYn7hXH6LU+Dryo4O3cA8piSRtb2Dd4+NeS6qeC70TRb5gGRCXJu8J3bu9eldeV3Xg8j14ksVbAd1dcnClA4EvrUmhFoutAQBeLwoFAvJFTJgTlipiaEZo9KohoRlSglizrTJAkUCMUAepgYoA9SA9QBgimBBhTAC4qkIC4qkAJjVAYvQBNWpMAm7SpgD5wlyPVSDGJ2iJA7f2if9VbNHtZ/ITKbdiDFQbWllVgvf2XpG0GPR2Z0sHzbmIJ/lj+YffSbBI7T9K+Ggg38jJGHzpUVUQ9I4212/GvD9mrZ6Xnxg6ezSEj0gFXsB6gV5XU6mwqu4HnUGmBGRSy7yl7HykHpQBQ87Nm5Q/SwSNHISN84+VV8L1rk0vkE4Kuf2qIGJypDm+rZri3lHZ0rdax8CfI/xvsrjZvMcRDH/MBf76r+xaCHVIzyPG+zoR+ll9AyDrDFZpB8QKVdLBKNZyeM4SXNRMRlKqa3rpYfBtHD8KmgVARf5qzveROEbvhccIMQopsdpO6s0mc17FLyPuAcRy8eJP5vUAG3+Vu3766saNnFuuDY8cWC/wAw3D7a6pg8d/I8nSqNEiRUEUgBNHTABJHQSJzR0yYEJ4+tUiWITR0yGJypQSLsKYgZoERNAHqAPUAeoA9QBEimAJxVIBd6tCAN1qgIUwJqaQE93lpQB82sypkHJgFo4UWFr/iZtL1vb4PboixaFYuRVA1mhVZYz8EF/wB9YtHQ0ODa2AmbELtK3owk+B1NQzRI7F9P8hjhRGVRd9I5L63HU/bXjeyp6uT4OiRlSBsFu69eaimuQojc/i1pEsBMJVBQtbd91qAASLFBHvV4GI1Ie+v3A0SS0UfLe5sXEb9QDi+ofwmR4xp47T93bW+dZKVTVeX+oUxh/UZQyc7jwfzIOPhaPHjt2uzbS4+FddPPJnb9vJVR/V32ZAHjix54HAuxMQv+03rX+jYyt6KsxxHuPjOf57Fl4qWzILSo/lvW2vndaFV0qztft+OFCA1g4tcDpevMFouDaUdbbW6HpVpnFaprvvP2fF7hggbGk/TcphNuxcodCAb+m/8AKa68bwjDWjLfCiy0xYVzBbKVAs1uhYfw/wAtbdzz70gcUUKxKYQCqTGeKVQgEkf7aAFZY+tMliM8dMhiE8fWmSxCaOmSxWRKZLAMKCQZoA9QBm1AGLUAeoAwRTAG6m1UgASLVoBd1NUhAyutMDIBoAnby0gPm3Pf9IyY0mqC0hPep7vhVpye43AXPzSM5Zr3GwBGHapFtp8abRTuYkz8v/CsaKKQejG7fl9oJ1rNo1/Jwdc+nuXDlxROusKLGU1PVY13f9a9eV7qnq+Vydfgn3qrHoQD99eOzqtUOCQ4YaA9akyt8k5fUAuO391AicEQKG6Ak/isDakxMrczhcHJnTdAk8gN0Lqvl/m6W0q63aLVgeVwsfpGFMeKSMn8wPddx/s6fsrWvoZDaZzrnfbeBjZsk6cTJI0qHcI1VlJ+21ehj6bQZXyqU/De05W5WPMg4/0Fj+cSeW/w22rfX0N1JrmjtHt2CVcQSyJtYW2jtAryG+TW0QbQhMkag9QKtM4n8hYAbnd31pVmdx3yOgUi57K2qzl0zkj6JTQm961+DjdIYRVpqwQZ2itFYUAZF61SZLQrKlUSJzR6UyWhGePrTJaEJo6ZDQlLHTJYq6GmSCK0CMbTQBnbQB7bQB7aaAPbKYyLJVIALx1SAA8dWhAmQVQEbUQIzSgD5p5uSSdseKVRFPBuQ30vrpr21WaPc1XElYkrsxgkDBd4JParD8Q8K06s5u0mw8PixZGUzPGDNhMszxr5Vkitrob+asLto7c85+Tq3sbAjx+SEmO4XAyXukLasN/m8traDpXleu8ns4V6/B1uADTSw7PhXjv5Om1hlddw/COlKDJjkAWRQjD4GiDOzgaEXprZT1pwR2kwIAQTbW1HUHcE2GWCsR10t2DxpqhPfkVn4gOgVhfboKuWWrSL/wCGYwAJW5BuL1LszarHoPUQq5Hk/hHShGNuS0jyEAXfpfoB1q0ct6jIlW9hW1EYw2GRr9K2rImhgbrXbpWjbOW9SZ0HxpIxdTANWrEMg4rRMli8iVomS0KypTIYpNHTExGaLrTIaEZYqZLQpJFTJAtFTEQ9OgRjZQB7YKAPEAUwIkgU0gIM4qkgkC7iqSFIB2FWhSCbWmAM0xSRvSA+b+PysbkI04rkT3jEze0N/Ax7apqD3vNrW/7WKjgeWjzzj+mzFW2Br9e7Wn+aEJ+S3bg6H7c9steKLPivkhC3qp5bX6Bu+vN335PYwxhcnQ/bPHphRgKUZowVhv1AvcrbvFcWtpOmiN7wctZk9Rha+pHxrz7I1aGnmQKdp0qCYGMGcsAOo7R20GNkWsZUjXQCqqYX4DNtsNp61cGLZLadtu/pQkTIOXHckG2g6im0a1uJyxWNxqKho3rYHkZcWLA7uwCqt/t7qmBqsiXH8okg9aVryN+H+EdlWkO2ZeYsnqLdSGJrSpy3rA4vqjssa1TMLWGkeQp5l0q5MYk9HkAP6cuhOik99HYVsw/ShXOW1TBrVWIaBuotWisQ0LyJWqsS0KyR05JgUlj605JaEpoqckNCckVOSWhd46ckgmSmIGwtTEQY0xSBeQ1SQpAPKapIUgmkN+tMUkGJPbTQpIlb1UhJgxtR2AiYzR2Ah6ZvS7DPk7HlUD0nNo5Plv1Rz0YV1uGdk9eUb77W5VORxGx5tMzEsC/awGgauH0UaPofB6a3UfZ0vhoS8K5EiEzRJtAXXf8AdXk3sj1OPsvOPhmedCiAKVO+6kOGXrb41kwq0bJgzXiJdfTK6Fa57o07If3uzBVIA0uOz76wYpGsdmQlupGgoMrFngSyEfmjU/bV0ML1Ho2DEi1rVpJhaowF6EdlMzZ5gT20NkqwtPGFj8vW16hnRSxpnNZb5nJQ8ZGLofzMgj8IHS/xqoOyigDyWFykMYyMGP1GHWK4FwKpNGkplO/1RPFKRm4eTE6GxjijZ7n4gVvnh3MtKJiP/P8AypJvTwvb3IZB7HN0B++t14v9ThtVTwPcb9dIZsiOHlOMzeOMjbFka7puOgB295qNPNC4ZVc0dHi5OaafGiitJJIVYqdSEPbeuZpmOsI2axsl+o+alJw2UniK0TMgbXq1YTQJ60VyGgEgq1cmBWVKauS0JypVdiGhSRKpMhoWeOqTIaAulVJMAXTSqkhoXkUimmSxVw1aVZLF2U3qpQjywEsCelJ2HDDLjXqexarJMYdLuN0aJjEuOlZ/kK6mThaXtT/IHUH+j16U+4dT45zcSXGyJMOcATwO0bn+ZfL91gCK9JG8D3D8rJg8lj5i9vkmUdCOlRtWUdPj06WO/wDs+fFycWJ2QgqAWJbaLnp1rwNqQz6al+yNpIQ5BZAy+lZ3CG7dLdBWLKHsGObe9wGjcXjv1IPQ1hY0RZY0b3EZG0r299YsY4kgBsV1B22/00iGPxSCIKewa3+NVUyuNxdCwPza1UmTC/qigsaJIdJPCYvr0okl5FZz/JjCwpp2IVI0N2JsB9tODfOhQ+2cRmx5MzIBOXyHnYn8MQ1RR42q38GlrGwGRIUBJA0ub1KIVilyuUxJJDugDBWsWKi37a2U/RqrcCMvNRxzH0EiDKT6YdRtJ7RcVqu36kqqLPieO5P3Hi7n47DxsWNvy52W5J71FtahtnHrsqs3HheCw+Mj3ITPksLPkPobdwBpOxw6aOzLOoYqmDVSZtA2FPsKAbC9PsQ0CZdKfYUC8i1VbEtCsqaVorEOopJH4VasQ0AeLwqlYloFJDpVqxDQvJFpR2IaFpItOlUrENCzQXNXWxDqeXDJN7Xodyq1GI8IaaVD0NOgeLj3c7Y0LnuAJ++1ZvYquT+g546VF86AN3Lqah7GywYJkEYPlue0dtHdEOjAqS/RT8LVasLozO1b7bean35K/G4PivlcsZs8eYf72ZAJh/Mul/tr3OsCbgVOiEDquooiQThnafpvyS5XEo8r2CDbJ/UugrxvZSGfReXT9p0mLKnihJhZTK4Fwfm8L/ZXnM70NLkKmQzkXDAAkNoviKwsaIt8XJWw2toR5db1ixllE4VkY+Ztb0iGOxAOgYam3yfbQY6BoZ94Nxs2A05JQFp0ZLhu21KTRVCRyDZ89OrJsaf7ryDn8tj8QGIhAE+YT8pC/Ip/qroqgqy742aKJhHK9gFsGOihz0ANFh2QSa5R43k/OPyoNRp1NQiEjXc3ByZ45bO6ljdJAPKCOw1rVpGnWSj5jh+SibFlO+RLgTWFgt9d1bd0Q5SOweydo9sYaLfaoJBPbrWOllB5WtX2Ly9ZpkdTFWh/BmpkmCLjSiQgGR5acktAiNDRJMAmS96fYTQB4qpWIaAPFWisZtC7xU1YTQOSLStFYhoA8OlPsQ6i7w62qlYl1IfpLg0OxPUPBh27L3qXc0rQfxeNEp8x9OJNXfuFZWub0zngL6t1MWDEEgU2Y95791Yux6GWSr8mWxItn57sfCPQffUOxs4fwLZcePGm2FPMe1qPzGf9aSonKo1w1mHW1Wtg/rDnqY36H1th9bdbp5bW6376v8nEk/g/dB8GD5QO0GvqjyDMnTrbxoQmdE+muXOmFIiDePUFxXD6ke34HwdXxMiYh3KFVP5ajcC1++vIsj10WsFnSKORdU8rSeI01rCyNEPw5DLIb2dF+WQdKzaGW0WbINp9UEN+wVm0Qyxx55PNtYOoXQdLmpgkxJlB4C8r/mLayDSzL0FOCWj0M6S+UizDViOmvWiCA8+csaC1gq9tSlyV14NI4fJ/Xctly9mVNtBOtkTp1rtVeDJfJsr5HG8RE+TyWXHjxyKGcTMAvl7ge34VnVO1oNVRlDlfVniTGsnDcfkZ6B9Zo4vIT22JrX+su3JpXzv4KXL+pHuhoml/wHLgxJCSrBRa/wDERrW34c/1NFmq/IOP6kzSRrFMGJJHqQSDa9gf4bXpPCv0Z7RB2X2BkS5ft9MmSEwCVyURvLp4A1z2zg8TZ8my7aiDKT1qYHqIgqSBXU1DsEkHFr6a9hvr91T3+hHhFKUBKG9+oHb461oqMhg5obX3gRL1dmI2i3jcWqWmiHaACNjyl/SnhnZdT6UiPYdOimtK1YdkyDR+FOUhwCePwqogHmBeGiTN1AvDVJmTryD/AE9z0okXU9+nN6fYfQagxmLqqglmNlUdp7qPktKEMZvG5HorjmcR3OsCdu7TU0nTg6cLQgMkkWMRhYyEiEbQ/YX6tXPe0HVXlSSdy8IW3zdax/JJVOGU+byGJiFTkOEWR/TRnYC9R0k7VQqcBouZ9wScerXixV9TKCm42k+Vdw7a2pnBjrwje/QxP0vpekPQ27PTtra1q2g4pcn5zG3d219aeQYc2F+6hCZvPsJvSg6bi7btvSuL0nt+D4On8TNMyJMUUOfKZAb/ALDpXlWR66NjiZ2UQqyErq4ufvrCyNEGxJ9kZLqzY/qbSydLH/bWbQx2Fpo5UCoox/MSxOp7qhohhos2WSQRM/owrZlcdp7qmCRoZUrzx70JjLWsLakdtEEslFlzR5ESiUbCxDx2Gl+29DRADnc4pgyyBrqEJt499VlWWaN8GqcNyUoZOP4tFy+Yy0K4iudscSj/AHshHS9d1qwjkd+S/wCH+mi85wuTn+8Hkzvcm92giJtDCqG4RUFlI8TXP/ZScJDe1pX6G8+3cPjF9twwY8ESh0OkSgqCB5rEW+U1i9LWsRbe3btJZ4nEYOZ7dhXHYSxsVIyYyHVrNZhuvatIa+Tn09du/wAlX7r+nntjneQgeWFIMuGNo4sqJdroxFlbubadda0/MFdrRybZxmAuBgY+GJDKMdFQTP8AM9hYt4X8KTbZzO0saPSpgRCiAPU7oJMhXYWUDd1uTYAdpPwrOucidoOO/Un684XDZMnE+29mVmxeXI5BwCiMPwoB1rux8U8mN7tM45m/U733zOT5eSnM8zBMbZJ6Ue9jbzBQLWP7K9CvlUGT0Yt7t+o3Ltip7T4PkZciBARmcjJIxfInUfmyG/QD5UA0tVU8tZmDO12ym9pe68n2tykHL8W0jZAUvHK7sVlv5HSRCdu3zdbVrpgmh1tB9CezP8wXtfmDHhc/H/hHIlgizId2O7HtYnVRXkb+F/KN66HVHiG1WXzRygNFKuqsD0CntvXn3Vkb/kTBOnh9lTSwokE0dbSQ6g9lEh1MhNaTF1CGY48TzKpd41LIouSSO61S2zbKqbhiXE8nkcryKQpujhVTLO8iFWHZtBq8rPtydm1a1px8j+WWuVgPoxdFIAP77090mLKvHImZXTHDSeW9xu7z2GueucG1KSyrxvb3Ee4Y8g8njfqMaJtkaEsjA9rAqRSrVplejR1aSA+zfaOF7eizMfiI5GGVOXdpmLMFHRdx1sK0tdsV7KE2X2/l9u3avqX7/wAN6XPUz61mT8811OvQV9hJ4KaJiN5W2Lr2k+FLtAVo7M6B7axxCIl6bYxYjtPjXH6HJ73lz6o6BxJiTDmTeAosRs8x3d1ebY9JF7hQPLjqd+1pDZnHW3drWFjRD6StjQSqyGxIUR9h8axbBskYXcFV8sW0sxvqCdO2iJJZ4ZckXoCNlkhUgG41Pxo6hBYMm8xkOfLISsgOnm7DSaJaB4UrxzFJLMZCxY2NxaoZnAp7kkJ4+TY1iQqBewlq1x+SbPg4cfqB7l9me+eUlxERpUL4k0M63VlQ2B06W7LV71fNW9DxNvRatieP9d/qVDxvIYI5BS3JSGWTLKr6sYf50jP4VPdVLw5rmDn/ALFyq476he9+N4GbhMLmpsfjMlmaWFW83n+cK/zKGPWxq356TMFq7aiQnB+6fcMGPj8bj+4czEw4mLRQxzMkate+ig21NK+NYbg0qz6j+isHuvl+FHO8/wAnLnYkp28aJLBvKbMxsNe6vF1qp+Dbv9HV7A69vZ4Duo68GP2ROlR1LI1LEe/fU2sHU5X9e/qE/tvg4+GwJSnK8mrF3U2KQ92nfXX5KdjC14Z8syT7wx3a6sPiOhJ63r2aKFBFnJJRNPPi46EepOwBIAH23Hd1qiGhBV25EkiuAFlZQ1hbyeVenZc1dWLqEZkWJQWIC40qEWOhfs08elU4E6irZZxAG09ZNqrGbea6m28HsBqGpJg6l9Evq9z3C8vkf47nSZft6aMrNBIS7LtGhxwdFA8K4PT5qtcF1sfQvtr6newfdC24fl4hJe3pZX5Dk9wDda8jXzWqzprqjZZEZbF1KqTYHSx+BHWsOUaSmCAUsexQSCSO7uolktkkUMoYAjXto7NDrZh8ZhHIGYag2X7q0VilRvkqvcvuiDiI9szBfXNr2tp1p2t+h3efzdzX/wD8948XUkOB8uulQq2PTr/j2VGf75Ofkx8ZgIJ82W6wwpewv+Jz+EVNqstYVz+Wb5w+G/FcOkTszylSZCxv526j7Oyqb4PJ2t3sHw8UHyi6ltepopSSb24JbE/Vbbnpt8PhWvXmBd1B+dqRdWc2UfKevm7BX1MQeI6mwcJxsEmPvUhnBHqjurk2sz1PJkjc8TjjFCkjXVVs3l7Qey1cj0k9NZNGzcW36bR4rsBvboBc/CuWxumbJjenNjRq8ixBzuDC/U61hY0TLXdIksMbJ67OpO5SLEg2A18KygYCaeGTMlQ3VRHYt2DttVpAKcZPDK6HHfciEllcWtam0A+sjDGaVJvT3ubDqDfu+FQ0Sw2KZliXa/qpfzNpuse+s2iIkHzuAHxY95Chpo9b9mlaUF1Ry/66/T7Lx+Rj9y8fG82LlKqchtG7ZkKLbmI02v1r2vF6FEM8X2eeztKORxcdlyttiQsw7O2vTlHF/XuZbj82MEvE1h1Nif3VDgh43Q7w2A+ROLgHabADXzH4VN7JVZrlS32feX0246PB9hcFiJoI8VWt/Xqf2187q/3Gq4NmAtTngog1ZtlGLVDYERo4PYeyga+D5E/zCcs2X9TeSgme0eKEhjA7NgvXseHPg47/ACc0Zh6nmGhB0XvNehBLBvn5EOVHJEQCl0jY/hLqVYn+yaIAlBtDKgaynywA/j/iYjwF6TQFiuThyRSbmvEhBudSWTW5C6hT0HjSiBMji+0cvmohyQdYon9SWXcdY4o1JN/sFPuQJZEUy4fqY67YFPpF10+xbfxCpmRdAEeXMu24vs+W+jD+11o/EmHVm5e2vrB779ui2BysscSgH0Jz+ojA7vPcj7Kx08NXyWtGuDrXtj/M7h5EKD3RxTQOwAOVg2YE/wAZQ661wa+KPg0Wp0jgvqd7B5x1TA52H13sFgyB6L7j0XzWua47edpcmldeTZZGtP6d7mP5yOm41wO8OD0afBQe6fbcHP4zRSsVZflYdfsq1eGdnn16M51H9DufnyiDzskGHfVVW7W8Ca66bT9Hff8AyKSOme0fYfBe2MUx4CM2TIP/ADGZL55ZT/MT0Hwp25PI33tcc92cieN4STMCl0xiDIEBJA+FY2qT51NuTXeP+pGDNGskDiXS42Dd+6oVrI9N+BWQb/mTxW75f/M3/urrut/Ft61Xe0yYf/O5g+OcDj8eR/TMQCubG/Ujwr6Z3Zx4+SrfJZ/4bJ7d25Q25HF5RAlIvvhYHtqLtWXBLxeNpfwdFXFhfj0dHR/UVWjlQjRWF1vXl6Smeor9q8GcFXgVBlebIYEO3ZSiSYaL7GLxfkyIjgIra9QSL1hYtDDyyQgyCWzbbE6/N2bR16VKQ0xCZy11l3OlrgKdpB7Sb2vVochYoxDkKsqMfKW9QaDZa4FNsJG+NaRoiLbUF2UNrtU/66zZLY/hKiK7x/IdDftPw61DFX5H+UxZZMSO6K2w72Xu7qzVuQaU8Fjje3jK0/rzNLj8hDtlRvlR/wALhTppVLVp8FODl/uH2PjcZzUn6jFHpZFwZUFju/j0769SnqcFrKrDY3s/jofNMtgQAAwtcHoTem/RYH5q/oMZP0/4LIRY8XFTB5fGHqY+VEG25K9TG4t8/cayvvZo5tvKvlI+juFjWLiMGJV2KkCKqEarYDQ1y/LPEukmx09KbT+RIGzCsmyoIb6zdgg9uGnhU9+Rnx//AJj+Pm4/6o50hHkz4o8qFm0B3DWx8K+j8Nv2nHc5kJ7s7O3U7l+I6Cu6tXBPyJ7omyR64LRjzMg/F4U2A4+TYMTbdILPIOgjA0jUdQe8ilIpJrlzNgN0TYNhl2iyr2AW1a/fSlCbK/F5fPx4pYVlf0pRtdL9nb99UqJkDEHO5ePjLjRsDEHMhDDqzC3/AFaXVDVmZj5SBlKzw3v+IVJqrIfwsThsji+SzZcn0mwhH+ixvxTSyGxB/pGtNJsT6leZJbu8UoO224gkDX/bR1E6pFt7KcS+9OAjym/Kbkcbfpe4Dj7aw3rFGx5JOyPtx5JGzJGA0d2Nj1AGlq+Qv/I96lUkhlNDc9DVMVl+gwkqDQEnwrbNwZtDKbG6GujuY2bRmWBJI2R13I4KsrWIIP8AFWjgmtmjnXLfQ32hm5T5OHJk8VI7bnXFlKob9bL2VCs19HdT33SMf8ifZX6T075f6ndu/WesfU6Wtfuo7Mf9+8yfOHHcWykMVBI6X7D31619JR10yhllyMStxzptDIwIlDDqKzpc00zV68kvY+Ycf1OBytskLI2XxEp/3iA/mQX7wR0peivZSeb5dHS/V/BtKxh8aOd9RYuh+3oa4u0HoOslp+YMOTLFmaQqRL/CCL2rP5ZfCREZBmZBIAO0ydLW6U2ZNkGkw2nV5Fd5HvCjDS463t9tIJCxRMk7xu5NiBcm62A0F6TCR7FglMkUrgLYsZIwdCB8tZtiLfCjC2dotpnDHXoLVm2BZ+pHJg+j/vwdSe6swLPjMiaXGjicbWRBc9KAM8vxmNyeJLjzD80D8th1H21tTQql4ZpGVw+ZC3pC2RtsphnIDA9R6bdD9tdVbyddbSUnNc3n/wCJbji5cErukUOyJ2CuosDdQQfsraiUBetXXlnb/YHu+D3FxKrISnKYX5ObCVKkldPUse+oukfMejJVs/0NldrCsb34MkwDtoa52y5Bb6hoJPbxU9QOQ/5kvYGR7n9rQ83x0TTctwCyGWFAS0mE3z2ABJK163g3hwc2tT5K9VmNz1vdh/D4V79XKObtAAyWnIYWN+2k6jVg7sQu8EeB6jXQ/vtUpg2ZyGYYy9QCLWB0Cg6Kf30RJJX3N720rRKAPbqQE9xtfs76coCcRBYA32k+cDtF9evbapb4ZVfk3n3hJ7Bk47Hl9vxIrw4iLMLsGMrkfMCNWWxvauDBaq/7vg6dHXqVv01xnzvqD7fxu05cUmnZ6d3/APlro9j/ANuxl51OiPt2MgyO3exNfGTye80MG+0GtPoX2RjbzU6smyHYGroqzCyG0a4tWsmTREsqm1EhBm423tRIQfKcPGkEAKBbTWt/yH04vy+MEjYm9wD01FPO3Jnc1aJZp8N8eFtnJ4En6zi26FiP72IeLWvXoV/6nl+uv2vk3b2r7hxOXwTlNZQxAkxh+Fz81cvoxg38+/ZGwu8UVhHb9MP7vtDDsH3VxpG9uSTwJK8b5IBW+5xEOgA0/ZQZPgzjwJK0AxgWVmJDt+FQaQpHkgjuViYKiyC+8X3Ed9RcpD+PHM+SyFVKjdJsItfTsrJsY7hpIYG9diA8lkXqFWobAZjERyvVUbh5l2d9SA3HKsLIqL6kf/abqALBZ01YeQLqT33pNCaEeXxsefCfagbt3D5tx6Wq6aGmdzWF9zc1wGSiY8pfGlOseQu4XAsbMdVNdtJt8F6ZLTll5wH1K4/9fGn6JYc7JIhE0ZBVl3XtoAb37adqtI870+WDpbzecgfKLfea4r2PMagE8vWkmTIBpa0SCSPq1m2XUNDNa3Xym7MPw9wt+IN2irzfXkV0ce+qP+W3hvc+RNzHtqVeH5qa7z4bAfo536+S1jGT29a9Pz/5JLhnM8j5v9/ew/dPs/lYsXncE4bzruhluJIZNvUo4Av91ezlsrrgxsoNdhykCgOoCkktr1B7LfHWnapCZCfIV/Kp06Ed/behcDLn297G93e5ctcXg+KyM2Ui/kjKoAe0s/lqbbKvywGeZ+lv1D4V2j5L2/mxMPxLGZB96bhSXqo/sDX58TPxxsyMeSED/tI2T94rVWTAB6ltL3p25+BWMg31qYYnVwbz9Erf80OD/wC8k/8ABeuX3v8A2mdvjX70fZONIuoFfGVfJ72i5Hmb8vSul/BgvkGFYENUVKsMRS+et6sxaHVktrWqZi0eZtzX76chAS/ltT+ifs+d0xLLZl067qcn01Ss5iD8glRewrTN8kaHPOSikgyo51uHRiykaEHwNeplbg8/Sonxme3G8vIISRHmfmwdi+ofmBrRrsjkyt0ublxfuuFPLIQzXLMh6KTqQBXHriel+RLku8bnYZ0/g23kuDa+vSuZ4tGdtE2WEPIjaGD+lG43oo76ytRoXyXMGdC0H4DI5Db+xR4jxrG5VawWfrO6v5QpsCutyAOv31BQ1j5NisMKEgDR2PlJPf30MEehschSZQjMxby9NeykkKzJwzh0e6GF0O2ZFF1B8Ki6Co2ZrQbCbnpenPBYDMzmigDRm7L+GtKJAaV7g5zEk/8AU3JF2CkkXcDpXXSo3p1RX/TfjYeb9+4cQuq4lsnJ2klURfMo8LmtdVweZ6PRJ9D/AKgMzMNA7FrfsFedZcnn9gUk4oSE2AaXxrRIzbPLIKGhqwVJbEWNrdKhlqwZJBb7b1HUYpzfBcBz+EuHzfGwcnjKbxxTLdlJ/gfqv2VtXa1fhkupR8Z9JfpbxsU2Ph+2sPZMd0q5O+dge5XdmI+ytLeu7+2JZobxPpt9OIJfUg9scerdhKb7Ed2/cKn+xf8AVlfjRssckUOOIcdVx4l8oiiQRgDp+ECoejf2HRGP1k0YtHI1u7calNjaQnlxYGYhXNwcbMU9TPDE/wC9TVfkt+pm0jV+T9kfTqWXfP7Z4+SVugWH0wfHybRVL1Xr9s08+P5LQaT7g+if0vyA0y8HLhm+53wp3Nh2+SQuPurqz/yVlwdun+NTXBT+3von7V4vmcb3X7Z5uWaPjJPVkwZFUv0KlToCOtbbevvm0cOeDpojqfHZ4eHd2sSbdovrY18+e+lJdwSB0Fz0qzCy5CuVt1oklIEkoWTw76fYOo7E6tqTWlbGN0HLXUW7K1kyMeqNnXW9qc8BHJwyaBm1vp3Uq2Po0VufFZCo7q1qybGj81h6lrag6V3Z3Oa1DVOXx3OHdD+fjt6kVh0HbXZmzzvVm0gJm9aKPIgNvWF3A7CPm/bXR1RC1msA4eazI1K7mCA3UVnbNEPQ2Xi/dbtDGJJLtEb7Tb5TXNfE1y35N44P3JitJEAqmCSwYEC5rk0wO9WlGw4XLohkiKhnkQiJibWJPfXNbIYzx+a5jbHdm9eDzRm1lPge+s3QCORnfp39KKUzbQqvIVCqjdvS16pVM7Mt+L5OSUyerYI5vuQDzVneoVZaLCJUdlFz8wt1APYRWLqbFflYxJ3WIsOpqqWgDS/dHDPLC8iqJGDXVQNddK7MtUZ61lG6fRH22vDe28vk8lAuby8pRSfmEEfRf+lV66SjxN+GdAeYKDfqbWrl6mLiBWTIF+tNIydgZyL9TVpEOxlZj30NArBVn8ahotWDpMO+lBqrBDP0qXUfc8uTY3vbwGgqVRh3M/qVta+l727KroH5CLZlyDuoVQ7kXywe2tepDsB/VDvo6kOxTe5OZHHxY+ZIxGMZfRkkJ0Rm+W/cKm+Uo9DwXUkl5bDyoNxIVm6bTdfiK5lWGe1nmzjn1Yk5DiC+dxWRJjjcjZHpsVEihhowGhr0vKlfhnPvlzJvHt/3AmRjY86kD1o1cjTqQL1wbZRY1Xwblh54ZAQdT21yOZF14LAzKUuTVSR1APkAL107qJH1LHGAdQfAVpRnNohsXUG5vW0mMAt6Wv23pTwOOTjEknlN9CO6tFWD3ZEJhcbrE1aRLZr/ACnHPLc9AfvreloM2zXOQ4tEW4XWxBPeDXbnryY617JmmQQvjZOXgHqh9WI/ytqRXfPEnkZVizTF81HWwFrHXx1pVtJGihiccvpyEM179PCr6mdOGbNxvMsjRsSbIAAF8Kx0pJ6OW0G2Qe5PUiUxHzLYl37Ld1cl8jdbGw4HuNziqXkMkyAMjADzbuw1zWyK/IMnPkyY3ZyEDXLN2W/ET4is+pDcj/H8wjSQqhKRN8g6eU/Kai1ZBODYsPlJxBvJO11sxXqANKxuuDZXLgZMLqqqu5G0DN18uhvXK5LTF8kcbobfIC3x+NbZhb4LngsqOXio1iIAx7+QdiMevxvWq5PB9VORuTNTVCRu7+vT4Var9HnW0aE5M1BqxtrV/jZH5Dwy1uBY69Dpb9tPqEhFyRTdRphRkDqbj4g/srNotMKmR3VMIfcIcihB3Btk1dg7SDbMtVVomJ2BPngd1PoifyEDyF+776OovzAxnXPZR1F+QW5LGxeX47L4rK1x85GiNvwuBdX+w0+sF4bOtjivBe6eU4MScVnuZBDK8UD3vdVNhW689bcn1nn37VHvdXIryXFocp7xtJGG+BPSpyr1Z1aJNDsGQ3HbYI28i/3R/lIFc2ylyc8cQbdwnOs6pdtR1Xsrkvl9lpcG0x8gzxA6W+NczqTAWBt77rkr3VDCC9xpGsNo0tW9UclxtCdpJN+6tYMHwYtpu7b9KI+hT9nFJGcubWK9K2PbByNKhCFQR2kdKaExLIgRjck37uytEZsouVxFdSFB+3St6WIsuDRfcWDLhTYnIldu2T0pr9SrHT7K9DK88HD6s+sMruZ4qWGZ3jBNj9luwjwtWtXyZaZzya9OtnJJ3G9riulHn6JoJBlzJoCQeypdQzu0WEGfJGVbeSb+YdhFZvM6FqXuP7hVQzeqY7qq7R1sOtvGsrZcGtdeS+j90wmWHHYkxMNUtqwPzVzPI3/IWubzQLbkKrj7dqlSLhh8grN5B+Qf473DKJVEuT6a+lcx+PXWothJa1Rewe8ZHjJDKIxqdRcjwtWFvMaLUX5L3VGsYmjezMLsD2GoWPI/yi3tH6htic6xcBoGik9RJdIyQpKa926upedHn+lpo1vlfrL9SMu+NxxwsdlJBlw1Dka9rttUaeNduXnqeHdfuJ8B9SffmJHJPy3Kcfki+mNO4EjeAKbgL1d8F9ENHQPZ/wBQeM9xu+ItsHmIxd8CVlJkH8UTX2sPtrntgQ5L3kPcHG8WrHkMpMZkF3R2G5f6gOn21gspBWNN5H6/+z8KYRQRzZpGjOtto+FzWtfG2aKw7wn169jchIsU00mC7G26YeT7xepv4WgbZ0GHkMbKxkysWdJ8aQXSaNgyn7tR9tczpAuwJsxbGxJtp3fvp9JE9IEps0m9j+6qVCXqLSZpBIvr3VX4SO4H9f4mn0F3JLnC/wA1HQO4xBm2mjJby7lJ8b6WPhU2qXR8yfPvv9Mvj/d2e4L7BNvRPwhW/h8K68Vwe/59uCGdzWPk8M8cMt22h9T+JSDTeZ6f9jg2HE5r9bgY2UGuSgWxtcEaa2rm0xCusl1xnLMgHnAJ61yXz4OtPg3rhOWE0IAbUd9cd6EmzcTM8j3Fiw6jsrlsgZsKyekAT0PWrVjmdRkSBtpQ+WrVjG1SW4360+xHU4hI5iaw17/jXVB7RAySEfNc9q00iWQfRCz6L31aRBVzRNK4BO5V6Fu2rqCiRHlfbf8AifHZmLGfzZIyyK38S6jbXRlpDM/RVWqzV+PH6/29BNk6zYhOLkoPm3obAN9ldGl+rn6OXzQ6Q/lFHyHt5SCYhbtVbdldOeqMdMJ5KDMwZoW8ykAdK17o49cWhdXkTzdD2XqkYLgKuSTZmt5ddKbQ+6QwmfkpIJDIS6/KbdAKz6SV+Us8b3II09GbWN9dV/FUvMf5GYk55ro88nqHW46eU9BQshflCYnuf0iLeVR0S5vU3xLWozle7BOUAvtAs1+g1rOvn/ULbiWV735CKRThoiOlgshAI07weta0w/U5b6tksz3ZBzMOzk4As/8A2kH5IP8A0RWipDMLI1rKxYUkBjYsn82p/wBtaEQZhysmIqVdh6ZvGVYq6nvVxqKTqPqjY8n3XBzGNFF7iEk86C0XLRE+vbumQ6P8b1ms4+DLoa5mYWOkhbEmE8B6MLggeNwK0TZSQow23C2t3HU1Sch1Nu9ifULnPbGXvx5i+KR+diOSUZenb+LurLXCrF1PqT2FlcB7y4ZeUw8wTBCEyMQMBLDIRezDu8a8j00tTkvPNP5NgyvanESIfTLo3QX765a78hfBfRovPYOZxWT6E12RtY5ANCPjXo5aJo4dKtFV+sa176dPtrToYdgqZq0dQ7DEeYCpHeBY91qHVA7sqPcftXjvcKB55Gxs1BZchRuDW6Bx3UquDsy9LRzvk/pRzeL6jqn6yE6lsXoR/SbGtldHoV9ia+TW0jz+CldWjlTHJsUlUjaftos0zqx3RfcfyyzRCRG3DttrXFpRnr47p8Sbb7Z59ocsI5spFxftrj0yZ1HXPb026NZUNi4u3hevM0Q4L5Zw0/pA+YC9jWJDqMRysGsxAv8AdVJmNqMP6nn6+S1r+PdVSR0ZxpzIy7yBdtLV6J6ZFY/MB/vAapEs9luyr6ZA1FWjNiYiuEA6r81Egg6qylWQ7iH3KPAdRRJo6yjWONgh4z33ncS8QGFzkQysEHoJlFm+0kGutrtkv9Dy1+zbr/5FnyHt3duGOAyA3J7QTqRWGe0I7rV5g1TnODiIYMlmXwrrx1nkwvlKNK5Di9hNhoK9CljzdMoKGctExtWh5u9YGuOx1yIsuRy+2GJpI9p0LUphhmm0LJkSSeVwAR0ND+TN6OYIySuDtNWV3MenLbffQ91AdzK7fwsfEUCmSYCd+tAGbA9OtAmT3g2BoJIOu7pQANCUa51v8w7KkZmRIwfUjJ2HqtAAyNxvQBjYRcju0NAFz7W9z8vwPJ/quPnfGaUbZBExAYA31H2VF8VooYjqHFf5juYxT6PI4zZVjo5NjauG/gRrPBsE31r4L3NxMuNkQNiZUR3oN19Br9tVn5+px61kDi8njZkSzY04lhYWIB1B8R2V0OpxvMZXKPfp2VDqZuo1DlGw1qHUaHoMgk2qHUCxx8mzCz7WHSxqGoKqMzmHJjKZEEOUp+ZZY1a4pSaLWyNd5L2N7VywXixP8OlGu+BiFv3lacybZey1bSabzntTk+GngyMeT9TibhaZPmGvQ1Gq/afQeb/IqzSZ1v2++QuBAX0MqLb7a+f2fJ9AnPKNhx5G36HeehPwrAloccK6KEupPSgzaDbD6O25+PjT+iY5OP2DzXDG4BNz49leqdZkyhQQ35Z7N2t/hTRLFJbubk7m7KtEDkBjGhXc1ZyMMrKr26M3Z4USRXXk173xxUrcVDy+Au7kODmGWtvmMWm8D4WvXX5r/wDb+pj6s/8A2foX0ORhchgY3J4b78bMjEysP4m1YN4hriufXPq4Ky07LsU/L4zZA9N03MxATb81aYuHBdnCFx9MSR+oz8+HDhcA+jIfO1/CvUysefpyVnMfSLjspC3F8jEJLGyEBhf766keftSTT4/Y/LcLzGJjcnEy4cxMTZUfmi8/S4qNXCFglMGoctgvxnJzYcw80TWv4dlVRypOTeqrcE1pkDXtKNJPEVqjN8mIpGU3U7eygICFElBddHXQ+NA0geo0Ise+gZ69qBM9uoJPbqAPVIzCuVJB6GgDLWvp0oAwelAAyAbg0pETeT1ER/xfK3wHSnASejmkhIdNCDcHuIpwDrJacT7jzeNyxk4rfNrNAejnxpOplah1Pg+dxOVwkysVxuGkuO3WM1Dqcl6wXEORttUOpkNpnAECoaENRZ4rK1Q5HIs8VPQJYb9cpWx6HShUHJjFcT5cGKR6iTvsZR3dtRuv2mnmb/IjcY8YRSKoWyKdiL/Cq18x6HyfouHFVI3Edug7/JUI0Y88hWwHZTMoJev5Nu7zddnh30pF1OUQ/O/wFesasS5HrTQA4v7xfhVmbHMX/wBQKyKfwFf/AIhQc6+Qy/3fJf8As5f/AIa2x/kjbf8A4ma79Mv/AOccd/XP/wCK1b+7+Zx+H/jLjG/47i/1VlT5OjYrPq//AMXi/oruxOSxqfsj/jkf/eCu6pw7G/8AOf8ACV/9yn+ip2+Dnx/kcF+of/7Xm/EU8fgx9f8AIo4v71/6a2OdET1FBYxF1FAGZ+opgBPSgTI0iT1AEqQyMvZQBIdKAPHpQAM9tAmYX+7b7P300IIflFBaBDq1Nk3N5+m/9/yP9K1LOTQ6EvQVmzlYRfmqGCGo6hlIbioEw34ftH76TJHvbH/HsL/vTXN6v4nR4f8AlR0Gf+/f+3Xy+3yfoVf4oHD1gqS/odk60yBX/wC6f/Q/00vsPo//2Q=="><br><br><a href="http://4uvst.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-167373-%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%88?bz=fs">آموزش اف ال استودیو</a><br><br>هدف از آموزش موسیقی به کودکان، تقویت درک تخیل شکوفایی استعدادهای آنهاست<br><br><br>اکثرا افراد از موسیقی لذت می برند و آن را شکلی از سرگرمی گذرا می دانند، ولی برای افرادی که به طور جدی از زمان کودکی به تعلیم نواختن ساز می پردازند، تجربه موزیک شاید چیزی بیشتر از این باشد….<br><br>پژوهش های اخیر نشان می دهد که بین آموزش موسیقی در زمان کودکی تقویت برخی توانایی های ذهنی دیگر رابطه محکمی وجود دارد.در یکی از این نتایج بررسی ها و تحقیقات در موسسه موسیقی ذهن در دانش کده مک مستر در کانادا، محققان گروهی از کودکان در سن پیش از مدرسه را که درس آهنگ می گرفتند با کودکانی که به کلاس آهنگ نمیرفت ند، مورد مقایسه قرار دادند.کودکانی که روش موسیقی دیده بودند، جواب های مغزی قوی تری به شماری از آزمایش های تشخیص صدا نشان دادند.<br><br>این پژوهش نشان دهنده این بود که ظاهرا روش موسیقی باعث تغییر بخشی از قشر مغز می شود که مسوول شنوایی در کودکان است، اما ممکن است آموزش موسیقی درکودکی اثر وسیع تری بر مغز داشته باشد و نحوه اندیشه معرفت را تغییر دهد؟ ارزیابی فوق روی کودکان نشان داد حتی یا دو سال راهنمای موسیقی بر اساس آزمایش هایی که تکانه های الکتریکی مغناطیسی در مغز را ثبت می کنند، باعث تقویت حافظه و توجه می شود. پس تصور بر این است که آموزش آهنگ (نه لزوما گوش دادن منفعل به موسیقی ) بر توجه حافظه اثر می گذارد از طریق همین ساز کار شاید باعث یادگیری خوب در شماری از حوزه های شناختی شود. این تاثیر راهنمای موسیقی بر ارتقا توانایی مغزی شاید این باشد که مهارت های حرکتی وشنوایی مورد نیاز برای نواختن یک ساز در یک ارکستر با دیگر افراد به شدت نیاز به توجه ، حافظه توانایی مهاربقیه کنش ها دارد. فقط گوش دادن آسان به موسیقی موتسارت، یا هر موسیقی دان دیگری باعث بازبینی توانایی تذکر و حافظه نمی شود. در ارزیابی دیگر که در دانشگاه هاروارد انجام شد، رابطه بین روش آهنگ در ابتدای کودکی تقویت مهارت های حرکتی شنوایی همین طور بازبینی در توانایی گفتاری و دلیل غیرشفاهی مشاهده شد.<br><br>پژوهشگران همچنین کشف کرده اند که تعلیم سازهای مفرق باعث تاثیرگذاری بر نواحی مفرق ی از مغز می شود. تغییرات در مغزهای آوازخوانان در محل هایی اندکی مفرق نسبت به تغییرات مغز نوازنده سازهای زهی یا کی برد رخ می دهد. در یک تحلیل دیگر که در دانشکده اوهایو انجام شد، محققان نشان دادند که آموزش موسیقی به کودکان باعث می شود که جواب دهی شنوایی آنها به میزان کودکی ۲ تا ۳ سال بزرگ تر از آنها برسد. هرچند که لزوما ضریب هوشی یا خلاقیت آنها ارتقا نمی یابد.<br><br>به گفته این محققان زمان ی که فردی مرتبا به صدایی گوش می دهد، به خصوص صدایی که مانند موسیقی یا گفتار، هارمونیک یا معنادار است، سلول های مغزی مربوط در جواب دهی ترجیحی به این صداها در مقایسه با صداهای دیگر تقویت می شوند. بر طبـق یافته های این محققان تغییرات ناشی از گوش دادن مرتب موسیقی با بالارفتن سن بیشتر شدن می یابد.<br><br>یک نقد دیگر در دانش کده تورونتو مستقیما به این مساله پرداخت که کسب توانایی موسیقی ایی می تواند کودک را باهوش تر نماید یا نه. انجام چنین بررسی های همیشه مساله است زیرا کنترل میزان تاثیربقیه عوامل تاثیر گذار بر هوش مانند میزان درآمد یا تحصیلات والدین مساله است. با این وجود این تحقیق نشان داد صرفا گوش دادن به موسیقی دست کم در کوتاه مدت به توانایی فرد در انجام برخی از آزمون های شناختی کمک می نماید . همچنین آموزش واقعی موسیقی در کودکان به خوب یت زیاد مدت تر آنها در انجام این آزمون ها می انجامد.<br><br>موتسارت هم از ۵ سالگی شروع کرد موتسارت آهنگ دان نابغه اتریشی در زمان کودکی استعداد فوق العاده موسیقی ایی اش را نشان داد. او از ۵ سالگی ساختن موزیک را با پیانو ویولن شروع کرد در درباره ای اروپایی اجرای موسیقی را ادامه داد. در ۱۷ سالگی موسیقی دان شهیر دربار سالزبورگ شد. او در طول سال های بعدی عمرش که ۳۵ سال بیشتر ادامه نیافت، شمار زیاد ی از شاهکارهای موسیقی را آفرید. پدر موتسارت یک معلم پیشرفته موسیقی بود و از همان سن پایین به آموزش موزیک کودکان اش می پرداخت. زمان ی که خواهر ۷ ساله موتسارت از پدرش درس پیانو می گرفت، موتسارت ۳ ساله مجذوب آن شده بودوبه قول خواهرش، اکثرا ٌ وقت اش را با کلیدهای کلاویه ور میرفت و وقتی صوت خوب ی از آن در می آورد شادمان می شد. text/html 2016-04-19T19:24:50+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی بهترین سن برای آموزش موسیقی http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/13 <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAA8AAD/4QMqaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjUtYzAxNCA3OS4xNTE0ODEsIDIwMTMvMDMvMTMtMTI6MDk6MTUgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDQyAoV2luZG93cykiIHhtcE1NOkluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6RTJGOUY4QTk5MUY5MTFFNDhBRDI5QURBMDI5QjEwMjkiIHhtcE1NOkRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6RTJGOUY4QUE5MUY5MTFFNDhBRDI5QURBMDI5QjEwMjkiPiA8eG1wTU06RGVyaXZlZEZyb20gc3RSZWY6aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDpFMkY5RjhBNzkxRjkxMUU0OEFEMjlBREEwMjlCMTAyOSIgc3RSZWY6ZG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDpFMkY5RjhBODkxRjkxMUU0OEFEMjlBREEwMjlCMTAyOSIvPiA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/Pv/uAA5BZG9iZQBkwAAAAAH/2wCEAAYEBAQFBAYFBQYJBgUGCQsIBgYICwwKCgsKCgwQDAwMDAwMEAwODxAPDgwTExQUExMcGxsbHB8fHx8fHx8fHx8BBwcHDQwNGBAQGBoVERUaHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fH//AABEIAOEBLAMBEQACEQEDEQH/xACmAAACAgMBAQEAAAAAAAAAAAADBAIFAQYHAAgJAQADAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBxAAAgEDAwEGAwUFBAYIBwAAAQIDABEEIRIFMUFRYSITBnEyB4GRQiMUobFSYnKCMxUIwdHhQzUXkqJTc7MkNHSywoNFFjY3EQACAwADAAIBBAEDBQAAAAAAARECAyESBDFBE1EiMhQFYSMzsUJSQxX/2gAMAwEAAhEDEQA/APnNUL2LGxvYfCkzckxEk49PyqvlakNAsiN3uxPmbQCkaIdwODeYosfzEbr93hWdtYR15eWWdM4/2oIeGxl2n1cgB2HiDXma7KT2c/PCNu9mcM0aZabSN0o3nxtXDrryaqscG5Y3EOH9NRaL8Q7zXLa4yxw+KWCVJAPIL7l771mrCDTYEGwbkJJJt4A0+4SLnhYwwZBa/WjuRblAxxO2X1E6iuvHWDwvZg2wTqUdkeu5W7Hl2r1EMqJSNK2qY2YgYiDW6MhnGQ3pstFgiaVDGeKmkBEigRigD1AETQBEimBAimBi1AEgKQEgKAJAUgM2oAwaAINTAgaYGL0CM7hQMyGoEZBoAyDSGZBpASvpQB8jtI+5WLEbfw16LO4l6pA2rYMxvc/6akpBxGDJGjEHodw7KGaVN99k4cGRzkSNEWwmUsWA6lT1ry/VaD2vKpO08XwaPL68uqBQceBugW+ht31499D0naC443h0w95HmEspZx9ulcztJEyWSBrBh5bXAI7RepAZjY2F+vfRBNhhVVh4mgiTBhHWmgkgkABNqpWMNKpimfxC5KEIduQdVdeh8DXZjtB5Xr80/Bq06TwySQz6SxHzoe2/atenm5UnjXUcANCdK6amA3ix3NNmiLJITtrNlwReI0hQBaM0xEShoAwVNAESppgQK0CIlaYGLUgMgUASApAZoA9QBg0ARamgBtTEQpgYvQBkNRAGd16AJA0gJA0hk76UgPkmOHfIqM11fW/bp1r0GzuSMrt3lWTcVbaq94ppAM4kKPN6bnZIfKAO+ptwbU5OpezsmFJxFANkGGioZG0uSAzD43NeR6ZZ7nmskdM4vnjLlq7WEAWzHu3a15emXB3zJtcGWJtraaG4A7a5WoFAxGm5jbpfpUySwrbhYHoOlCsQw0TsTaqQghLWqoEzyoetCqZNhYlPboK1VEZX5E/cvBjkuPM8AAz8dSyH+JF6qR2134bfR4nr88co0KJybXFj2r2g9xr06tQeT9lvhJcihstFzFBdKzZqkRkx/CkOADQeFMUAjDQKCBhpiggYqAgEyUxEClAEdtAj1qQHrUAeoA9QBg0ARamANqYiBpgQNMDBNAGQ1AElakARTSAnfSkB8pYeOGYbDckbgO4DrXbY9CoOS7ZCsDqpufC1FWOBvjgRno7CzkMd51sy/wCupszaiL/guTcCLe5G+UyTKelyBofhXLpSTpyu0b77c51ZccQTTKJs2ezKNSka/Lp4iuLfOEetjpJ1rgpBM9lXyqv7tBXj6fJ0Nl5Gjhr7bJ31kyGwwCltTfuqUZthdoQXtp31ohSEUKdb1YmyaqO3p300ZMnYbbitamTGMcfK4+YdBTyXJz61lGm+8+B/QZ8fIwC2FmfMQNElGhB/qOte1j8Hz3pq0xfjk1Fxr21rYzo5Njx4bqKxZ01Mvj0pKgA+N4U5FAFsfwpigC0FEigA8VMUC7x0yQDLQJkCKBEaAPUgPUAeoAiaYGDTAgwpoQNhTAGaYECaYGL0ASDUAEU1IBL6UgPmXDVfSfKA2hGVAB1KnQ6V13+D061ckeUwfSyZ3VbIm0H+1rUpl9GGihuuGxHmaZhJb+DQ/uqWzSqGJ3hiz0xorbZmMm7paNtQfupdWzZwjcPZgTM9zu2LCAiLGsbEaWVQu49xNq4PVZJHbhJ3rh8Q4GKN7b5TYuQOw66V4Wj5O1FrFLIV3dn4VPdWbE0HjdTqQAe2p+CLI8xUyKu75ugq6smCEs8MKMzyKiroSTatEpGkVy+7uF1EmWkYBsC+lz4Vos2O1CwHMcf6ak5CgMLgkjT491arKxjZIni8riupkhnWTb2Ib6Uulq/JFkmi2Z8HlMCXEyAHjkAuncexx4iurH0o8z0+eTWBxM/H5r4sp37NUk/iXsrvrfsjx7ZurLrFQFBSZtQO0N+ypNIAtBQKALwUxQLyQUxQKyxWpkwJyx9aZLFJF60EsCwoEDNAj1AHqAPUwPUARtQBEimBBhTAEwpoQJulUBC9MDINABFapYBN2lID5ybHTHwTMCSWYrEnYbnr9lbSezUyZnyOIz8iYjd6iIvxAtag0gDvf9QBGQvox6g/AAmgILHi+Ezeb56KGJAhn2KHPRI0Frn41htt0RrlTsz6A9n+z8DiYVkdQxXqtrFj4+FeBv6ezPVpnCNvX0LAou0dx/dXK3JoiSsxuT0vp8KQzLMdu4AkjUAdtARJq/uH3bk4mibYSOj9Wt8K68cpM7Vg5l7l+pHIT6KztIG2gWIB8bV6eflquTG7ccGq5mRz08KSPGpKHcr3v18K661zOO1dAH6j3PkMVkklUyHoCdtq3rXMxeehu3sWHmePnZgZNj2uGYn7hXH6LU+Dryo4O3cA8piSRtb2Dd4+NeS6qeC70TRb5gGRCXJu8J3bu9eldeV3Xg8j14ksVbAd1dcnClA4EvrUmhFoutAQBeLwoFAvJFTJgTlipiaEZo9KohoRlSglizrTJAkUCMUAepgYoA9SA9QBgimBBhTAC4qkIC4qkAJjVAYvQBNWpMAm7SpgD5wlyPVSDGJ2iJA7f2if9VbNHtZ/ITKbdiDFQbWllVgvf2XpG0GPR2Z0sHzbmIJ/lj+YffSbBI7T9K+Ggg38jJGHzpUVUQ9I4212/GvD9mrZ6Xnxg6ezSEj0gFXsB6gV5XU6mwqu4HnUGmBGRSy7yl7HykHpQBQ87Nm5Q/SwSNHISN84+VV8L1rk0vkE4Kuf2qIGJypDm+rZri3lHZ0rdax8CfI/xvsrjZvMcRDH/MBf76r+xaCHVIzyPG+zoR+ll9AyDrDFZpB8QKVdLBKNZyeM4SXNRMRlKqa3rpYfBtHD8KmgVARf5qzveROEbvhccIMQopsdpO6s0mc17FLyPuAcRy8eJP5vUAG3+Vu3766saNnFuuDY8cWC/wAw3D7a6pg8d/I8nSqNEiRUEUgBNHTABJHQSJzR0yYEJ4+tUiWITR0yGJypQSLsKYgZoERNAHqAPUAeoA9QBEimAJxVIBd6tCAN1qgIUwJqaQE93lpQB82sypkHJgFo4UWFr/iZtL1vb4PboixaFYuRVA1mhVZYz8EF/wB9YtHQ0ODa2AmbELtK3owk+B1NQzRI7F9P8hjhRGVRd9I5L63HU/bXjeyp6uT4OiRlSBsFu69eaimuQojc/i1pEsBMJVBQtbd91qAASLFBHvV4GI1Ie+v3A0SS0UfLe5sXEb9QDi+ofwmR4xp47T93bW+dZKVTVeX+oUxh/UZQyc7jwfzIOPhaPHjt2uzbS4+FddPPJnb9vJVR/V32ZAHjix54HAuxMQv+03rX+jYyt6KsxxHuPjOf57Fl4qWzILSo/lvW2vndaFV0qztft+OFCA1g4tcDpevMFouDaUdbbW6HpVpnFaprvvP2fF7hggbGk/TcphNuxcodCAb+m/8AKa68bwjDWjLfCiy0xYVzBbKVAs1uhYfw/wAtbdzz70gcUUKxKYQCqTGeKVQgEkf7aAFZY+tMliM8dMhiE8fWmSxCaOmSxWRKZLAMKCQZoA9QBm1AGLUAeoAwRTAG6m1UgASLVoBd1NUhAyutMDIBoAnby0gPm3Pf9IyY0mqC0hPep7vhVpye43AXPzSM5Zr3GwBGHapFtp8abRTuYkz8v/CsaKKQejG7fl9oJ1rNo1/Jwdc+nuXDlxROusKLGU1PVY13f9a9eV7qnq+Vydfgn3qrHoQD99eOzqtUOCQ4YaA9akyt8k5fUAuO391AicEQKG6Ak/isDakxMrczhcHJnTdAk8gN0Lqvl/m6W0q63aLVgeVwsfpGFMeKSMn8wPddx/s6fsrWvoZDaZzrnfbeBjZsk6cTJI0qHcI1VlJ+21ehj6bQZXyqU/De05W5WPMg4/0Fj+cSeW/w22rfX0N1JrmjtHt2CVcQSyJtYW2jtAryG+TW0QbQhMkag9QKtM4n8hYAbnd31pVmdx3yOgUi57K2qzl0zkj6JTQm961+DjdIYRVpqwQZ2itFYUAZF61SZLQrKlUSJzR6UyWhGePrTJaEJo6ZDQlLHTJYq6GmSCK0CMbTQBnbQB7bQB7aaAPbKYyLJVIALx1SAA8dWhAmQVQEbUQIzSgD5p5uSSdseKVRFPBuQ30vrpr21WaPc1XElYkrsxgkDBd4JParD8Q8K06s5u0mw8PixZGUzPGDNhMszxr5Vkitrob+asLto7c85+Tq3sbAjx+SEmO4XAyXukLasN/m8traDpXleu8ns4V6/B1uADTSw7PhXjv5Om1hlddw/COlKDJjkAWRQjD4GiDOzgaEXprZT1pwR2kwIAQTbW1HUHcE2GWCsR10t2DxpqhPfkVn4gOgVhfboKuWWrSL/wCGYwAJW5BuL1LszarHoPUQq5Hk/hHShGNuS0jyEAXfpfoB1q0ct6jIlW9hW1EYw2GRr9K2rImhgbrXbpWjbOW9SZ0HxpIxdTANWrEMg4rRMli8iVomS0KypTIYpNHTExGaLrTIaEZYqZLQpJFTJAtFTEQ9OgRjZQB7YKAPEAUwIkgU0gIM4qkgkC7iqSFIB2FWhSCbWmAM0xSRvSA+b+PysbkI04rkT3jEze0N/Ax7apqD3vNrW/7WKjgeWjzzj+mzFW2Br9e7Wn+aEJ+S3bg6H7c9steKLPivkhC3qp5bX6Bu+vN335PYwxhcnQ/bPHphRgKUZowVhv1AvcrbvFcWtpOmiN7wctZk9Rha+pHxrz7I1aGnmQKdp0qCYGMGcsAOo7R20GNkWsZUjXQCqqYX4DNtsNp61cGLZLadtu/pQkTIOXHckG2g6im0a1uJyxWNxqKho3rYHkZcWLA7uwCqt/t7qmBqsiXH8okg9aVryN+H+EdlWkO2ZeYsnqLdSGJrSpy3rA4vqjssa1TMLWGkeQp5l0q5MYk9HkAP6cuhOik99HYVsw/ShXOW1TBrVWIaBuotWisQ0LyJWqsS0KyR05JgUlj605JaEpoqckNCckVOSWhd46ckgmSmIGwtTEQY0xSBeQ1SQpAPKapIUgmkN+tMUkGJPbTQpIlb1UhJgxtR2AiYzR2Ah6ZvS7DPk7HlUD0nNo5Plv1Rz0YV1uGdk9eUb77W5VORxGx5tMzEsC/awGgauH0UaPofB6a3UfZ0vhoS8K5EiEzRJtAXXf8AdXk3sj1OPsvOPhmedCiAKVO+6kOGXrb41kwq0bJgzXiJdfTK6Fa57o07If3uzBVIA0uOz76wYpGsdmQlupGgoMrFngSyEfmjU/bV0ML1Ho2DEi1rVpJhaowF6EdlMzZ5gT20NkqwtPGFj8vW16hnRSxpnNZb5nJQ8ZGLofzMgj8IHS/xqoOyigDyWFykMYyMGP1GHWK4FwKpNGkplO/1RPFKRm4eTE6GxjijZ7n4gVvnh3MtKJiP/P8AypJvTwvb3IZB7HN0B++t14v9ThtVTwPcb9dIZsiOHlOMzeOMjbFka7puOgB295qNPNC4ZVc0dHi5OaafGiitJJIVYqdSEPbeuZpmOsI2axsl+o+alJw2UniK0TMgbXq1YTQJ60VyGgEgq1cmBWVKauS0JypVdiGhSRKpMhoWeOqTIaAulVJMAXTSqkhoXkUimmSxVw1aVZLF2U3qpQjywEsCelJ2HDDLjXqexarJMYdLuN0aJjEuOlZ/kK6mThaXtT/IHUH+j16U+4dT45zcSXGyJMOcATwO0bn+ZfL91gCK9JG8D3D8rJg8lj5i9vkmUdCOlRtWUdPj06WO/wDs+fFycWJ2QgqAWJbaLnp1rwNqQz6al+yNpIQ5BZAy+lZ3CG7dLdBWLKHsGObe9wGjcXjv1IPQ1hY0RZY0b3EZG0r299YsY4kgBsV1B22/00iGPxSCIKewa3+NVUyuNxdCwPza1UmTC/qigsaJIdJPCYvr0okl5FZz/JjCwpp2IVI0N2JsB9tODfOhQ+2cRmx5MzIBOXyHnYn8MQ1RR42q38GlrGwGRIUBJA0ub1KIVilyuUxJJDugDBWsWKi37a2U/RqrcCMvNRxzH0EiDKT6YdRtJ7RcVqu36kqqLPieO5P3Hi7n47DxsWNvy52W5J71FtahtnHrsqs3HheCw+Mj3ITPksLPkPobdwBpOxw6aOzLOoYqmDVSZtA2FPsKAbC9PsQ0CZdKfYUC8i1VbEtCsqaVorEOopJH4VasQ0AeLwqlYloFJDpVqxDQvJFpR2IaFpItOlUrENCzQXNXWxDqeXDJN7Xodyq1GI8IaaVD0NOgeLj3c7Y0LnuAJ++1ZvYquT+g546VF86AN3Lqah7GywYJkEYPlue0dtHdEOjAqS/RT8LVasLozO1b7bean35K/G4PivlcsZs8eYf72ZAJh/Mul/tr3OsCbgVOiEDquooiQThnafpvyS5XEo8r2CDbJ/UugrxvZSGfReXT9p0mLKnihJhZTK4Fwfm8L/ZXnM70NLkKmQzkXDAAkNoviKwsaIt8XJWw2toR5db1ixllE4VkY+Ztb0iGOxAOgYam3yfbQY6BoZ94Nxs2A05JQFp0ZLhu21KTRVCRyDZ89OrJsaf7ryDn8tj8QGIhAE+YT8pC/Ip/qroqgqy742aKJhHK9gFsGOihz0ANFh2QSa5R43k/OPyoNRp1NQiEjXc3ByZ45bO6ljdJAPKCOw1rVpGnWSj5jh+SibFlO+RLgTWFgt9d1bd0Q5SOweydo9sYaLfaoJBPbrWOllB5WtX2Ly9ZpkdTFWh/BmpkmCLjSiQgGR5acktAiNDRJMAmS96fYTQB4qpWIaAPFWisZtC7xU1YTQOSLStFYhoA8OlPsQ6i7w62qlYl1IfpLg0OxPUPBh27L3qXc0rQfxeNEp8x9OJNXfuFZWub0zngL6t1MWDEEgU2Y95791Yux6GWSr8mWxItn57sfCPQffUOxs4fwLZcePGm2FPMe1qPzGf9aSonKo1w1mHW1Wtg/rDnqY36H1th9bdbp5bW6376v8nEk/g/dB8GD5QO0GvqjyDMnTrbxoQmdE+muXOmFIiDePUFxXD6ke34HwdXxMiYh3KFVP5ajcC1++vIsj10WsFnSKORdU8rSeI01rCyNEPw5DLIb2dF+WQdKzaGW0WbINp9UEN+wVm0Qyxx55PNtYOoXQdLmpgkxJlB4C8r/mLayDSzL0FOCWj0M6S+UizDViOmvWiCA8+csaC1gq9tSlyV14NI4fJ/Xctly9mVNtBOtkTp1rtVeDJfJsr5HG8RE+TyWXHjxyKGcTMAvl7ge34VnVO1oNVRlDlfVniTGsnDcfkZ6B9Zo4vIT22JrX+su3JpXzv4KXL+pHuhoml/wHLgxJCSrBRa/wDERrW34c/1NFmq/IOP6kzSRrFMGJJHqQSDa9gf4bXpPCv0Z7RB2X2BkS5ft9MmSEwCVyURvLp4A1z2zg8TZ8my7aiDKT1qYHqIgqSBXU1DsEkHFr6a9hvr91T3+hHhFKUBKG9+oHb461oqMhg5obX3gRL1dmI2i3jcWqWmiHaACNjyl/SnhnZdT6UiPYdOimtK1YdkyDR+FOUhwCePwqogHmBeGiTN1AvDVJmTryD/AE9z0okXU9+nN6fYfQagxmLqqglmNlUdp7qPktKEMZvG5HorjmcR3OsCdu7TU0nTg6cLQgMkkWMRhYyEiEbQ/YX6tXPe0HVXlSSdy8IW3zdax/JJVOGU+byGJiFTkOEWR/TRnYC9R0k7VQqcBouZ9wScerXixV9TKCm42k+Vdw7a2pnBjrwje/QxP0vpekPQ27PTtra1q2g4pcn5zG3d219aeQYc2F+6hCZvPsJvSg6bi7btvSuL0nt+D4On8TNMyJMUUOfKZAb/ALDpXlWR66NjiZ2UQqyErq4ufvrCyNEGxJ9kZLqzY/qbSydLH/bWbQx2Fpo5UCoox/MSxOp7qhohhos2WSQRM/owrZlcdp7qmCRoZUrzx70JjLWsLakdtEEslFlzR5ESiUbCxDx2Gl+29DRADnc4pgyyBrqEJt499VlWWaN8GqcNyUoZOP4tFy+Yy0K4iudscSj/AHshHS9d1qwjkd+S/wCH+mi85wuTn+8Hkzvcm92giJtDCqG4RUFlI8TXP/ZScJDe1pX6G8+3cPjF9twwY8ESh0OkSgqCB5rEW+U1i9LWsRbe3btJZ4nEYOZ7dhXHYSxsVIyYyHVrNZhuvatIa+Tn09du/wAlX7r+nntjneQgeWFIMuGNo4sqJdroxFlbubadda0/MFdrRybZxmAuBgY+GJDKMdFQTP8AM9hYt4X8KTbZzO0saPSpgRCiAPU7oJMhXYWUDd1uTYAdpPwrOucidoOO/Un684XDZMnE+29mVmxeXI5BwCiMPwoB1rux8U8mN7tM45m/U733zOT5eSnM8zBMbZJ6Ue9jbzBQLWP7K9CvlUGT0Yt7t+o3Ltip7T4PkZciBARmcjJIxfInUfmyG/QD5UA0tVU8tZmDO12ym9pe68n2tykHL8W0jZAUvHK7sVlv5HSRCdu3zdbVrpgmh1tB9CezP8wXtfmDHhc/H/hHIlgizId2O7HtYnVRXkb+F/KN66HVHiG1WXzRygNFKuqsD0CntvXn3Vkb/kTBOnh9lTSwokE0dbSQ6g9lEh1MhNaTF1CGY48TzKpd41LIouSSO61S2zbKqbhiXE8nkcryKQpujhVTLO8iFWHZtBq8rPtydm1a1px8j+WWuVgPoxdFIAP77090mLKvHImZXTHDSeW9xu7z2GueucG1KSyrxvb3Ee4Y8g8njfqMaJtkaEsjA9rAqRSrVplejR1aSA+zfaOF7eizMfiI5GGVOXdpmLMFHRdx1sK0tdsV7KE2X2/l9u3avqX7/wAN6XPUz61mT8811OvQV9hJ4KaJiN5W2Lr2k+FLtAVo7M6B7axxCIl6bYxYjtPjXH6HJ73lz6o6BxJiTDmTeAosRs8x3d1ebY9JF7hQPLjqd+1pDZnHW3drWFjRD6StjQSqyGxIUR9h8axbBskYXcFV8sW0sxvqCdO2iJJZ4ZckXoCNlkhUgG41Pxo6hBYMm8xkOfLISsgOnm7DSaJaB4UrxzFJLMZCxY2NxaoZnAp7kkJ4+TY1iQqBewlq1x+SbPg4cfqB7l9me+eUlxERpUL4k0M63VlQ2B06W7LV71fNW9DxNvRatieP9d/qVDxvIYI5BS3JSGWTLKr6sYf50jP4VPdVLw5rmDn/ALFyq476he9+N4GbhMLmpsfjMlmaWFW83n+cK/zKGPWxq356TMFq7aiQnB+6fcMGPj8bj+4czEw4mLRQxzMkate+ig21NK+NYbg0qz6j+isHuvl+FHO8/wAnLnYkp28aJLBvKbMxsNe6vF1qp+Dbv9HV7A69vZ4Duo68GP2ROlR1LI1LEe/fU2sHU5X9e/qE/tvg4+GwJSnK8mrF3U2KQ92nfXX5KdjC14Z8syT7wx3a6sPiOhJ63r2aKFBFnJJRNPPi46EepOwBIAH23Hd1qiGhBV25EkiuAFlZQ1hbyeVenZc1dWLqEZkWJQWIC40qEWOhfs08elU4E6irZZxAG09ZNqrGbea6m28HsBqGpJg6l9Evq9z3C8vkf47nSZft6aMrNBIS7LtGhxwdFA8K4PT5qtcF1sfQvtr6newfdC24fl4hJe3pZX5Dk9wDda8jXzWqzprqjZZEZbF1KqTYHSx+BHWsOUaSmCAUsexQSCSO7uolktkkUMoYAjXto7NDrZh8ZhHIGYag2X7q0VilRvkqvcvuiDiI9szBfXNr2tp1p2t+h3efzdzX/wD8948XUkOB8uulQq2PTr/j2VGf75Ofkx8ZgIJ82W6wwpewv+Jz+EVNqstYVz+Wb5w+G/FcOkTszylSZCxv526j7Oyqb4PJ2t3sHw8UHyi6ltepopSSb24JbE/Vbbnpt8PhWvXmBd1B+dqRdWc2UfKevm7BX1MQeI6mwcJxsEmPvUhnBHqjurk2sz1PJkjc8TjjFCkjXVVs3l7Qey1cj0k9NZNGzcW36bR4rsBvboBc/CuWxumbJjenNjRq8ixBzuDC/U61hY0TLXdIksMbJ67OpO5SLEg2A18KygYCaeGTMlQ3VRHYt2DttVpAKcZPDK6HHfciEllcWtam0A+sjDGaVJvT3ubDqDfu+FQ0Sw2KZliXa/qpfzNpuse+s2iIkHzuAHxY95Chpo9b9mlaUF1Ry/66/T7Lx+Rj9y8fG82LlKqchtG7ZkKLbmI02v1r2vF6FEM8X2eeztKORxcdlyttiQsw7O2vTlHF/XuZbj82MEvE1h1Nif3VDgh43Q7w2A+ROLgHabADXzH4VN7JVZrlS32feX0246PB9hcFiJoI8VWt/Xqf2187q/3Gq4NmAtTngog1ZtlGLVDYERo4PYeyga+D5E/zCcs2X9TeSgme0eKEhjA7NgvXseHPg47/ACc0Zh6nmGhB0XvNehBLBvn5EOVHJEQCl0jY/hLqVYn+yaIAlBtDKgaynywA/j/iYjwF6TQFiuThyRSbmvEhBudSWTW5C6hT0HjSiBMji+0cvmohyQdYon9SWXcdY4o1JN/sFPuQJZEUy4fqY67YFPpF10+xbfxCpmRdAEeXMu24vs+W+jD+11o/EmHVm5e2vrB779ui2BysscSgH0Jz+ojA7vPcj7Kx08NXyWtGuDrXtj/M7h5EKD3RxTQOwAOVg2YE/wAZQ661wa+KPg0Wp0jgvqd7B5x1TA52H13sFgyB6L7j0XzWua47edpcmldeTZZGtP6d7mP5yOm41wO8OD0afBQe6fbcHP4zRSsVZflYdfsq1eGdnn16M51H9DufnyiDzskGHfVVW7W8Ca66bT9Hff8AyKSOme0fYfBe2MUx4CM2TIP/ADGZL55ZT/MT0Hwp25PI33tcc92cieN4STMCl0xiDIEBJA+FY2qT51NuTXeP+pGDNGskDiXS42Dd+6oVrI9N+BWQb/mTxW75f/M3/urrut/Ft61Xe0yYf/O5g+OcDj8eR/TMQCubG/Ujwr6Z3Zx4+SrfJZ/4bJ7d25Q25HF5RAlIvvhYHtqLtWXBLxeNpfwdFXFhfj0dHR/UVWjlQjRWF1vXl6Smeor9q8GcFXgVBlebIYEO3ZSiSYaL7GLxfkyIjgIra9QSL1hYtDDyyQgyCWzbbE6/N2bR16VKQ0xCZy11l3OlrgKdpB7Sb2vVochYoxDkKsqMfKW9QaDZa4FNsJG+NaRoiLbUF2UNrtU/66zZLY/hKiK7x/IdDftPw61DFX5H+UxZZMSO6K2w72Xu7qzVuQaU8Fjje3jK0/rzNLj8hDtlRvlR/wALhTppVLVp8FODl/uH2PjcZzUn6jFHpZFwZUFju/j0769SnqcFrKrDY3s/jofNMtgQAAwtcHoTem/RYH5q/oMZP0/4LIRY8XFTB5fGHqY+VEG25K9TG4t8/cayvvZo5tvKvlI+juFjWLiMGJV2KkCKqEarYDQ1y/LPEukmx09KbT+RIGzCsmyoIb6zdgg9uGnhU9+Rnx//AJj+Pm4/6o50hHkz4o8qFm0B3DWx8K+j8Nv2nHc5kJ7s7O3U7l+I6Cu6tXBPyJ7omyR64LRjzMg/F4U2A4+TYMTbdILPIOgjA0jUdQe8ilIpJrlzNgN0TYNhl2iyr2AW1a/fSlCbK/F5fPx4pYVlf0pRtdL9nb99UqJkDEHO5ePjLjRsDEHMhDDqzC3/AFaXVDVmZj5SBlKzw3v+IVJqrIfwsThsji+SzZcn0mwhH+ixvxTSyGxB/pGtNJsT6leZJbu8UoO224gkDX/bR1E6pFt7KcS+9OAjym/Kbkcbfpe4Dj7aw3rFGx5JOyPtx5JGzJGA0d2Nj1AGlq+Qv/I96lUkhlNDc9DVMVl+gwkqDQEnwrbNwZtDKbG6GujuY2bRmWBJI2R13I4KsrWIIP8AFWjgmtmjnXLfQ32hm5T5OHJk8VI7bnXFlKob9bL2VCs19HdT33SMf8ifZX6T075f6ndu/WesfU6Wtfuo7Mf9+8yfOHHcWykMVBI6X7D31619JR10yhllyMStxzptDIwIlDDqKzpc00zV68kvY+Ycf1OBytskLI2XxEp/3iA/mQX7wR0peivZSeb5dHS/V/BtKxh8aOd9RYuh+3oa4u0HoOslp+YMOTLFmaQqRL/CCL2rP5ZfCREZBmZBIAO0ydLW6U2ZNkGkw2nV5Fd5HvCjDS463t9tIJCxRMk7xu5NiBcm62A0F6TCR7FglMkUrgLYsZIwdCB8tZtiLfCjC2dotpnDHXoLVm2BZ+pHJg+j/vwdSe6swLPjMiaXGjicbWRBc9KAM8vxmNyeJLjzD80D8th1H21tTQql4ZpGVw+ZC3pC2RtsphnIDA9R6bdD9tdVbyddbSUnNc3n/wCJbji5cErukUOyJ2CuosDdQQfsraiUBetXXlnb/YHu+D3FxKrISnKYX5ObCVKkldPUse+oukfMejJVs/0NldrCsb34MkwDtoa52y5Bb6hoJPbxU9QOQ/5kvYGR7n9rQ83x0TTctwCyGWFAS0mE3z2ABJK163g3hwc2tT5K9VmNz1vdh/D4V79XKObtAAyWnIYWN+2k6jVg7sQu8EeB6jXQ/vtUpg2ZyGYYy9QCLWB0Cg6Kf30RJJX3N720rRKAPbqQE9xtfs76coCcRBYA32k+cDtF9evbapb4ZVfk3n3hJ7Bk47Hl9vxIrw4iLMLsGMrkfMCNWWxvauDBaq/7vg6dHXqVv01xnzvqD7fxu05cUmnZ6d3/APlro9j/ANuxl51OiPt2MgyO3exNfGTye80MG+0GtPoX2RjbzU6smyHYGroqzCyG0a4tWsmTREsqm1EhBm423tRIQfKcPGkEAKBbTWt/yH04vy+MEjYm9wD01FPO3Jnc1aJZp8N8eFtnJ4En6zi26FiP72IeLWvXoV/6nl+uv2vk3b2r7hxOXwTlNZQxAkxh+Fz81cvoxg38+/ZGwu8UVhHb9MP7vtDDsH3VxpG9uSTwJK8b5IBW+5xEOgA0/ZQZPgzjwJK0AxgWVmJDt+FQaQpHkgjuViYKiyC+8X3Ed9RcpD+PHM+SyFVKjdJsItfTsrJsY7hpIYG9diA8lkXqFWobAZjERyvVUbh5l2d9SA3HKsLIqL6kf/abqALBZ01YeQLqT33pNCaEeXxsefCfagbt3D5tx6Wq6aGmdzWF9zc1wGSiY8pfGlOseQu4XAsbMdVNdtJt8F6ZLTll5wH1K4/9fGn6JYc7JIhE0ZBVl3XtoAb37adqtI870+WDpbzecgfKLfea4r2PMagE8vWkmTIBpa0SCSPq1m2XUNDNa3Xym7MPw9wt+IN2irzfXkV0ce+qP+W3hvc+RNzHtqVeH5qa7z4bAfo536+S1jGT29a9Pz/5JLhnM8j5v9/ew/dPs/lYsXncE4bzruhluJIZNvUo4Av91ezlsrrgxsoNdhykCgOoCkktr1B7LfHWnapCZCfIV/Kp06Ed/behcDLn297G93e5ctcXg+KyM2Ui/kjKoAe0s/lqbbKvywGeZ+lv1D4V2j5L2/mxMPxLGZB96bhSXqo/sDX58TPxxsyMeSED/tI2T94rVWTAB6ltL3p25+BWMg31qYYnVwbz9Erf80OD/wC8k/8ABeuX3v8A2mdvjX70fZONIuoFfGVfJ72i5Hmb8vSul/BgvkGFYENUVKsMRS+et6sxaHVktrWqZi0eZtzX76chAS/ltT+ifs+d0xLLZl067qcn01Ss5iD8glRewrTN8kaHPOSikgyo51uHRiykaEHwNeplbg8/Sonxme3G8vIISRHmfmwdi+ofmBrRrsjkyt0ublxfuuFPLIQzXLMh6KTqQBXHriel+RLku8bnYZ0/g23kuDa+vSuZ4tGdtE2WEPIjaGD+lG43oo76ytRoXyXMGdC0H4DI5Db+xR4jxrG5VawWfrO6v5QpsCutyAOv31BQ1j5NisMKEgDR2PlJPf30MEehschSZQjMxby9NeykkKzJwzh0e6GF0O2ZFF1B8Ki6Co2ZrQbCbnpenPBYDMzmigDRm7L+GtKJAaV7g5zEk/8AU3JF2CkkXcDpXXSo3p1RX/TfjYeb9+4cQuq4lsnJ2klURfMo8LmtdVweZ6PRJ9D/AKgMzMNA7FrfsFedZcnn9gUk4oSE2AaXxrRIzbPLIKGhqwVJbEWNrdKhlqwZJBb7b1HUYpzfBcBz+EuHzfGwcnjKbxxTLdlJ/gfqv2VtXa1fhkupR8Z9JfpbxsU2Ph+2sPZMd0q5O+dge5XdmI+ytLeu7+2JZobxPpt9OIJfUg9scerdhKb7Ed2/cKn+xf8AVlfjRssckUOOIcdVx4l8oiiQRgDp+ECoejf2HRGP1k0YtHI1u7calNjaQnlxYGYhXNwcbMU9TPDE/wC9TVfkt+pm0jV+T9kfTqWXfP7Z4+SVugWH0wfHybRVL1Xr9s08+P5LQaT7g+if0vyA0y8HLhm+53wp3Nh2+SQuPurqz/yVlwdun+NTXBT+3von7V4vmcb3X7Z5uWaPjJPVkwZFUv0KlToCOtbbevvm0cOeDpojqfHZ4eHd2sSbdovrY18+e+lJdwSB0Fz0qzCy5CuVt1oklIEkoWTw76fYOo7E6tqTWlbGN0HLXUW7K1kyMeqNnXW9qc8BHJwyaBm1vp3Uq2Po0VufFZCo7q1qybGj81h6lrag6V3Z3Oa1DVOXx3OHdD+fjt6kVh0HbXZmzzvVm0gJm9aKPIgNvWF3A7CPm/bXR1RC1msA4eazI1K7mCA3UVnbNEPQ2Xi/dbtDGJJLtEb7Tb5TXNfE1y35N44P3JitJEAqmCSwYEC5rk0wO9WlGw4XLohkiKhnkQiJibWJPfXNbIYzx+a5jbHdm9eDzRm1lPge+s3QCORnfp39KKUzbQqvIVCqjdvS16pVM7Mt+L5OSUyerYI5vuQDzVneoVZaLCJUdlFz8wt1APYRWLqbFflYxJ3WIsOpqqWgDS/dHDPLC8iqJGDXVQNddK7MtUZ61lG6fRH22vDe28vk8lAuby8pRSfmEEfRf+lV66SjxN+GdAeYKDfqbWrl6mLiBWTIF+tNIydgZyL9TVpEOxlZj30NArBVn8ahotWDpMO+lBqrBDP0qXUfc8uTY3vbwGgqVRh3M/qVta+l727KroH5CLZlyDuoVQ7kXywe2tepDsB/VDvo6kOxTe5OZHHxY+ZIxGMZfRkkJ0Rm+W/cKm+Uo9DwXUkl5bDyoNxIVm6bTdfiK5lWGe1nmzjn1Yk5DiC+dxWRJjjcjZHpsVEihhowGhr0vKlfhnPvlzJvHt/3AmRjY86kD1o1cjTqQL1wbZRY1Xwblh54ZAQdT21yOZF14LAzKUuTVSR1APkAL107qJH1LHGAdQfAVpRnNohsXUG5vW0mMAt6Wv23pTwOOTjEknlN9CO6tFWD3ZEJhcbrE1aRLZr/ACnHPLc9AfvreloM2zXOQ4tEW4XWxBPeDXbnryY617JmmQQvjZOXgHqh9WI/ytqRXfPEnkZVizTF81HWwFrHXx1pVtJGihiccvpyEM179PCr6mdOGbNxvMsjRsSbIAAF8Kx0pJ6OW0G2Qe5PUiUxHzLYl37Ld1cl8jdbGw4HuNziqXkMkyAMjADzbuw1zWyK/IMnPkyY3ZyEDXLN2W/ET4is+pDcj/H8wjSQqhKRN8g6eU/Kai1ZBODYsPlJxBvJO11sxXqANKxuuDZXLgZMLqqqu5G0DN18uhvXK5LTF8kcbobfIC3x+NbZhb4LngsqOXio1iIAx7+QdiMevxvWq5PB9VORuTNTVCRu7+vT4Var9HnW0aE5M1BqxtrV/jZH5Dwy1uBY69Dpb9tPqEhFyRTdRphRkDqbj4g/srNotMKmR3VMIfcIcihB3Btk1dg7SDbMtVVomJ2BPngd1PoifyEDyF+776OovzAxnXPZR1F+QW5LGxeX47L4rK1x85GiNvwuBdX+w0+sF4bOtjivBe6eU4MScVnuZBDK8UD3vdVNhW689bcn1nn37VHvdXIryXFocp7xtJGG+BPSpyr1Z1aJNDsGQ3HbYI28i/3R/lIFc2ylyc8cQbdwnOs6pdtR1Xsrkvl9lpcG0x8gzxA6W+NczqTAWBt77rkr3VDCC9xpGsNo0tW9UclxtCdpJN+6tYMHwYtpu7b9KI+hT9nFJGcubWK9K2PbByNKhCFQR2kdKaExLIgRjck37uytEZsouVxFdSFB+3St6WIsuDRfcWDLhTYnIldu2T0pr9SrHT7K9DK88HD6s+sMruZ4qWGZ3jBNj9luwjwtWtXyZaZzya9OtnJJ3G9riulHn6JoJBlzJoCQeypdQzu0WEGfJGVbeSb+YdhFZvM6FqXuP7hVQzeqY7qq7R1sOtvGsrZcGtdeS+j90wmWHHYkxMNUtqwPzVzPI3/IWubzQLbkKrj7dqlSLhh8grN5B+Qf473DKJVEuT6a+lcx+PXWothJa1Rewe8ZHjJDKIxqdRcjwtWFvMaLUX5L3VGsYmjezMLsD2GoWPI/yi3tH6htic6xcBoGik9RJdIyQpKa926upedHn+lpo1vlfrL9SMu+NxxwsdlJBlw1Dka9rttUaeNduXnqeHdfuJ8B9SffmJHJPy3Kcfki+mNO4EjeAKbgL1d8F9ENHQPZ/wBQeM9xu+ItsHmIxd8CVlJkH8UTX2sPtrntgQ5L3kPcHG8WrHkMpMZkF3R2G5f6gOn21gspBWNN5H6/+z8KYRQRzZpGjOtto+FzWtfG2aKw7wn169jchIsU00mC7G26YeT7xepv4WgbZ0GHkMbKxkysWdJ8aQXSaNgyn7tR9tczpAuwJsxbGxJtp3fvp9JE9IEps0m9j+6qVCXqLSZpBIvr3VX4SO4H9f4mn0F3JLnC/wA1HQO4xBm2mjJby7lJ8b6WPhU2qXR8yfPvv9Mvj/d2e4L7BNvRPwhW/h8K68Vwe/59uCGdzWPk8M8cMt22h9T+JSDTeZ6f9jg2HE5r9bgY2UGuSgWxtcEaa2rm0xCusl1xnLMgHnAJ61yXz4OtPg3rhOWE0IAbUd9cd6EmzcTM8j3Fiw6jsrlsgZsKyekAT0PWrVjmdRkSBtpQ+WrVjG1SW4360+xHU4hI5iaw17/jXVB7RAySEfNc9q00iWQfRCz6L31aRBVzRNK4BO5V6Fu2rqCiRHlfbf8AifHZmLGfzZIyyK38S6jbXRlpDM/RVWqzV+PH6/29BNk6zYhOLkoPm3obAN9ldGl+rn6OXzQ6Q/lFHyHt5SCYhbtVbdldOeqMdMJ5KDMwZoW8ykAdK17o49cWhdXkTzdD2XqkYLgKuSTZmt5ddKbQ+6QwmfkpIJDIS6/KbdAKz6SV+Us8b3II09GbWN9dV/FUvMf5GYk55ro88nqHW46eU9BQshflCYnuf0iLeVR0S5vU3xLWozle7BOUAvtAs1+g1rOvn/ULbiWV735CKRThoiOlgshAI07weta0w/U5b6tksz3ZBzMOzk4As/8A2kH5IP8A0RWipDMLI1rKxYUkBjYsn82p/wBtaEQZhysmIqVdh6ZvGVYq6nvVxqKTqPqjY8n3XBzGNFF7iEk86C0XLRE+vbumQ6P8b1ms4+DLoa5mYWOkhbEmE8B6MLggeNwK0TZSQow23C2t3HU1Sch1Nu9ifULnPbGXvx5i+KR+diOSUZenb+LurLXCrF1PqT2FlcB7y4ZeUw8wTBCEyMQMBLDIRezDu8a8j00tTkvPNP5NgyvanESIfTLo3QX765a78hfBfRovPYOZxWT6E12RtY5ANCPjXo5aJo4dKtFV+sa176dPtrToYdgqZq0dQ7DEeYCpHeBY91qHVA7sqPcftXjvcKB55Gxs1BZchRuDW6Bx3UquDsy9LRzvk/pRzeL6jqn6yE6lsXoR/SbGtldHoV9ia+TW0jz+CldWjlTHJsUlUjaftos0zqx3RfcfyyzRCRG3DttrXFpRnr47p8Sbb7Z59ocsI5spFxftrj0yZ1HXPb026NZUNi4u3hevM0Q4L5Zw0/pA+YC9jWJDqMRysGsxAv8AdVJmNqMP6nn6+S1r+PdVSR0ZxpzIy7yBdtLV6J6ZFY/MB/vAapEs9luyr6ZA1FWjNiYiuEA6r81Egg6qylWQ7iH3KPAdRRJo6yjWONgh4z33ncS8QGFzkQysEHoJlFm+0kGutrtkv9Dy1+zbr/5FnyHt3duGOAyA3J7QTqRWGe0I7rV5g1TnODiIYMlmXwrrx1nkwvlKNK5Di9hNhoK9CljzdMoKGctExtWh5u9YGuOx1yIsuRy+2GJpI9p0LUphhmm0LJkSSeVwAR0ND+TN6OYIySuDtNWV3MenLbffQ91AdzK7fwsfEUCmSYCd+tAGbA9OtAmT3g2BoJIOu7pQANCUa51v8w7KkZmRIwfUjJ2HqtAAyNxvQBjYRcju0NAFz7W9z8vwPJ/quPnfGaUbZBExAYA31H2VF8VooYjqHFf5juYxT6PI4zZVjo5NjauG/gRrPBsE31r4L3NxMuNkQNiZUR3oN19Br9tVn5+px61kDi8njZkSzY04lhYWIB1B8R2V0OpxvMZXKPfp2VDqZuo1DlGw1qHUaHoMgk2qHUCxx8mzCz7WHSxqGoKqMzmHJjKZEEOUp+ZZY1a4pSaLWyNd5L2N7VywXixP8OlGu+BiFv3lacybZey1bSabzntTk+GngyMeT9TibhaZPmGvQ1Gq/afQeb/IqzSZ1v2++QuBAX0MqLb7a+f2fJ9AnPKNhx5G36HeehPwrAloccK6KEupPSgzaDbD6O25+PjT+iY5OP2DzXDG4BNz49leqdZkyhQQ35Z7N2t/hTRLFJbubk7m7KtEDkBjGhXc1ZyMMrKr26M3Z4USRXXk173xxUrcVDy+Au7kODmGWtvmMWm8D4WvXX5r/wDb+pj6s/8A2foX0ORhchgY3J4b78bMjEysP4m1YN4hriufXPq4Ky07LsU/L4zZA9N03MxATb81aYuHBdnCFx9MSR+oz8+HDhcA+jIfO1/CvUysefpyVnMfSLjspC3F8jEJLGyEBhf766keftSTT4/Y/LcLzGJjcnEy4cxMTZUfmi8/S4qNXCFglMGoctgvxnJzYcw80TWv4dlVRypOTeqrcE1pkDXtKNJPEVqjN8mIpGU3U7eygICFElBddHXQ+NA0geo0Ise+gZ69qBM9uoJPbqAPVIzCuVJB6GgDLWvp0oAwelAAyAbg0pETeT1ER/xfK3wHSnASejmkhIdNCDcHuIpwDrJacT7jzeNyxk4rfNrNAejnxpOplah1Pg+dxOVwkysVxuGkuO3WM1Dqcl6wXEORttUOpkNpnAECoaENRZ4rK1Q5HIs8VPQJYb9cpWx6HShUHJjFcT5cGKR6iTvsZR3dtRuv2mnmb/IjcY8YRSKoWyKdiL/Cq18x6HyfouHFVI3Edug7/JUI0Y88hWwHZTMoJev5Nu7zddnh30pF1OUQ/O/wFesasS5HrTQA4v7xfhVmbHMX/wBQKyKfwFf/AIhQc6+Qy/3fJf8As5f/AIa2x/kjbf8A4ma79Mv/AOccd/XP/wCK1b+7+Zx+H/jLjG/47i/1VlT5OjYrPq//AMXi/oruxOSxqfsj/jkf/eCu6pw7G/8AOf8ACV/9yn+ip2+Dnx/kcF+of/7Xm/EU8fgx9f8AIo4v71/6a2OdET1FBYxF1FAGZ+opgBPSgTI0iT1AEqQyMvZQBIdKAPHpQAM9tAmYX+7b7P300IIflFBaBDq1Nk3N5+m/9/yP9K1LOTQ6EvQVmzlYRfmqGCGo6hlIbioEw34ftH76TJHvbH/HsL/vTXN6v4nR4f8AlR0Gf+/f+3Xy+3yfoVf4oHD1gqS/odk60yBX/wC6f/Q/00vsPo//2Q=="><br><br><a href="http://4uvst.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-167373-%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%88?bz=fs">اف ال استودیو</a><br><br>هدف از روش موسیقی به کودکان، تقویت درک و تخیل شکوفایی استعدادهای آنهاست<br><br><br>اکثرا افراد از موسیقی لذت می برند آن را شکلی از سرگرمی گذرا می دانند، ولی برای افرادی که به طور جدی از زمان کودکی به تعلیم نواختن یک ساز می پردازند، تجربه موسیقی ممکن است چیزی بیشتر از این باشد….<br><br>پژوهش های اخیر نشان می دهد که بین روش آهنگ در زمان کودکی تقویت برخی توانایی های ذهنی دیگر رابطه محکمی وجود دارد.در یکی از این مشاهدات در موسسه موسیقی ذهن در دانشگاه مک مستر در کانادا، محققان گروهی از کودکان در سن پیش از مدرسه را که درس موسیقی می گرفتند با کودکانی که به کلاس آهنگ نمیرفت ند، مورد مقایسه قرار دادند.کودکانی که روش آهنگ دیده بودند، جواب های مغزی قوی تری به شماری از آزمایش های تشخیص صدا نشان دادند.<br><br>این پژوهش نشان دهنده این بود که ظاهرا آموزش موسیقی باعث تغییر بخشی از قشر مغز می شود که مسوول شنوایی در کودکان است، اما آیا ممکن است آموزش موزیک درکودکی اثر وسیع تری بر مغز داشته باشد نحوه اندیشه و معرفت را تغییر دهد؟ ارزیابی فوق روی کودکان نشان داد حتی یک یا دو سال آموزش موزیک بر اساس آزمایش هایی که تکانه های الکتریکی و مغناطیسی در مغز را ثبت می کنند، باعث تقویت حافظه و توجه می شود. پس تصور بر این است که آموزش موزیک (نه لزوما گوش دادن منفعل به موزیک ) بر توجه حافظه تاثیر می گذارد از طریق همین ساز و کار شاید باعث یادگیری بهتر در شماری از حوزه های شناختی شود. دلیل این تاثیر آموزش موسیقی بر بیشتر شدن توانایی مغزی شاید این باشد که مهارت های حرکتی وشنوایی مورد نیاز جهت نواختن ساز در یک ارکستر با دیگر افراد به شدت نیاز به تذکر ، حافظه توانایی مهاربقیه کنش ها دارد. تنها گوش دادن آسان به موسیقی موتسارت، یا هر موسیقی دان دیگری باعث ویرایش توانایی توجه و حافظه نمی شود. در نقد دیگر که در دانش کده هاروارد انجام شد، رابطه بین راهنمای موسیقی در ابتدای کودکی و تقویت مهارت های حرکتی شنوایی همین طور اصلاح در توانایی گفتاری و دلیل غیرشفاهی مشاهده شد.<br><br>پژوهشگران همین طور کشف کرده اند که تعلیم سازهای مفرق باعث تاثیرگذاری بر نواحی مفرق ی از مغز می شود. تغییرات در مغزهای آوازخوانان در محل هایی اندکی مفرق نسبت به تغییرات مغز نوازنده سازهای زهی یا کی برد رخ می دهد. در یک تحلیل دیگر که در دانش کده اوهایو انجام شد، محققان نشان دادند که آموزش موسیقی به کودکان باعث می شود که جواب دهی شنوایی آنها به میزان کودکی ۲ تا ۳ سال بزرگ تر از آنها برسد. هرچند که لزوما ضریب هوشی یا خلاقیت آنها افزایش نمی یابد.<br><br>به گفته این محققان وقتی که فردی مرتبا به صدایی گوش می دهد، به خصوص صدایی که مانند موسیقی یا گفتار، هارمونیک یا معنادار است، سلول های مغزی مربوط در جواب دهی ترجیحی به این صداها در مقایسه با صداهای دیگر تقویت می شوند. بر طبـق یافته های این محققان تغییرات ناشی از گوش دادن مرتب موسیقی با بالارفتن سن بیشتر شدن می یابد.<br><br>یک تحلیل دیگر در دانشکده تورونتو مستقیما به این مساله پرداخت که آیا کسب توانایی موزیک ایی می تواند کودک را باهوش تر نماید یا نه. انجام چنین بررسی های همـواره مساله است زیرا کنترل میزان تاثیربقیه عوامل تاثیر گذار بر هوش مانند میزان درآمد یا تحصیلات والدین مساله است. با این وجود این تحقیق نشان داد صرفا گوش دادن به موسیقی دست کم در کوتاه مدت به توانایی شخص در انجام برخی از آزمون های شناختی یاری می نماید . همچنین روش واقعی موسیقی در کودکان به خوب یت زیاد مدت تر آنها در انجام این آزمون ها می انجامد.<br><br>موتسارت از ۵ سالگی شروع کرد موتسارت موزیک دان نابغه اتریشی در زمان کودکی استعداد فوق العاده موسیقی ایی اش را نشان داد. او از ۵ سالگی ساختن موسیقی را با پیانو ویولن شروع کرد در درباره ای اروپایی اجرای موسیقی را ادامه داد. در ۱۷ سالگی آهنگ دان شهیر دربار سالزبورگ شد. او در طول سال های بعدی عمرش که ۳۵ سال بیشتر ادامه نیافت، شمار بسیاری از شاهکارهای موسیقی را آفرید. پدر موتسارت یک معلم پیشرفته آهنگ بود و از همان سن پایین به آموزش موسیقی کودکان اش می پرداخت. وقت ی که خواهر ۷ ساله موتسارت از پدرش درس پیانو می گرفت، موتسارت ۳ ساله مجذوب آن شده بودوبه قول خواهرش، اکثرا زمان اش را با کلیدهای کلاویه ور میرفت وقتی صوت خوب ی از آن در می آورد شادمان می شد. text/html 2016-04-19T19:24:50+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی بهترین سن برای آموزش موسیقی http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/12 <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAA8AAD/4QMqaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjUtYzAxNCA3OS4xNTE0ODEsIDIwMTMvMDMvMTMtMTI6MDk6MTUgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDQyAoV2luZG93cykiIHhtcE1NOkluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6RTJGOUY4QTk5MUY5MTFFNDhBRDI5QURBMDI5QjEwMjkiIHhtcE1NOkRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6RTJGOUY4QUE5MUY5MTFFNDhBRDI5QURBMDI5QjEwMjkiPiA8eG1wTU06RGVyaXZlZEZyb20gc3RSZWY6aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDpFMkY5RjhBNzkxRjkxMUU0OEFEMjlBREEwMjlCMTAyOSIgc3RSZWY6ZG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDpFMkY5RjhBODkxRjkxMUU0OEFEMjlBREEwMjlCMTAyOSIvPiA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/Pv/uAA5BZG9iZQBkwAAAAAH/2wCEAAYEBAQFBAYFBQYJBgUGCQsIBgYICwwKCgsKCgwQDAwMDAwMEAwODxAPDgwTExQUExMcGxsbHB8fHx8fHx8fHx8BBwcHDQwNGBAQGBoVERUaHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fH//AABEIAOEBLAMBEQACEQEDEQH/xACmAAACAgMBAQEAAAAAAAAAAAADBAIFAQYHAAgJAQADAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBxAAAgEDAwEGAwUFBAYIBwAAAQIDABEEIRIFMUFRYSITBnEyB4GRQiMUobFSYnKCMxUIwdHhQzUXkqJTc7MkNHSywoNFFjY3EQACAwADAAIBBAEDBQAAAAAAARECAyESBDFBE1EiMhQFYSMzsUJSQxX/2gAMAwEAAhEDEQA/APnNUL2LGxvYfCkzckxEk49PyqvlakNAsiN3uxPmbQCkaIdwODeYosfzEbr93hWdtYR15eWWdM4/2oIeGxl2n1cgB2HiDXma7KT2c/PCNu9mcM0aZabSN0o3nxtXDrryaqscG5Y3EOH9NRaL8Q7zXLa4yxw+KWCVJAPIL7l771mrCDTYEGwbkJJJt4A0+4SLnhYwwZBa/WjuRblAxxO2X1E6iuvHWDwvZg2wTqUdkeu5W7Hl2r1EMqJSNK2qY2YgYiDW6MhnGQ3pstFgiaVDGeKmkBEigRigD1AETQBEimBAimBi1AEgKQEgKAJAUgM2oAwaAINTAgaYGL0CM7hQMyGoEZBoAyDSGZBpASvpQB8jtI+5WLEbfw16LO4l6pA2rYMxvc/6akpBxGDJGjEHodw7KGaVN99k4cGRzkSNEWwmUsWA6lT1ry/VaD2vKpO08XwaPL68uqBQceBugW+ht31499D0naC443h0w95HmEspZx9ulcztJEyWSBrBh5bXAI7RepAZjY2F+vfRBNhhVVh4mgiTBhHWmgkgkABNqpWMNKpimfxC5KEIduQdVdeh8DXZjtB5Xr80/Bq06TwySQz6SxHzoe2/atenm5UnjXUcANCdK6amA3ix3NNmiLJITtrNlwReI0hQBaM0xEShoAwVNAESppgQK0CIlaYGLUgMgUASApAZoA9QBg0ARamgBtTEQpgYvQBkNRAGd16AJA0gJA0hk76UgPkmOHfIqM11fW/bp1r0GzuSMrt3lWTcVbaq94ppAM4kKPN6bnZIfKAO+ptwbU5OpezsmFJxFANkGGioZG0uSAzD43NeR6ZZ7nmskdM4vnjLlq7WEAWzHu3a15emXB3zJtcGWJtraaG4A7a5WoFAxGm5jbpfpUySwrbhYHoOlCsQw0TsTaqQghLWqoEzyoetCqZNhYlPboK1VEZX5E/cvBjkuPM8AAz8dSyH+JF6qR2134bfR4nr88co0KJybXFj2r2g9xr06tQeT9lvhJcihstFzFBdKzZqkRkx/CkOADQeFMUAjDQKCBhpiggYqAgEyUxEClAEdtAj1qQHrUAeoA9QBg0ARamANqYiBpgQNMDBNAGQ1AElakARTSAnfSkB8pYeOGYbDckbgO4DrXbY9CoOS7ZCsDqpufC1FWOBvjgRno7CzkMd51sy/wCupszaiL/guTcCLe5G+UyTKelyBofhXLpSTpyu0b77c51ZccQTTKJs2ezKNSka/Lp4iuLfOEetjpJ1rgpBM9lXyqv7tBXj6fJ0Nl5Gjhr7bJ31kyGwwCltTfuqUZthdoQXtp31ohSEUKdb1YmyaqO3p300ZMnYbbitamTGMcfK4+YdBTyXJz61lGm+8+B/QZ8fIwC2FmfMQNElGhB/qOte1j8Hz3pq0xfjk1Fxr21rYzo5Njx4bqKxZ01Mvj0pKgA+N4U5FAFsfwpigC0FEigA8VMUC7x0yQDLQJkCKBEaAPUgPUAeoAiaYGDTAgwpoQNhTAGaYECaYGL0ASDUAEU1IBL6UgPmXDVfSfKA2hGVAB1KnQ6V13+D061ckeUwfSyZ3VbIm0H+1rUpl9GGihuuGxHmaZhJb+DQ/uqWzSqGJ3hiz0xorbZmMm7paNtQfupdWzZwjcPZgTM9zu2LCAiLGsbEaWVQu49xNq4PVZJHbhJ3rh8Q4GKN7b5TYuQOw66V4Wj5O1FrFLIV3dn4VPdWbE0HjdTqQAe2p+CLI8xUyKu75ugq6smCEs8MKMzyKiroSTatEpGkVy+7uF1EmWkYBsC+lz4Vos2O1CwHMcf6ak5CgMLgkjT491arKxjZIni8riupkhnWTb2Ib6Uulq/JFkmi2Z8HlMCXEyAHjkAuncexx4iurH0o8z0+eTWBxM/H5r4sp37NUk/iXsrvrfsjx7ZurLrFQFBSZtQO0N+ypNIAtBQKALwUxQLyQUxQKyxWpkwJyx9aZLFJF60EsCwoEDNAj1AHqAPUwPUARtQBEimBBhTAEwpoQJulUBC9MDINABFapYBN2lID5ybHTHwTMCSWYrEnYbnr9lbSezUyZnyOIz8iYjd6iIvxAtag0gDvf9QBGQvox6g/AAmgILHi+Ezeb56KGJAhn2KHPRI0Frn41htt0RrlTsz6A9n+z8DiYVkdQxXqtrFj4+FeBv6ezPVpnCNvX0LAou0dx/dXK3JoiSsxuT0vp8KQzLMdu4AkjUAdtARJq/uH3bk4mibYSOj9Wt8K68cpM7Vg5l7l+pHIT6KztIG2gWIB8bV6eflquTG7ccGq5mRz08KSPGpKHcr3v18K661zOO1dAH6j3PkMVkklUyHoCdtq3rXMxeehu3sWHmePnZgZNj2uGYn7hXH6LU+Dryo4O3cA8piSRtb2Dd4+NeS6qeC70TRb5gGRCXJu8J3bu9eldeV3Xg8j14ksVbAd1dcnClA4EvrUmhFoutAQBeLwoFAvJFTJgTlipiaEZo9KohoRlSglizrTJAkUCMUAepgYoA9SA9QBgimBBhTAC4qkIC4qkAJjVAYvQBNWpMAm7SpgD5wlyPVSDGJ2iJA7f2if9VbNHtZ/ITKbdiDFQbWllVgvf2XpG0GPR2Z0sHzbmIJ/lj+YffSbBI7T9K+Ggg38jJGHzpUVUQ9I4212/GvD9mrZ6Xnxg6ezSEj0gFXsB6gV5XU6mwqu4HnUGmBGRSy7yl7HykHpQBQ87Nm5Q/SwSNHISN84+VV8L1rk0vkE4Kuf2qIGJypDm+rZri3lHZ0rdax8CfI/xvsrjZvMcRDH/MBf76r+xaCHVIzyPG+zoR+ll9AyDrDFZpB8QKVdLBKNZyeM4SXNRMRlKqa3rpYfBtHD8KmgVARf5qzveROEbvhccIMQopsdpO6s0mc17FLyPuAcRy8eJP5vUAG3+Vu3766saNnFuuDY8cWC/wAw3D7a6pg8d/I8nSqNEiRUEUgBNHTABJHQSJzR0yYEJ4+tUiWITR0yGJypQSLsKYgZoERNAHqAPUAeoA9QBEimAJxVIBd6tCAN1qgIUwJqaQE93lpQB82sypkHJgFo4UWFr/iZtL1vb4PboixaFYuRVA1mhVZYz8EF/wB9YtHQ0ODa2AmbELtK3owk+B1NQzRI7F9P8hjhRGVRd9I5L63HU/bXjeyp6uT4OiRlSBsFu69eaimuQojc/i1pEsBMJVBQtbd91qAASLFBHvV4GI1Ie+v3A0SS0UfLe5sXEb9QDi+ofwmR4xp47T93bW+dZKVTVeX+oUxh/UZQyc7jwfzIOPhaPHjt2uzbS4+FddPPJnb9vJVR/V32ZAHjix54HAuxMQv+03rX+jYyt6KsxxHuPjOf57Fl4qWzILSo/lvW2vndaFV0qztft+OFCA1g4tcDpevMFouDaUdbbW6HpVpnFaprvvP2fF7hggbGk/TcphNuxcodCAb+m/8AKa68bwjDWjLfCiy0xYVzBbKVAs1uhYfw/wAtbdzz70gcUUKxKYQCqTGeKVQgEkf7aAFZY+tMliM8dMhiE8fWmSxCaOmSxWRKZLAMKCQZoA9QBm1AGLUAeoAwRTAG6m1UgASLVoBd1NUhAyutMDIBoAnby0gPm3Pf9IyY0mqC0hPep7vhVpye43AXPzSM5Zr3GwBGHapFtp8abRTuYkz8v/CsaKKQejG7fl9oJ1rNo1/Jwdc+nuXDlxROusKLGU1PVY13f9a9eV7qnq+Vydfgn3qrHoQD99eOzqtUOCQ4YaA9akyt8k5fUAuO391AicEQKG6Ak/isDakxMrczhcHJnTdAk8gN0Lqvl/m6W0q63aLVgeVwsfpGFMeKSMn8wPddx/s6fsrWvoZDaZzrnfbeBjZsk6cTJI0qHcI1VlJ+21ehj6bQZXyqU/De05W5WPMg4/0Fj+cSeW/w22rfX0N1JrmjtHt2CVcQSyJtYW2jtAryG+TW0QbQhMkag9QKtM4n8hYAbnd31pVmdx3yOgUi57K2qzl0zkj6JTQm961+DjdIYRVpqwQZ2itFYUAZF61SZLQrKlUSJzR6UyWhGePrTJaEJo6ZDQlLHTJYq6GmSCK0CMbTQBnbQB7bQB7aaAPbKYyLJVIALx1SAA8dWhAmQVQEbUQIzSgD5p5uSSdseKVRFPBuQ30vrpr21WaPc1XElYkrsxgkDBd4JParD8Q8K06s5u0mw8PixZGUzPGDNhMszxr5Vkitrob+asLto7c85+Tq3sbAjx+SEmO4XAyXukLasN/m8traDpXleu8ns4V6/B1uADTSw7PhXjv5Om1hlddw/COlKDJjkAWRQjD4GiDOzgaEXprZT1pwR2kwIAQTbW1HUHcE2GWCsR10t2DxpqhPfkVn4gOgVhfboKuWWrSL/wCGYwAJW5BuL1LszarHoPUQq5Hk/hHShGNuS0jyEAXfpfoB1q0ct6jIlW9hW1EYw2GRr9K2rImhgbrXbpWjbOW9SZ0HxpIxdTANWrEMg4rRMli8iVomS0KypTIYpNHTExGaLrTIaEZYqZLQpJFTJAtFTEQ9OgRjZQB7YKAPEAUwIkgU0gIM4qkgkC7iqSFIB2FWhSCbWmAM0xSRvSA+b+PysbkI04rkT3jEze0N/Ax7apqD3vNrW/7WKjgeWjzzj+mzFW2Br9e7Wn+aEJ+S3bg6H7c9steKLPivkhC3qp5bX6Bu+vN335PYwxhcnQ/bPHphRgKUZowVhv1AvcrbvFcWtpOmiN7wctZk9Rha+pHxrz7I1aGnmQKdp0qCYGMGcsAOo7R20GNkWsZUjXQCqqYX4DNtsNp61cGLZLadtu/pQkTIOXHckG2g6im0a1uJyxWNxqKho3rYHkZcWLA7uwCqt/t7qmBqsiXH8okg9aVryN+H+EdlWkO2ZeYsnqLdSGJrSpy3rA4vqjssa1TMLWGkeQp5l0q5MYk9HkAP6cuhOik99HYVsw/ShXOW1TBrVWIaBuotWisQ0LyJWqsS0KyR05JgUlj605JaEpoqckNCckVOSWhd46ckgmSmIGwtTEQY0xSBeQ1SQpAPKapIUgmkN+tMUkGJPbTQpIlb1UhJgxtR2AiYzR2Ah6ZvS7DPk7HlUD0nNo5Plv1Rz0YV1uGdk9eUb77W5VORxGx5tMzEsC/awGgauH0UaPofB6a3UfZ0vhoS8K5EiEzRJtAXXf8AdXk3sj1OPsvOPhmedCiAKVO+6kOGXrb41kwq0bJgzXiJdfTK6Fa57o07If3uzBVIA0uOz76wYpGsdmQlupGgoMrFngSyEfmjU/bV0ML1Ho2DEi1rVpJhaowF6EdlMzZ5gT20NkqwtPGFj8vW16hnRSxpnNZb5nJQ8ZGLofzMgj8IHS/xqoOyigDyWFykMYyMGP1GHWK4FwKpNGkplO/1RPFKRm4eTE6GxjijZ7n4gVvnh3MtKJiP/P8AypJvTwvb3IZB7HN0B++t14v9ThtVTwPcb9dIZsiOHlOMzeOMjbFka7puOgB295qNPNC4ZVc0dHi5OaafGiitJJIVYqdSEPbeuZpmOsI2axsl+o+alJw2UniK0TMgbXq1YTQJ60VyGgEgq1cmBWVKauS0JypVdiGhSRKpMhoWeOqTIaAulVJMAXTSqkhoXkUimmSxVw1aVZLF2U3qpQjywEsCelJ2HDDLjXqexarJMYdLuN0aJjEuOlZ/kK6mThaXtT/IHUH+j16U+4dT45zcSXGyJMOcATwO0bn+ZfL91gCK9JG8D3D8rJg8lj5i9vkmUdCOlRtWUdPj06WO/wDs+fFycWJ2QgqAWJbaLnp1rwNqQz6al+yNpIQ5BZAy+lZ3CG7dLdBWLKHsGObe9wGjcXjv1IPQ1hY0RZY0b3EZG0r299YsY4kgBsV1B22/00iGPxSCIKewa3+NVUyuNxdCwPza1UmTC/qigsaJIdJPCYvr0okl5FZz/JjCwpp2IVI0N2JsB9tODfOhQ+2cRmx5MzIBOXyHnYn8MQ1RR42q38GlrGwGRIUBJA0ub1KIVilyuUxJJDugDBWsWKi37a2U/RqrcCMvNRxzH0EiDKT6YdRtJ7RcVqu36kqqLPieO5P3Hi7n47DxsWNvy52W5J71FtahtnHrsqs3HheCw+Mj3ITPksLPkPobdwBpOxw6aOzLOoYqmDVSZtA2FPsKAbC9PsQ0CZdKfYUC8i1VbEtCsqaVorEOopJH4VasQ0AeLwqlYloFJDpVqxDQvJFpR2IaFpItOlUrENCzQXNXWxDqeXDJN7Xodyq1GI8IaaVD0NOgeLj3c7Y0LnuAJ++1ZvYquT+g546VF86AN3Lqah7GywYJkEYPlue0dtHdEOjAqS/RT8LVasLozO1b7bean35K/G4PivlcsZs8eYf72ZAJh/Mul/tr3OsCbgVOiEDquooiQThnafpvyS5XEo8r2CDbJ/UugrxvZSGfReXT9p0mLKnihJhZTK4Fwfm8L/ZXnM70NLkKmQzkXDAAkNoviKwsaIt8XJWw2toR5db1ixllE4VkY+Ztb0iGOxAOgYam3yfbQY6BoZ94Nxs2A05JQFp0ZLhu21KTRVCRyDZ89OrJsaf7ryDn8tj8QGIhAE+YT8pC/Ip/qroqgqy742aKJhHK9gFsGOihz0ANFh2QSa5R43k/OPyoNRp1NQiEjXc3ByZ45bO6ljdJAPKCOw1rVpGnWSj5jh+SibFlO+RLgTWFgt9d1bd0Q5SOweydo9sYaLfaoJBPbrWOllB5WtX2Ly9ZpkdTFWh/BmpkmCLjSiQgGR5acktAiNDRJMAmS96fYTQB4qpWIaAPFWisZtC7xU1YTQOSLStFYhoA8OlPsQ6i7w62qlYl1IfpLg0OxPUPBh27L3qXc0rQfxeNEp8x9OJNXfuFZWub0zngL6t1MWDEEgU2Y95791Yux6GWSr8mWxItn57sfCPQffUOxs4fwLZcePGm2FPMe1qPzGf9aSonKo1w1mHW1Wtg/rDnqY36H1th9bdbp5bW6376v8nEk/g/dB8GD5QO0GvqjyDMnTrbxoQmdE+muXOmFIiDePUFxXD6ke34HwdXxMiYh3KFVP5ajcC1++vIsj10WsFnSKORdU8rSeI01rCyNEPw5DLIb2dF+WQdKzaGW0WbINp9UEN+wVm0Qyxx55PNtYOoXQdLmpgkxJlB4C8r/mLayDSzL0FOCWj0M6S+UizDViOmvWiCA8+csaC1gq9tSlyV14NI4fJ/Xctly9mVNtBOtkTp1rtVeDJfJsr5HG8RE+TyWXHjxyKGcTMAvl7ge34VnVO1oNVRlDlfVniTGsnDcfkZ6B9Zo4vIT22JrX+su3JpXzv4KXL+pHuhoml/wHLgxJCSrBRa/wDERrW34c/1NFmq/IOP6kzSRrFMGJJHqQSDa9gf4bXpPCv0Z7RB2X2BkS5ft9MmSEwCVyURvLp4A1z2zg8TZ8my7aiDKT1qYHqIgqSBXU1DsEkHFr6a9hvr91T3+hHhFKUBKG9+oHb461oqMhg5obX3gRL1dmI2i3jcWqWmiHaACNjyl/SnhnZdT6UiPYdOimtK1YdkyDR+FOUhwCePwqogHmBeGiTN1AvDVJmTryD/AE9z0okXU9+nN6fYfQagxmLqqglmNlUdp7qPktKEMZvG5HorjmcR3OsCdu7TU0nTg6cLQgMkkWMRhYyEiEbQ/YX6tXPe0HVXlSSdy8IW3zdax/JJVOGU+byGJiFTkOEWR/TRnYC9R0k7VQqcBouZ9wScerXixV9TKCm42k+Vdw7a2pnBjrwje/QxP0vpekPQ27PTtra1q2g4pcn5zG3d219aeQYc2F+6hCZvPsJvSg6bi7btvSuL0nt+D4On8TNMyJMUUOfKZAb/ALDpXlWR66NjiZ2UQqyErq4ufvrCyNEGxJ9kZLqzY/qbSydLH/bWbQx2Fpo5UCoox/MSxOp7qhohhos2WSQRM/owrZlcdp7qmCRoZUrzx70JjLWsLakdtEEslFlzR5ESiUbCxDx2Gl+29DRADnc4pgyyBrqEJt499VlWWaN8GqcNyUoZOP4tFy+Yy0K4iudscSj/AHshHS9d1qwjkd+S/wCH+mi85wuTn+8Hkzvcm92giJtDCqG4RUFlI8TXP/ZScJDe1pX6G8+3cPjF9twwY8ESh0OkSgqCB5rEW+U1i9LWsRbe3btJZ4nEYOZ7dhXHYSxsVIyYyHVrNZhuvatIa+Tn09du/wAlX7r+nntjneQgeWFIMuGNo4sqJdroxFlbubadda0/MFdrRybZxmAuBgY+GJDKMdFQTP8AM9hYt4X8KTbZzO0saPSpgRCiAPU7oJMhXYWUDd1uTYAdpPwrOucidoOO/Un684XDZMnE+29mVmxeXI5BwCiMPwoB1rux8U8mN7tM45m/U733zOT5eSnM8zBMbZJ6Ue9jbzBQLWP7K9CvlUGT0Yt7t+o3Ltip7T4PkZciBARmcjJIxfInUfmyG/QD5UA0tVU8tZmDO12ym9pe68n2tykHL8W0jZAUvHK7sVlv5HSRCdu3zdbVrpgmh1tB9CezP8wXtfmDHhc/H/hHIlgizId2O7HtYnVRXkb+F/KN66HVHiG1WXzRygNFKuqsD0CntvXn3Vkb/kTBOnh9lTSwokE0dbSQ6g9lEh1MhNaTF1CGY48TzKpd41LIouSSO61S2zbKqbhiXE8nkcryKQpujhVTLO8iFWHZtBq8rPtydm1a1px8j+WWuVgPoxdFIAP77090mLKvHImZXTHDSeW9xu7z2GueucG1KSyrxvb3Ee4Y8g8njfqMaJtkaEsjA9rAqRSrVplejR1aSA+zfaOF7eizMfiI5GGVOXdpmLMFHRdx1sK0tdsV7KE2X2/l9u3avqX7/wAN6XPUz61mT8811OvQV9hJ4KaJiN5W2Lr2k+FLtAVo7M6B7axxCIl6bYxYjtPjXH6HJ73lz6o6BxJiTDmTeAosRs8x3d1ebY9JF7hQPLjqd+1pDZnHW3drWFjRD6StjQSqyGxIUR9h8axbBskYXcFV8sW0sxvqCdO2iJJZ4ZckXoCNlkhUgG41Pxo6hBYMm8xkOfLISsgOnm7DSaJaB4UrxzFJLMZCxY2NxaoZnAp7kkJ4+TY1iQqBewlq1x+SbPg4cfqB7l9me+eUlxERpUL4k0M63VlQ2B06W7LV71fNW9DxNvRatieP9d/qVDxvIYI5BS3JSGWTLKr6sYf50jP4VPdVLw5rmDn/ALFyq476he9+N4GbhMLmpsfjMlmaWFW83n+cK/zKGPWxq356TMFq7aiQnB+6fcMGPj8bj+4czEw4mLRQxzMkate+ig21NK+NYbg0qz6j+isHuvl+FHO8/wAnLnYkp28aJLBvKbMxsNe6vF1qp+Dbv9HV7A69vZ4Duo68GP2ROlR1LI1LEe/fU2sHU5X9e/qE/tvg4+GwJSnK8mrF3U2KQ92nfXX5KdjC14Z8syT7wx3a6sPiOhJ63r2aKFBFnJJRNPPi46EepOwBIAH23Hd1qiGhBV25EkiuAFlZQ1hbyeVenZc1dWLqEZkWJQWIC40qEWOhfs08elU4E6irZZxAG09ZNqrGbea6m28HsBqGpJg6l9Evq9z3C8vkf47nSZft6aMrNBIS7LtGhxwdFA8K4PT5qtcF1sfQvtr6newfdC24fl4hJe3pZX5Dk9wDda8jXzWqzprqjZZEZbF1KqTYHSx+BHWsOUaSmCAUsexQSCSO7uolktkkUMoYAjXto7NDrZh8ZhHIGYag2X7q0VilRvkqvcvuiDiI9szBfXNr2tp1p2t+h3efzdzX/wD8948XUkOB8uulQq2PTr/j2VGf75Ofkx8ZgIJ82W6wwpewv+Jz+EVNqstYVz+Wb5w+G/FcOkTszylSZCxv526j7Oyqb4PJ2t3sHw8UHyi6ltepopSSb24JbE/Vbbnpt8PhWvXmBd1B+dqRdWc2UfKevm7BX1MQeI6mwcJxsEmPvUhnBHqjurk2sz1PJkjc8TjjFCkjXVVs3l7Qey1cj0k9NZNGzcW36bR4rsBvboBc/CuWxumbJjenNjRq8ixBzuDC/U61hY0TLXdIksMbJ67OpO5SLEg2A18KygYCaeGTMlQ3VRHYt2DttVpAKcZPDK6HHfciEllcWtam0A+sjDGaVJvT3ubDqDfu+FQ0Sw2KZliXa/qpfzNpuse+s2iIkHzuAHxY95Chpo9b9mlaUF1Ry/66/T7Lx+Rj9y8fG82LlKqchtG7ZkKLbmI02v1r2vF6FEM8X2eeztKORxcdlyttiQsw7O2vTlHF/XuZbj82MEvE1h1Nif3VDgh43Q7w2A+ROLgHabADXzH4VN7JVZrlS32feX0246PB9hcFiJoI8VWt/Xqf2187q/3Gq4NmAtTngog1ZtlGLVDYERo4PYeyga+D5E/zCcs2X9TeSgme0eKEhjA7NgvXseHPg47/ACc0Zh6nmGhB0XvNehBLBvn5EOVHJEQCl0jY/hLqVYn+yaIAlBtDKgaynywA/j/iYjwF6TQFiuThyRSbmvEhBudSWTW5C6hT0HjSiBMji+0cvmohyQdYon9SWXcdY4o1JN/sFPuQJZEUy4fqY67YFPpF10+xbfxCpmRdAEeXMu24vs+W+jD+11o/EmHVm5e2vrB779ui2BysscSgH0Jz+ojA7vPcj7Kx08NXyWtGuDrXtj/M7h5EKD3RxTQOwAOVg2YE/wAZQ661wa+KPg0Wp0jgvqd7B5x1TA52H13sFgyB6L7j0XzWua47edpcmldeTZZGtP6d7mP5yOm41wO8OD0afBQe6fbcHP4zRSsVZflYdfsq1eGdnn16M51H9DufnyiDzskGHfVVW7W8Ca66bT9Hff8AyKSOme0fYfBe2MUx4CM2TIP/ADGZL55ZT/MT0Hwp25PI33tcc92cieN4STMCl0xiDIEBJA+FY2qT51NuTXeP+pGDNGskDiXS42Dd+6oVrI9N+BWQb/mTxW75f/M3/urrut/Ft61Xe0yYf/O5g+OcDj8eR/TMQCubG/Ujwr6Z3Zx4+SrfJZ/4bJ7d25Q25HF5RAlIvvhYHtqLtWXBLxeNpfwdFXFhfj0dHR/UVWjlQjRWF1vXl6Smeor9q8GcFXgVBlebIYEO3ZSiSYaL7GLxfkyIjgIra9QSL1hYtDDyyQgyCWzbbE6/N2bR16VKQ0xCZy11l3OlrgKdpB7Sb2vVochYoxDkKsqMfKW9QaDZa4FNsJG+NaRoiLbUF2UNrtU/66zZLY/hKiK7x/IdDftPw61DFX5H+UxZZMSO6K2w72Xu7qzVuQaU8Fjje3jK0/rzNLj8hDtlRvlR/wALhTppVLVp8FODl/uH2PjcZzUn6jFHpZFwZUFju/j0769SnqcFrKrDY3s/jofNMtgQAAwtcHoTem/RYH5q/oMZP0/4LIRY8XFTB5fGHqY+VEG25K9TG4t8/cayvvZo5tvKvlI+juFjWLiMGJV2KkCKqEarYDQ1y/LPEukmx09KbT+RIGzCsmyoIb6zdgg9uGnhU9+Rnx//AJj+Pm4/6o50hHkz4o8qFm0B3DWx8K+j8Nv2nHc5kJ7s7O3U7l+I6Cu6tXBPyJ7omyR64LRjzMg/F4U2A4+TYMTbdILPIOgjA0jUdQe8ilIpJrlzNgN0TYNhl2iyr2AW1a/fSlCbK/F5fPx4pYVlf0pRtdL9nb99UqJkDEHO5ePjLjRsDEHMhDDqzC3/AFaXVDVmZj5SBlKzw3v+IVJqrIfwsThsji+SzZcn0mwhH+ixvxTSyGxB/pGtNJsT6leZJbu8UoO224gkDX/bR1E6pFt7KcS+9OAjym/Kbkcbfpe4Dj7aw3rFGx5JOyPtx5JGzJGA0d2Nj1AGlq+Qv/I96lUkhlNDc9DVMVl+gwkqDQEnwrbNwZtDKbG6GujuY2bRmWBJI2R13I4KsrWIIP8AFWjgmtmjnXLfQ32hm5T5OHJk8VI7bnXFlKob9bL2VCs19HdT33SMf8ifZX6T075f6ndu/WesfU6Wtfuo7Mf9+8yfOHHcWykMVBI6X7D31619JR10yhllyMStxzptDIwIlDDqKzpc00zV68kvY+Ycf1OBytskLI2XxEp/3iA/mQX7wR0peivZSeb5dHS/V/BtKxh8aOd9RYuh+3oa4u0HoOslp+YMOTLFmaQqRL/CCL2rP5ZfCREZBmZBIAO0ydLW6U2ZNkGkw2nV5Fd5HvCjDS463t9tIJCxRMk7xu5NiBcm62A0F6TCR7FglMkUrgLYsZIwdCB8tZtiLfCjC2dotpnDHXoLVm2BZ+pHJg+j/vwdSe6swLPjMiaXGjicbWRBc9KAM8vxmNyeJLjzD80D8th1H21tTQql4ZpGVw+ZC3pC2RtsphnIDA9R6bdD9tdVbyddbSUnNc3n/wCJbji5cErukUOyJ2CuosDdQQfsraiUBetXXlnb/YHu+D3FxKrISnKYX5ObCVKkldPUse+oukfMejJVs/0NldrCsb34MkwDtoa52y5Bb6hoJPbxU9QOQ/5kvYGR7n9rQ83x0TTctwCyGWFAS0mE3z2ABJK163g3hwc2tT5K9VmNz1vdh/D4V79XKObtAAyWnIYWN+2k6jVg7sQu8EeB6jXQ/vtUpg2ZyGYYy9QCLWB0Cg6Kf30RJJX3N720rRKAPbqQE9xtfs76coCcRBYA32k+cDtF9evbapb4ZVfk3n3hJ7Bk47Hl9vxIrw4iLMLsGMrkfMCNWWxvauDBaq/7vg6dHXqVv01xnzvqD7fxu05cUmnZ6d3/APlro9j/ANuxl51OiPt2MgyO3exNfGTye80MG+0GtPoX2RjbzU6smyHYGroqzCyG0a4tWsmTREsqm1EhBm423tRIQfKcPGkEAKBbTWt/yH04vy+MEjYm9wD01FPO3Jnc1aJZp8N8eFtnJ4En6zi26FiP72IeLWvXoV/6nl+uv2vk3b2r7hxOXwTlNZQxAkxh+Fz81cvoxg38+/ZGwu8UVhHb9MP7vtDDsH3VxpG9uSTwJK8b5IBW+5xEOgA0/ZQZPgzjwJK0AxgWVmJDt+FQaQpHkgjuViYKiyC+8X3Ed9RcpD+PHM+SyFVKjdJsItfTsrJsY7hpIYG9diA8lkXqFWobAZjERyvVUbh5l2d9SA3HKsLIqL6kf/abqALBZ01YeQLqT33pNCaEeXxsefCfagbt3D5tx6Wq6aGmdzWF9zc1wGSiY8pfGlOseQu4XAsbMdVNdtJt8F6ZLTll5wH1K4/9fGn6JYc7JIhE0ZBVl3XtoAb37adqtI870+WDpbzecgfKLfea4r2PMagE8vWkmTIBpa0SCSPq1m2XUNDNa3Xym7MPw9wt+IN2irzfXkV0ce+qP+W3hvc+RNzHtqVeH5qa7z4bAfo536+S1jGT29a9Pz/5JLhnM8j5v9/ew/dPs/lYsXncE4bzruhluJIZNvUo4Av91ezlsrrgxsoNdhykCgOoCkktr1B7LfHWnapCZCfIV/Kp06Ed/behcDLn297G93e5ctcXg+KyM2Ui/kjKoAe0s/lqbbKvywGeZ+lv1D4V2j5L2/mxMPxLGZB96bhSXqo/sDX58TPxxsyMeSED/tI2T94rVWTAB6ltL3p25+BWMg31qYYnVwbz9Erf80OD/wC8k/8ABeuX3v8A2mdvjX70fZONIuoFfGVfJ72i5Hmb8vSul/BgvkGFYENUVKsMRS+et6sxaHVktrWqZi0eZtzX76chAS/ltT+ifs+d0xLLZl067qcn01Ss5iD8glRewrTN8kaHPOSikgyo51uHRiykaEHwNeplbg8/Sonxme3G8vIISRHmfmwdi+ofmBrRrsjkyt0ublxfuuFPLIQzXLMh6KTqQBXHriel+RLku8bnYZ0/g23kuDa+vSuZ4tGdtE2WEPIjaGD+lG43oo76ytRoXyXMGdC0H4DI5Db+xR4jxrG5VawWfrO6v5QpsCutyAOv31BQ1j5NisMKEgDR2PlJPf30MEehschSZQjMxby9NeykkKzJwzh0e6GF0O2ZFF1B8Ki6Co2ZrQbCbnpenPBYDMzmigDRm7L+GtKJAaV7g5zEk/8AU3JF2CkkXcDpXXSo3p1RX/TfjYeb9+4cQuq4lsnJ2klURfMo8LmtdVweZ6PRJ9D/AKgMzMNA7FrfsFedZcnn9gUk4oSE2AaXxrRIzbPLIKGhqwVJbEWNrdKhlqwZJBb7b1HUYpzfBcBz+EuHzfGwcnjKbxxTLdlJ/gfqv2VtXa1fhkupR8Z9JfpbxsU2Ph+2sPZMd0q5O+dge5XdmI+ytLeu7+2JZobxPpt9OIJfUg9scerdhKb7Ed2/cKn+xf8AVlfjRssckUOOIcdVx4l8oiiQRgDp+ECoejf2HRGP1k0YtHI1u7calNjaQnlxYGYhXNwcbMU9TPDE/wC9TVfkt+pm0jV+T9kfTqWXfP7Z4+SVugWH0wfHybRVL1Xr9s08+P5LQaT7g+if0vyA0y8HLhm+53wp3Nh2+SQuPurqz/yVlwdun+NTXBT+3von7V4vmcb3X7Z5uWaPjJPVkwZFUv0KlToCOtbbevvm0cOeDpojqfHZ4eHd2sSbdovrY18+e+lJdwSB0Fz0qzCy5CuVt1oklIEkoWTw76fYOo7E6tqTWlbGN0HLXUW7K1kyMeqNnXW9qc8BHJwyaBm1vp3Uq2Po0VufFZCo7q1qybGj81h6lrag6V3Z3Oa1DVOXx3OHdD+fjt6kVh0HbXZmzzvVm0gJm9aKPIgNvWF3A7CPm/bXR1RC1msA4eazI1K7mCA3UVnbNEPQ2Xi/dbtDGJJLtEb7Tb5TXNfE1y35N44P3JitJEAqmCSwYEC5rk0wO9WlGw4XLohkiKhnkQiJibWJPfXNbIYzx+a5jbHdm9eDzRm1lPge+s3QCORnfp39KKUzbQqvIVCqjdvS16pVM7Mt+L5OSUyerYI5vuQDzVneoVZaLCJUdlFz8wt1APYRWLqbFflYxJ3WIsOpqqWgDS/dHDPLC8iqJGDXVQNddK7MtUZ61lG6fRH22vDe28vk8lAuby8pRSfmEEfRf+lV66SjxN+GdAeYKDfqbWrl6mLiBWTIF+tNIydgZyL9TVpEOxlZj30NArBVn8ahotWDpMO+lBqrBDP0qXUfc8uTY3vbwGgqVRh3M/qVta+l727KroH5CLZlyDuoVQ7kXywe2tepDsB/VDvo6kOxTe5OZHHxY+ZIxGMZfRkkJ0Rm+W/cKm+Uo9DwXUkl5bDyoNxIVm6bTdfiK5lWGe1nmzjn1Yk5DiC+dxWRJjjcjZHpsVEihhowGhr0vKlfhnPvlzJvHt/3AmRjY86kD1o1cjTqQL1wbZRY1Xwblh54ZAQdT21yOZF14LAzKUuTVSR1APkAL107qJH1LHGAdQfAVpRnNohsXUG5vW0mMAt6Wv23pTwOOTjEknlN9CO6tFWD3ZEJhcbrE1aRLZr/ACnHPLc9AfvreloM2zXOQ4tEW4XWxBPeDXbnryY617JmmQQvjZOXgHqh9WI/ytqRXfPEnkZVizTF81HWwFrHXx1pVtJGihiccvpyEM179PCr6mdOGbNxvMsjRsSbIAAF8Kx0pJ6OW0G2Qe5PUiUxHzLYl37Ld1cl8jdbGw4HuNziqXkMkyAMjADzbuw1zWyK/IMnPkyY3ZyEDXLN2W/ET4is+pDcj/H8wjSQqhKRN8g6eU/Kai1ZBODYsPlJxBvJO11sxXqANKxuuDZXLgZMLqqqu5G0DN18uhvXK5LTF8kcbobfIC3x+NbZhb4LngsqOXio1iIAx7+QdiMevxvWq5PB9VORuTNTVCRu7+vT4Var9HnW0aE5M1BqxtrV/jZH5Dwy1uBY69Dpb9tPqEhFyRTdRphRkDqbj4g/srNotMKmR3VMIfcIcihB3Btk1dg7SDbMtVVomJ2BPngd1PoifyEDyF+776OovzAxnXPZR1F+QW5LGxeX47L4rK1x85GiNvwuBdX+w0+sF4bOtjivBe6eU4MScVnuZBDK8UD3vdVNhW689bcn1nn37VHvdXIryXFocp7xtJGG+BPSpyr1Z1aJNDsGQ3HbYI28i/3R/lIFc2ylyc8cQbdwnOs6pdtR1Xsrkvl9lpcG0x8gzxA6W+NczqTAWBt77rkr3VDCC9xpGsNo0tW9UclxtCdpJN+6tYMHwYtpu7b9KI+hT9nFJGcubWK9K2PbByNKhCFQR2kdKaExLIgRjck37uytEZsouVxFdSFB+3St6WIsuDRfcWDLhTYnIldu2T0pr9SrHT7K9DK88HD6s+sMruZ4qWGZ3jBNj9luwjwtWtXyZaZzya9OtnJJ3G9riulHn6JoJBlzJoCQeypdQzu0WEGfJGVbeSb+YdhFZvM6FqXuP7hVQzeqY7qq7R1sOtvGsrZcGtdeS+j90wmWHHYkxMNUtqwPzVzPI3/IWubzQLbkKrj7dqlSLhh8grN5B+Qf473DKJVEuT6a+lcx+PXWothJa1Rewe8ZHjJDKIxqdRcjwtWFvMaLUX5L3VGsYmjezMLsD2GoWPI/yi3tH6htic6xcBoGik9RJdIyQpKa926upedHn+lpo1vlfrL9SMu+NxxwsdlJBlw1Dka9rttUaeNduXnqeHdfuJ8B9SffmJHJPy3Kcfki+mNO4EjeAKbgL1d8F9ENHQPZ/wBQeM9xu+ItsHmIxd8CVlJkH8UTX2sPtrntgQ5L3kPcHG8WrHkMpMZkF3R2G5f6gOn21gspBWNN5H6/+z8KYRQRzZpGjOtto+FzWtfG2aKw7wn169jchIsU00mC7G26YeT7xepv4WgbZ0GHkMbKxkysWdJ8aQXSaNgyn7tR9tczpAuwJsxbGxJtp3fvp9JE9IEps0m9j+6qVCXqLSZpBIvr3VX4SO4H9f4mn0F3JLnC/wA1HQO4xBm2mjJby7lJ8b6WPhU2qXR8yfPvv9Mvj/d2e4L7BNvRPwhW/h8K68Vwe/59uCGdzWPk8M8cMt22h9T+JSDTeZ6f9jg2HE5r9bgY2UGuSgWxtcEaa2rm0xCusl1xnLMgHnAJ61yXz4OtPg3rhOWE0IAbUd9cd6EmzcTM8j3Fiw6jsrlsgZsKyekAT0PWrVjmdRkSBtpQ+WrVjG1SW4360+xHU4hI5iaw17/jXVB7RAySEfNc9q00iWQfRCz6L31aRBVzRNK4BO5V6Fu2rqCiRHlfbf8AifHZmLGfzZIyyK38S6jbXRlpDM/RVWqzV+PH6/29BNk6zYhOLkoPm3obAN9ldGl+rn6OXzQ6Q/lFHyHt5SCYhbtVbdldOeqMdMJ5KDMwZoW8ykAdK17o49cWhdXkTzdD2XqkYLgKuSTZmt5ddKbQ+6QwmfkpIJDIS6/KbdAKz6SV+Us8b3II09GbWN9dV/FUvMf5GYk55ro88nqHW46eU9BQshflCYnuf0iLeVR0S5vU3xLWozle7BOUAvtAs1+g1rOvn/ULbiWV735CKRThoiOlgshAI07weta0w/U5b6tksz3ZBzMOzk4As/8A2kH5IP8A0RWipDMLI1rKxYUkBjYsn82p/wBtaEQZhysmIqVdh6ZvGVYq6nvVxqKTqPqjY8n3XBzGNFF7iEk86C0XLRE+vbumQ6P8b1ms4+DLoa5mYWOkhbEmE8B6MLggeNwK0TZSQow23C2t3HU1Sch1Nu9ifULnPbGXvx5i+KR+diOSUZenb+LurLXCrF1PqT2FlcB7y4ZeUw8wTBCEyMQMBLDIRezDu8a8j00tTkvPNP5NgyvanESIfTLo3QX765a78hfBfRovPYOZxWT6E12RtY5ANCPjXo5aJo4dKtFV+sa176dPtrToYdgqZq0dQ7DEeYCpHeBY91qHVA7sqPcftXjvcKB55Gxs1BZchRuDW6Bx3UquDsy9LRzvk/pRzeL6jqn6yE6lsXoR/SbGtldHoV9ia+TW0jz+CldWjlTHJsUlUjaftos0zqx3RfcfyyzRCRG3DttrXFpRnr47p8Sbb7Z59ocsI5spFxftrj0yZ1HXPb026NZUNi4u3hevM0Q4L5Zw0/pA+YC9jWJDqMRysGsxAv8AdVJmNqMP6nn6+S1r+PdVSR0ZxpzIy7yBdtLV6J6ZFY/MB/vAapEs9luyr6ZA1FWjNiYiuEA6r81Egg6qylWQ7iH3KPAdRRJo6yjWONgh4z33ncS8QGFzkQysEHoJlFm+0kGutrtkv9Dy1+zbr/5FnyHt3duGOAyA3J7QTqRWGe0I7rV5g1TnODiIYMlmXwrrx1nkwvlKNK5Di9hNhoK9CljzdMoKGctExtWh5u9YGuOx1yIsuRy+2GJpI9p0LUphhmm0LJkSSeVwAR0ND+TN6OYIySuDtNWV3MenLbffQ91AdzK7fwsfEUCmSYCd+tAGbA9OtAmT3g2BoJIOu7pQANCUa51v8w7KkZmRIwfUjJ2HqtAAyNxvQBjYRcju0NAFz7W9z8vwPJ/quPnfGaUbZBExAYA31H2VF8VooYjqHFf5juYxT6PI4zZVjo5NjauG/gRrPBsE31r4L3NxMuNkQNiZUR3oN19Br9tVn5+px61kDi8njZkSzY04lhYWIB1B8R2V0OpxvMZXKPfp2VDqZuo1DlGw1qHUaHoMgk2qHUCxx8mzCz7WHSxqGoKqMzmHJjKZEEOUp+ZZY1a4pSaLWyNd5L2N7VywXixP8OlGu+BiFv3lacybZey1bSabzntTk+GngyMeT9TibhaZPmGvQ1Gq/afQeb/IqzSZ1v2++QuBAX0MqLb7a+f2fJ9AnPKNhx5G36HeehPwrAloccK6KEupPSgzaDbD6O25+PjT+iY5OP2DzXDG4BNz49leqdZkyhQQ35Z7N2t/hTRLFJbubk7m7KtEDkBjGhXc1ZyMMrKr26M3Z4USRXXk173xxUrcVDy+Au7kODmGWtvmMWm8D4WvXX5r/wDb+pj6s/8A2foX0ORhchgY3J4b78bMjEysP4m1YN4hriufXPq4Ky07LsU/L4zZA9N03MxATb81aYuHBdnCFx9MSR+oz8+HDhcA+jIfO1/CvUysefpyVnMfSLjspC3F8jEJLGyEBhf766keftSTT4/Y/LcLzGJjcnEy4cxMTZUfmi8/S4qNXCFglMGoctgvxnJzYcw80TWv4dlVRypOTeqrcE1pkDXtKNJPEVqjN8mIpGU3U7eygICFElBddHXQ+NA0geo0Ise+gZ69qBM9uoJPbqAPVIzCuVJB6GgDLWvp0oAwelAAyAbg0pETeT1ER/xfK3wHSnASejmkhIdNCDcHuIpwDrJacT7jzeNyxk4rfNrNAejnxpOplah1Pg+dxOVwkysVxuGkuO3WM1Dqcl6wXEORttUOpkNpnAECoaENRZ4rK1Q5HIs8VPQJYb9cpWx6HShUHJjFcT5cGKR6iTvsZR3dtRuv2mnmb/IjcY8YRSKoWyKdiL/Cq18x6HyfouHFVI3Edug7/JUI0Y88hWwHZTMoJev5Nu7zddnh30pF1OUQ/O/wFesasS5HrTQA4v7xfhVmbHMX/wBQKyKfwFf/AIhQc6+Qy/3fJf8As5f/AIa2x/kjbf8A4ma79Mv/AOccd/XP/wCK1b+7+Zx+H/jLjG/47i/1VlT5OjYrPq//AMXi/oruxOSxqfsj/jkf/eCu6pw7G/8AOf8ACV/9yn+ip2+Dnx/kcF+of/7Xm/EU8fgx9f8AIo4v71/6a2OdET1FBYxF1FAGZ+opgBPSgTI0iT1AEqQyMvZQBIdKAPHpQAM9tAmYX+7b7P300IIflFBaBDq1Nk3N5+m/9/yP9K1LOTQ6EvQVmzlYRfmqGCGo6hlIbioEw34ftH76TJHvbH/HsL/vTXN6v4nR4f8AlR0Gf+/f+3Xy+3yfoVf4oHD1gqS/odk60yBX/wC6f/Q/00vsPo//2Q=="><br><br><a href="http://4uvst.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-167648-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%BE?bz=fs">بیت رپ</a><br><br>هدف از راهنمای آهنگ به کودکان، تقویت درک و تخیل شکوفایی استعدادهای آنهاست<br><br><br>اکثرا افراد از موزیک لذت می برند و آن را شکلی از سرگرمی گذرا می دانند، اما جهت افرادی که به طور جدی از زمان کودکی به تعلیم نواختن ساز می پردازند، تجربه موسیقی شاید چیزی بیشتر از این باشد….<br><br>پژوهش های اخیر نشان می دهد که بین روش موزیک در زمان کودکی تقویت برخی توانایی های ذهنی دیگر رابطه محکمی وجود دارد.در یکی از این نتایج بررسی ها و تحقیقات در موسسه موسیقی ذهن در دانشگاه مک مستر در کانادا، محققان گروهی از کودکان در سن پیش از مدرسه را که درس موسیقی می گرفتند با کودکانی که به کلاس موسیقی نمیرفت ند، مورد مقایسه قرار دادند.کودکانی که آموزش آهنگ دیده بودند، جواب های مغزی قوی تری به شماری از آزمایش های تشخیص صدا نشان دادند.<br><br>این پژوهش نشان دهنده این بود که ظاهرا روش آهنگ باعث تغییر بخشی از قشر مغز می شود که مسوول شنوایی در کودکان است، اما احتمالا روش موسیقی درکودکی تاثیر وسیع تری بر مغز داشته باشد نحوه اندیشه معرفت را تغییر دهد؟ تحلیل فوق روی کودکان نشان داد حتی یک یا دو سال راهنمای آهنگ بر اساس تست هایی که تکانه های الکتریکی و مغناطیسی در مغز را ثبت می کنند، باعث تقویت حافظه توجه می شود. پس تصور بر این است که آموزش موسیقی (نه لزوما گوش دادن منفعل به آهنگ ) بر توجه و حافظه تاثیر می گذارد از طریق همین ساز کار احتمال دارد باعث یادگیری بهتر در شماری از حوزه های شناختی شود. این اثر روش موزیک بر افزایش توانایی مغزی شاید این باشد که مهارت های حرکتی وشنوایی مورد نیاز برای نواختن یک ساز در ارکستر با دیگر افراد به شدت نیاز به تذکر ، حافظه توانایی مهاربقیه کنش ها دارد. فقط گوش دادن آسان به موسیقی موتسارت، یا هر موسیقی دان دیگری باعث اصلاح توانایی توجه حافظه نمی شود. در نقد دیگر که در دانش کده هاروارد انجام شد، رابطه بین روش موسیقی در ابتدای کودکی و تقویت مهارت های حرکتی و شنوایی و همین طور بازبینی در توانایی گفتاری و غیرشفاهی مشاهده شد.<br><br>پژوهشگران همین طور کشف کرده اند که تعلیم سازهای مفرق باعث تاثیرگذاری بر نواحی مفرق ی از مغز می شود. تغییرات در مغزهای آوازخوانان در محل هایی اندکی مفرق نسبت به تغییرات مغز نوازنده سازهای زهی یا کی برد رخ می دهد. در یک نقد دیگر که در دانش کده اوهایو انجام شد، محققان نشان دادند که آموزش آهنگ به کودکان باعث می شود که جواب دهی شنوایی آنها به میزان کودکی ۲ تا ۳ سال بزرگ تر از آنها برسد. هرچند که لزوما ضریب هوشی یا خلاقیت آنها بیشتر شدن نمی یابد.<br><br>به گفته این محققان وقتی که فردی مرتبا به صدایی گوش می دهد، به خصوص صدایی که مانند موزیک یا گفتار، هارمونیک یا معنادار است، سلول های مغزی مربوط در جواب دهی ترجیحی به این صداها در مقایسه با صداهای دیگر تقویت می شوند. بر اساس یافته های این محققان تغییرات ناشی از گوش دادن مرتب آهنگ با بالارفتن سن بیشتر شدن می یابد.<br><br>یک تحلیل دیگر در دانش کده تورونتو مستقیما به این موضوع پرداخت که آیا کسب توانایی موسیقی ایی می تواند کوچولو را باهوش تر نماید یا نه. انجام چنین بررسی های همـواره مساله است زیرا کنترل میزان تاثیربقیه عوامل تاثیر گذار بر هوش مانند میزان درآمد یا تحصیلات والدین مساله است. با این وجود این تحقیق نشان داد صرفا گوش دادن به موسیقی دست کم در کوتاه مدت به توانایی شخص در انجام بعضی از آزمون های شناختی کمک می نماید . همین طور روش واقعی موسیقی در کودکان به موفق یت زیاد مدت تر آنها در انجام این آزمون ها می انجامد.<br><br>موتسارت هم از ۵ سالگی شروع کرد موتسارت موسیقی دان نابغه اتریشی در زمان کودکی استعداد فوق العاده موسیقی ایی اش را نشان داد. او از ۵ سالگی ساختن موسیقی را با پیانو و ویولن شروع کرد و در درمورد ای اروپایی اجرای موسیقی را ادامه داد. در ۱۷ سالگی موسیقی دان شهیر دربار سالزبورگ شد. او در طول سال های بعدی عمرش که ۳۵ سال بیشتر ادامه نیافت، شمار بسیاری از شاهکارهای آهنگ را آفرید. پدر موتسارت یک معلم پیشرفته آهنگ بود و از همان سن پایین به آموزش موسیقی کودکان اش می پرداخت. وقت ی که خواهر ۷ ساله موتسارت از پدرش درس پیانو می گرفت، موتسارت ۳ ساله مجذوب آن شده بودوبه قول خواهرش، اکثرا اش را با کلیدهای کلاویه ور میرفت وقتی ولوم خوب ی از آن در می آورد شادمان می شد. text/html 2016-04-19T19:24:49+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی بهترین سن برای آموزش موسیقی http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/11 <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAA8AAD/4QMqaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjUtYzAxNCA3OS4xNTE0ODEsIDIwMTMvMDMvMTMtMTI6MDk6MTUgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6eG1wTU09Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9tbS8iIHhtbG5zOnN0UmVmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvUmVzb3VyY2VSZWYjIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDQyAoV2luZG93cykiIHhtcE1NOkluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6RTJGOUY4QTk5MUY5MTFFNDhBRDI5QURBMDI5QjEwMjkiIHhtcE1NOkRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6RTJGOUY4QUE5MUY5MTFFNDhBRDI5QURBMDI5QjEwMjkiPiA8eG1wTU06RGVyaXZlZEZyb20gc3RSZWY6aW5zdGFuY2VJRD0ieG1wLmlpZDpFMkY5RjhBNzkxRjkxMUU0OEFEMjlBREEwMjlCMTAyOSIgc3RSZWY6ZG9jdW1lbnRJRD0ieG1wLmRpZDpFMkY5RjhBODkxRjkxMUU0OEFEMjlBREEwMjlCMTAyOSIvPiA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4gPC9yZGY6UkRGPiA8L3g6eG1wbWV0YT4gPD94cGFja2V0IGVuZD0iciI/Pv/uAA5BZG9iZQBkwAAAAAH/2wCEAAYEBAQFBAYFBQYJBgUGCQsIBgYICwwKCgsKCgwQDAwMDAwMEAwODxAPDgwTExQUExMcGxsbHB8fHx8fHx8fHx8BBwcHDQwNGBAQGBoVERUaHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fH//AABEIAOEBLAMBEQACEQEDEQH/xACmAAACAgMBAQEAAAAAAAAAAAADBAIFAQYHAAgJAQADAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBxAAAgEDAwEGAwUFBAYIBwAAAQIDABEEIRIFMUFRYSITBnEyB4GRQiMUobFSYnKCMxUIwdHhQzUXkqJTc7MkNHSywoNFFjY3EQACAwADAAIBBAEDBQAAAAAAARECAyESBDFBE1EiMhQFYSMzsUJSQxX/2gAMAwEAAhEDEQA/APnNUL2LGxvYfCkzckxEk49PyqvlakNAsiN3uxPmbQCkaIdwODeYosfzEbr93hWdtYR15eWWdM4/2oIeGxl2n1cgB2HiDXma7KT2c/PCNu9mcM0aZabSN0o3nxtXDrryaqscG5Y3EOH9NRaL8Q7zXLa4yxw+KWCVJAPIL7l771mrCDTYEGwbkJJJt4A0+4SLnhYwwZBa/WjuRblAxxO2X1E6iuvHWDwvZg2wTqUdkeu5W7Hl2r1EMqJSNK2qY2YgYiDW6MhnGQ3pstFgiaVDGeKmkBEigRigD1AETQBEimBAimBi1AEgKQEgKAJAUgM2oAwaAINTAgaYGL0CM7hQMyGoEZBoAyDSGZBpASvpQB8jtI+5WLEbfw16LO4l6pA2rYMxvc/6akpBxGDJGjEHodw7KGaVN99k4cGRzkSNEWwmUsWA6lT1ry/VaD2vKpO08XwaPL68uqBQceBugW+ht31499D0naC443h0w95HmEspZx9ulcztJEyWSBrBh5bXAI7RepAZjY2F+vfRBNhhVVh4mgiTBhHWmgkgkABNqpWMNKpimfxC5KEIduQdVdeh8DXZjtB5Xr80/Bq06TwySQz6SxHzoe2/atenm5UnjXUcANCdK6amA3ix3NNmiLJITtrNlwReI0hQBaM0xEShoAwVNAESppgQK0CIlaYGLUgMgUASApAZoA9QBg0ARamgBtTEQpgYvQBkNRAGd16AJA0gJA0hk76UgPkmOHfIqM11fW/bp1r0GzuSMrt3lWTcVbaq94ppAM4kKPN6bnZIfKAO+ptwbU5OpezsmFJxFANkGGioZG0uSAzD43NeR6ZZ7nmskdM4vnjLlq7WEAWzHu3a15emXB3zJtcGWJtraaG4A7a5WoFAxGm5jbpfpUySwrbhYHoOlCsQw0TsTaqQghLWqoEzyoetCqZNhYlPboK1VEZX5E/cvBjkuPM8AAz8dSyH+JF6qR2134bfR4nr88co0KJybXFj2r2g9xr06tQeT9lvhJcihstFzFBdKzZqkRkx/CkOADQeFMUAjDQKCBhpiggYqAgEyUxEClAEdtAj1qQHrUAeoA9QBg0ARamANqYiBpgQNMDBNAGQ1AElakARTSAnfSkB8pYeOGYbDckbgO4DrXbY9CoOS7ZCsDqpufC1FWOBvjgRno7CzkMd51sy/wCupszaiL/guTcCLe5G+UyTKelyBofhXLpSTpyu0b77c51ZccQTTKJs2ezKNSka/Lp4iuLfOEetjpJ1rgpBM9lXyqv7tBXj6fJ0Nl5Gjhr7bJ31kyGwwCltTfuqUZthdoQXtp31ohSEUKdb1YmyaqO3p300ZMnYbbitamTGMcfK4+YdBTyXJz61lGm+8+B/QZ8fIwC2FmfMQNElGhB/qOte1j8Hz3pq0xfjk1Fxr21rYzo5Njx4bqKxZ01Mvj0pKgA+N4U5FAFsfwpigC0FEigA8VMUC7x0yQDLQJkCKBEaAPUgPUAeoAiaYGDTAgwpoQNhTAGaYECaYGL0ASDUAEU1IBL6UgPmXDVfSfKA2hGVAB1KnQ6V13+D061ckeUwfSyZ3VbIm0H+1rUpl9GGihuuGxHmaZhJb+DQ/uqWzSqGJ3hiz0xorbZmMm7paNtQfupdWzZwjcPZgTM9zu2LCAiLGsbEaWVQu49xNq4PVZJHbhJ3rh8Q4GKN7b5TYuQOw66V4Wj5O1FrFLIV3dn4VPdWbE0HjdTqQAe2p+CLI8xUyKu75ugq6smCEs8MKMzyKiroSTatEpGkVy+7uF1EmWkYBsC+lz4Vos2O1CwHMcf6ak5CgMLgkjT491arKxjZIni8riupkhnWTb2Ib6Uulq/JFkmi2Z8HlMCXEyAHjkAuncexx4iurH0o8z0+eTWBxM/H5r4sp37NUk/iXsrvrfsjx7ZurLrFQFBSZtQO0N+ypNIAtBQKALwUxQLyQUxQKyxWpkwJyx9aZLFJF60EsCwoEDNAj1AHqAPUwPUARtQBEimBBhTAEwpoQJulUBC9MDINABFapYBN2lID5ybHTHwTMCSWYrEnYbnr9lbSezUyZnyOIz8iYjd6iIvxAtag0gDvf9QBGQvox6g/AAmgILHi+Ezeb56KGJAhn2KHPRI0Frn41htt0RrlTsz6A9n+z8DiYVkdQxXqtrFj4+FeBv6ezPVpnCNvX0LAou0dx/dXK3JoiSsxuT0vp8KQzLMdu4AkjUAdtARJq/uH3bk4mibYSOj9Wt8K68cpM7Vg5l7l+pHIT6KztIG2gWIB8bV6eflquTG7ccGq5mRz08KSPGpKHcr3v18K661zOO1dAH6j3PkMVkklUyHoCdtq3rXMxeehu3sWHmePnZgZNj2uGYn7hXH6LU+Dryo4O3cA8piSRtb2Dd4+NeS6qeC70TRb5gGRCXJu8J3bu9eldeV3Xg8j14ksVbAd1dcnClA4EvrUmhFoutAQBeLwoFAvJFTJgTlipiaEZo9KohoRlSglizrTJAkUCMUAepgYoA9SA9QBgimBBhTAC4qkIC4qkAJjVAYvQBNWpMAm7SpgD5wlyPVSDGJ2iJA7f2if9VbNHtZ/ITKbdiDFQbWllVgvf2XpG0GPR2Z0sHzbmIJ/lj+YffSbBI7T9K+Ggg38jJGHzpUVUQ9I4212/GvD9mrZ6Xnxg6ezSEj0gFXsB6gV5XU6mwqu4HnUGmBGRSy7yl7HykHpQBQ87Nm5Q/SwSNHISN84+VV8L1rk0vkE4Kuf2qIGJypDm+rZri3lHZ0rdax8CfI/xvsrjZvMcRDH/MBf76r+xaCHVIzyPG+zoR+ll9AyDrDFZpB8QKVdLBKNZyeM4SXNRMRlKqa3rpYfBtHD8KmgVARf5qzveROEbvhccIMQopsdpO6s0mc17FLyPuAcRy8eJP5vUAG3+Vu3766saNnFuuDY8cWC/wAw3D7a6pg8d/I8nSqNEiRUEUgBNHTABJHQSJzR0yYEJ4+tUiWITR0yGJypQSLsKYgZoERNAHqAPUAeoA9QBEimAJxVIBd6tCAN1qgIUwJqaQE93lpQB82sypkHJgFo4UWFr/iZtL1vb4PboixaFYuRVA1mhVZYz8EF/wB9YtHQ0ODa2AmbELtK3owk+B1NQzRI7F9P8hjhRGVRd9I5L63HU/bXjeyp6uT4OiRlSBsFu69eaimuQojc/i1pEsBMJVBQtbd91qAASLFBHvV4GI1Ie+v3A0SS0UfLe5sXEb9QDi+ofwmR4xp47T93bW+dZKVTVeX+oUxh/UZQyc7jwfzIOPhaPHjt2uzbS4+FddPPJnb9vJVR/V32ZAHjix54HAuxMQv+03rX+jYyt6KsxxHuPjOf57Fl4qWzILSo/lvW2vndaFV0qztft+OFCA1g4tcDpevMFouDaUdbbW6HpVpnFaprvvP2fF7hggbGk/TcphNuxcodCAb+m/8AKa68bwjDWjLfCiy0xYVzBbKVAs1uhYfw/wAtbdzz70gcUUKxKYQCqTGeKVQgEkf7aAFZY+tMliM8dMhiE8fWmSxCaOmSxWRKZLAMKCQZoA9QBm1AGLUAeoAwRTAG6m1UgASLVoBd1NUhAyutMDIBoAnby0gPm3Pf9IyY0mqC0hPep7vhVpye43AXPzSM5Zr3GwBGHapFtp8abRTuYkz8v/CsaKKQejG7fl9oJ1rNo1/Jwdc+nuXDlxROusKLGU1PVY13f9a9eV7qnq+Vydfgn3qrHoQD99eOzqtUOCQ4YaA9akyt8k5fUAuO391AicEQKG6Ak/isDakxMrczhcHJnTdAk8gN0Lqvl/m6W0q63aLVgeVwsfpGFMeKSMn8wPddx/s6fsrWvoZDaZzrnfbeBjZsk6cTJI0qHcI1VlJ+21ehj6bQZXyqU/De05W5WPMg4/0Fj+cSeW/w22rfX0N1JrmjtHt2CVcQSyJtYW2jtAryG+TW0QbQhMkag9QKtM4n8hYAbnd31pVmdx3yOgUi57K2qzl0zkj6JTQm961+DjdIYRVpqwQZ2itFYUAZF61SZLQrKlUSJzR6UyWhGePrTJaEJo6ZDQlLHTJYq6GmSCK0CMbTQBnbQB7bQB7aaAPbKYyLJVIALx1SAA8dWhAmQVQEbUQIzSgD5p5uSSdseKVRFPBuQ30vrpr21WaPc1XElYkrsxgkDBd4JParD8Q8K06s5u0mw8PixZGUzPGDNhMszxr5Vkitrob+asLto7c85+Tq3sbAjx+SEmO4XAyXukLasN/m8traDpXleu8ns4V6/B1uADTSw7PhXjv5Om1hlddw/COlKDJjkAWRQjD4GiDOzgaEXprZT1pwR2kwIAQTbW1HUHcE2GWCsR10t2DxpqhPfkVn4gOgVhfboKuWWrSL/wCGYwAJW5BuL1LszarHoPUQq5Hk/hHShGNuS0jyEAXfpfoB1q0ct6jIlW9hW1EYw2GRr9K2rImhgbrXbpWjbOW9SZ0HxpIxdTANWrEMg4rRMli8iVomS0KypTIYpNHTExGaLrTIaEZYqZLQpJFTJAtFTEQ9OgRjZQB7YKAPEAUwIkgU0gIM4qkgkC7iqSFIB2FWhSCbWmAM0xSRvSA+b+PysbkI04rkT3jEze0N/Ax7apqD3vNrW/7WKjgeWjzzj+mzFW2Br9e7Wn+aEJ+S3bg6H7c9steKLPivkhC3qp5bX6Bu+vN335PYwxhcnQ/bPHphRgKUZowVhv1AvcrbvFcWtpOmiN7wctZk9Rha+pHxrz7I1aGnmQKdp0qCYGMGcsAOo7R20GNkWsZUjXQCqqYX4DNtsNp61cGLZLadtu/pQkTIOXHckG2g6im0a1uJyxWNxqKho3rYHkZcWLA7uwCqt/t7qmBqsiXH8okg9aVryN+H+EdlWkO2ZeYsnqLdSGJrSpy3rA4vqjssa1TMLWGkeQp5l0q5MYk9HkAP6cuhOik99HYVsw/ShXOW1TBrVWIaBuotWisQ0LyJWqsS0KyR05JgUlj605JaEpoqckNCckVOSWhd46ckgmSmIGwtTEQY0xSBeQ1SQpAPKapIUgmkN+tMUkGJPbTQpIlb1UhJgxtR2AiYzR2Ah6ZvS7DPk7HlUD0nNo5Plv1Rz0YV1uGdk9eUb77W5VORxGx5tMzEsC/awGgauH0UaPofB6a3UfZ0vhoS8K5EiEzRJtAXXf8AdXk3sj1OPsvOPhmedCiAKVO+6kOGXrb41kwq0bJgzXiJdfTK6Fa57o07If3uzBVIA0uOz76wYpGsdmQlupGgoMrFngSyEfmjU/bV0ML1Ho2DEi1rVpJhaowF6EdlMzZ5gT20NkqwtPGFj8vW16hnRSxpnNZb5nJQ8ZGLofzMgj8IHS/xqoOyigDyWFykMYyMGP1GHWK4FwKpNGkplO/1RPFKRm4eTE6GxjijZ7n4gVvnh3MtKJiP/P8AypJvTwvb3IZB7HN0B++t14v9ThtVTwPcb9dIZsiOHlOMzeOMjbFka7puOgB295qNPNC4ZVc0dHi5OaafGiitJJIVYqdSEPbeuZpmOsI2axsl+o+alJw2UniK0TMgbXq1YTQJ60VyGgEgq1cmBWVKauS0JypVdiGhSRKpMhoWeOqTIaAulVJMAXTSqkhoXkUimmSxVw1aVZLF2U3qpQjywEsCelJ2HDDLjXqexarJMYdLuN0aJjEuOlZ/kK6mThaXtT/IHUH+j16U+4dT45zcSXGyJMOcATwO0bn+ZfL91gCK9JG8D3D8rJg8lj5i9vkmUdCOlRtWUdPj06WO/wDs+fFycWJ2QgqAWJbaLnp1rwNqQz6al+yNpIQ5BZAy+lZ3CG7dLdBWLKHsGObe9wGjcXjv1IPQ1hY0RZY0b3EZG0r299YsY4kgBsV1B22/00iGPxSCIKewa3+NVUyuNxdCwPza1UmTC/qigsaJIdJPCYvr0okl5FZz/JjCwpp2IVI0N2JsB9tODfOhQ+2cRmx5MzIBOXyHnYn8MQ1RR42q38GlrGwGRIUBJA0ub1KIVilyuUxJJDugDBWsWKi37a2U/RqrcCMvNRxzH0EiDKT6YdRtJ7RcVqu36kqqLPieO5P3Hi7n47DxsWNvy52W5J71FtahtnHrsqs3HheCw+Mj3ITPksLPkPobdwBpOxw6aOzLOoYqmDVSZtA2FPsKAbC9PsQ0CZdKfYUC8i1VbEtCsqaVorEOopJH4VasQ0AeLwqlYloFJDpVqxDQvJFpR2IaFpItOlUrENCzQXNXWxDqeXDJN7Xodyq1GI8IaaVD0NOgeLj3c7Y0LnuAJ++1ZvYquT+g546VF86AN3Lqah7GywYJkEYPlue0dtHdEOjAqS/RT8LVasLozO1b7bean35K/G4PivlcsZs8eYf72ZAJh/Mul/tr3OsCbgVOiEDquooiQThnafpvyS5XEo8r2CDbJ/UugrxvZSGfReXT9p0mLKnihJhZTK4Fwfm8L/ZXnM70NLkKmQzkXDAAkNoviKwsaIt8XJWw2toR5db1ixllE4VkY+Ztb0iGOxAOgYam3yfbQY6BoZ94Nxs2A05JQFp0ZLhu21KTRVCRyDZ89OrJsaf7ryDn8tj8QGIhAE+YT8pC/Ip/qroqgqy742aKJhHK9gFsGOihz0ANFh2QSa5R43k/OPyoNRp1NQiEjXc3ByZ45bO6ljdJAPKCOw1rVpGnWSj5jh+SibFlO+RLgTWFgt9d1bd0Q5SOweydo9sYaLfaoJBPbrWOllB5WtX2Ly9ZpkdTFWh/BmpkmCLjSiQgGR5acktAiNDRJMAmS96fYTQB4qpWIaAPFWisZtC7xU1YTQOSLStFYhoA8OlPsQ6i7w62qlYl1IfpLg0OxPUPBh27L3qXc0rQfxeNEp8x9OJNXfuFZWub0zngL6t1MWDEEgU2Y95791Yux6GWSr8mWxItn57sfCPQffUOxs4fwLZcePGm2FPMe1qPzGf9aSonKo1w1mHW1Wtg/rDnqY36H1th9bdbp5bW6376v8nEk/g/dB8GD5QO0GvqjyDMnTrbxoQmdE+muXOmFIiDePUFxXD6ke34HwdXxMiYh3KFVP5ajcC1++vIsj10WsFnSKORdU8rSeI01rCyNEPw5DLIb2dF+WQdKzaGW0WbINp9UEN+wVm0Qyxx55PNtYOoXQdLmpgkxJlB4C8r/mLayDSzL0FOCWj0M6S+UizDViOmvWiCA8+csaC1gq9tSlyV14NI4fJ/Xctly9mVNtBOtkTp1rtVeDJfJsr5HG8RE+TyWXHjxyKGcTMAvl7ge34VnVO1oNVRlDlfVniTGsnDcfkZ6B9Zo4vIT22JrX+su3JpXzv4KXL+pHuhoml/wHLgxJCSrBRa/wDERrW34c/1NFmq/IOP6kzSRrFMGJJHqQSDa9gf4bXpPCv0Z7RB2X2BkS5ft9MmSEwCVyURvLp4A1z2zg8TZ8my7aiDKT1qYHqIgqSBXU1DsEkHFr6a9hvr91T3+hHhFKUBKG9+oHb461oqMhg5obX3gRL1dmI2i3jcWqWmiHaACNjyl/SnhnZdT6UiPYdOimtK1YdkyDR+FOUhwCePwqogHmBeGiTN1AvDVJmTryD/AE9z0okXU9+nN6fYfQagxmLqqglmNlUdp7qPktKEMZvG5HorjmcR3OsCdu7TU0nTg6cLQgMkkWMRhYyEiEbQ/YX6tXPe0HVXlSSdy8IW3zdax/JJVOGU+byGJiFTkOEWR/TRnYC9R0k7VQqcBouZ9wScerXixV9TKCm42k+Vdw7a2pnBjrwje/QxP0vpekPQ27PTtra1q2g4pcn5zG3d219aeQYc2F+6hCZvPsJvSg6bi7btvSuL0nt+D4On8TNMyJMUUOfKZAb/ALDpXlWR66NjiZ2UQqyErq4ufvrCyNEGxJ9kZLqzY/qbSydLH/bWbQx2Fpo5UCoox/MSxOp7qhohhos2WSQRM/owrZlcdp7qmCRoZUrzx70JjLWsLakdtEEslFlzR5ESiUbCxDx2Gl+29DRADnc4pgyyBrqEJt499VlWWaN8GqcNyUoZOP4tFy+Yy0K4iudscSj/AHshHS9d1qwjkd+S/wCH+mi85wuTn+8Hkzvcm92giJtDCqG4RUFlI8TXP/ZScJDe1pX6G8+3cPjF9twwY8ESh0OkSgqCB5rEW+U1i9LWsRbe3btJZ4nEYOZ7dhXHYSxsVIyYyHVrNZhuvatIa+Tn09du/wAlX7r+nntjneQgeWFIMuGNo4sqJdroxFlbubadda0/MFdrRybZxmAuBgY+GJDKMdFQTP8AM9hYt4X8KTbZzO0saPSpgRCiAPU7oJMhXYWUDd1uTYAdpPwrOucidoOO/Un684XDZMnE+29mVmxeXI5BwCiMPwoB1rux8U8mN7tM45m/U733zOT5eSnM8zBMbZJ6Ue9jbzBQLWP7K9CvlUGT0Yt7t+o3Ltip7T4PkZciBARmcjJIxfInUfmyG/QD5UA0tVU8tZmDO12ym9pe68n2tykHL8W0jZAUvHK7sVlv5HSRCdu3zdbVrpgmh1tB9CezP8wXtfmDHhc/H/hHIlgizId2O7HtYnVRXkb+F/KN66HVHiG1WXzRygNFKuqsD0CntvXn3Vkb/kTBOnh9lTSwokE0dbSQ6g9lEh1MhNaTF1CGY48TzKpd41LIouSSO61S2zbKqbhiXE8nkcryKQpujhVTLO8iFWHZtBq8rPtydm1a1px8j+WWuVgPoxdFIAP77090mLKvHImZXTHDSeW9xu7z2GueucG1KSyrxvb3Ee4Y8g8njfqMaJtkaEsjA9rAqRSrVplejR1aSA+zfaOF7eizMfiI5GGVOXdpmLMFHRdx1sK0tdsV7KE2X2/l9u3avqX7/wAN6XPUz61mT8811OvQV9hJ4KaJiN5W2Lr2k+FLtAVo7M6B7axxCIl6bYxYjtPjXH6HJ73lz6o6BxJiTDmTeAosRs8x3d1ebY9JF7hQPLjqd+1pDZnHW3drWFjRD6StjQSqyGxIUR9h8axbBskYXcFV8sW0sxvqCdO2iJJZ4ZckXoCNlkhUgG41Pxo6hBYMm8xkOfLISsgOnm7DSaJaB4UrxzFJLMZCxY2NxaoZnAp7kkJ4+TY1iQqBewlq1x+SbPg4cfqB7l9me+eUlxERpUL4k0M63VlQ2B06W7LV71fNW9DxNvRatieP9d/qVDxvIYI5BS3JSGWTLKr6sYf50jP4VPdVLw5rmDn/ALFyq476he9+N4GbhMLmpsfjMlmaWFW83n+cK/zKGPWxq356TMFq7aiQnB+6fcMGPj8bj+4czEw4mLRQxzMkate+ig21NK+NYbg0qz6j+isHuvl+FHO8/wAnLnYkp28aJLBvKbMxsNe6vF1qp+Dbv9HV7A69vZ4Duo68GP2ROlR1LI1LEe/fU2sHU5X9e/qE/tvg4+GwJSnK8mrF3U2KQ92nfXX5KdjC14Z8syT7wx3a6sPiOhJ63r2aKFBFnJJRNPPi46EepOwBIAH23Hd1qiGhBV25EkiuAFlZQ1hbyeVenZc1dWLqEZkWJQWIC40qEWOhfs08elU4E6irZZxAG09ZNqrGbea6m28HsBqGpJg6l9Evq9z3C8vkf47nSZft6aMrNBIS7LtGhxwdFA8K4PT5qtcF1sfQvtr6newfdC24fl4hJe3pZX5Dk9wDda8jXzWqzprqjZZEZbF1KqTYHSx+BHWsOUaSmCAUsexQSCSO7uolktkkUMoYAjXto7NDrZh8ZhHIGYag2X7q0VilRvkqvcvuiDiI9szBfXNr2tp1p2t+h3efzdzX/wD8948XUkOB8uulQq2PTr/j2VGf75Ofkx8ZgIJ82W6wwpewv+Jz+EVNqstYVz+Wb5w+G/FcOkTszylSZCxv526j7Oyqb4PJ2t3sHw8UHyi6ltepopSSb24JbE/Vbbnpt8PhWvXmBd1B+dqRdWc2UfKevm7BX1MQeI6mwcJxsEmPvUhnBHqjurk2sz1PJkjc8TjjFCkjXVVs3l7Qey1cj0k9NZNGzcW36bR4rsBvboBc/CuWxumbJjenNjRq8ixBzuDC/U61hY0TLXdIksMbJ67OpO5SLEg2A18KygYCaeGTMlQ3VRHYt2DttVpAKcZPDK6HHfciEllcWtam0A+sjDGaVJvT3ubDqDfu+FQ0Sw2KZliXa/qpfzNpuse+s2iIkHzuAHxY95Chpo9b9mlaUF1Ry/66/T7Lx+Rj9y8fG82LlKqchtG7ZkKLbmI02v1r2vF6FEM8X2eeztKORxcdlyttiQsw7O2vTlHF/XuZbj82MEvE1h1Nif3VDgh43Q7w2A+ROLgHabADXzH4VN7JVZrlS32feX0246PB9hcFiJoI8VWt/Xqf2187q/3Gq4NmAtTngog1ZtlGLVDYERo4PYeyga+D5E/zCcs2X9TeSgme0eKEhjA7NgvXseHPg47/ACc0Zh6nmGhB0XvNehBLBvn5EOVHJEQCl0jY/hLqVYn+yaIAlBtDKgaynywA/j/iYjwF6TQFiuThyRSbmvEhBudSWTW5C6hT0HjSiBMji+0cvmohyQdYon9SWXcdY4o1JN/sFPuQJZEUy4fqY67YFPpF10+xbfxCpmRdAEeXMu24vs+W+jD+11o/EmHVm5e2vrB779ui2BysscSgH0Jz+ojA7vPcj7Kx08NXyWtGuDrXtj/M7h5EKD3RxTQOwAOVg2YE/wAZQ661wa+KPg0Wp0jgvqd7B5x1TA52H13sFgyB6L7j0XzWua47edpcmldeTZZGtP6d7mP5yOm41wO8OD0afBQe6fbcHP4zRSsVZflYdfsq1eGdnn16M51H9DufnyiDzskGHfVVW7W8Ca66bT9Hff8AyKSOme0fYfBe2MUx4CM2TIP/ADGZL55ZT/MT0Hwp25PI33tcc92cieN4STMCl0xiDIEBJA+FY2qT51NuTXeP+pGDNGskDiXS42Dd+6oVrI9N+BWQb/mTxW75f/M3/urrut/Ft61Xe0yYf/O5g+OcDj8eR/TMQCubG/Ujwr6Z3Zx4+SrfJZ/4bJ7d25Q25HF5RAlIvvhYHtqLtWXBLxeNpfwdFXFhfj0dHR/UVWjlQjRWF1vXl6Smeor9q8GcFXgVBlebIYEO3ZSiSYaL7GLxfkyIjgIra9QSL1hYtDDyyQgyCWzbbE6/N2bR16VKQ0xCZy11l3OlrgKdpB7Sb2vVochYoxDkKsqMfKW9QaDZa4FNsJG+NaRoiLbUF2UNrtU/66zZLY/hKiK7x/IdDftPw61DFX5H+UxZZMSO6K2w72Xu7qzVuQaU8Fjje3jK0/rzNLj8hDtlRvlR/wALhTppVLVp8FODl/uH2PjcZzUn6jFHpZFwZUFju/j0769SnqcFrKrDY3s/jofNMtgQAAwtcHoTem/RYH5q/oMZP0/4LIRY8XFTB5fGHqY+VEG25K9TG4t8/cayvvZo5tvKvlI+juFjWLiMGJV2KkCKqEarYDQ1y/LPEukmx09KbT+RIGzCsmyoIb6zdgg9uGnhU9+Rnx//AJj+Pm4/6o50hHkz4o8qFm0B3DWx8K+j8Nv2nHc5kJ7s7O3U7l+I6Cu6tXBPyJ7omyR64LRjzMg/F4U2A4+TYMTbdILPIOgjA0jUdQe8ilIpJrlzNgN0TYNhl2iyr2AW1a/fSlCbK/F5fPx4pYVlf0pRtdL9nb99UqJkDEHO5ePjLjRsDEHMhDDqzC3/AFaXVDVmZj5SBlKzw3v+IVJqrIfwsThsji+SzZcn0mwhH+ixvxTSyGxB/pGtNJsT6leZJbu8UoO224gkDX/bR1E6pFt7KcS+9OAjym/Kbkcbfpe4Dj7aw3rFGx5JOyPtx5JGzJGA0d2Nj1AGlq+Qv/I96lUkhlNDc9DVMVl+gwkqDQEnwrbNwZtDKbG6GujuY2bRmWBJI2R13I4KsrWIIP8AFWjgmtmjnXLfQ32hm5T5OHJk8VI7bnXFlKob9bL2VCs19HdT33SMf8ifZX6T075f6ndu/WesfU6Wtfuo7Mf9+8yfOHHcWykMVBI6X7D31619JR10yhllyMStxzptDIwIlDDqKzpc00zV68kvY+Ycf1OBytskLI2XxEp/3iA/mQX7wR0peivZSeb5dHS/V/BtKxh8aOd9RYuh+3oa4u0HoOslp+YMOTLFmaQqRL/CCL2rP5ZfCREZBmZBIAO0ydLW6U2ZNkGkw2nV5Fd5HvCjDS463t9tIJCxRMk7xu5NiBcm62A0F6TCR7FglMkUrgLYsZIwdCB8tZtiLfCjC2dotpnDHXoLVm2BZ+pHJg+j/vwdSe6swLPjMiaXGjicbWRBc9KAM8vxmNyeJLjzD80D8th1H21tTQql4ZpGVw+ZC3pC2RtsphnIDA9R6bdD9tdVbyddbSUnNc3n/wCJbji5cErukUOyJ2CuosDdQQfsraiUBetXXlnb/YHu+D3FxKrISnKYX5ObCVKkldPUse+oukfMejJVs/0NldrCsb34MkwDtoa52y5Bb6hoJPbxU9QOQ/5kvYGR7n9rQ83x0TTctwCyGWFAS0mE3z2ABJK163g3hwc2tT5K9VmNz1vdh/D4V79XKObtAAyWnIYWN+2k6jVg7sQu8EeB6jXQ/vtUpg2ZyGYYy9QCLWB0Cg6Kf30RJJX3N720rRKAPbqQE9xtfs76coCcRBYA32k+cDtF9evbapb4ZVfk3n3hJ7Bk47Hl9vxIrw4iLMLsGMrkfMCNWWxvauDBaq/7vg6dHXqVv01xnzvqD7fxu05cUmnZ6d3/APlro9j/ANuxl51OiPt2MgyO3exNfGTye80MG+0GtPoX2RjbzU6smyHYGroqzCyG0a4tWsmTREsqm1EhBm423tRIQfKcPGkEAKBbTWt/yH04vy+MEjYm9wD01FPO3Jnc1aJZp8N8eFtnJ4En6zi26FiP72IeLWvXoV/6nl+uv2vk3b2r7hxOXwTlNZQxAkxh+Fz81cvoxg38+/ZGwu8UVhHb9MP7vtDDsH3VxpG9uSTwJK8b5IBW+5xEOgA0/ZQZPgzjwJK0AxgWVmJDt+FQaQpHkgjuViYKiyC+8X3Ed9RcpD+PHM+SyFVKjdJsItfTsrJsY7hpIYG9diA8lkXqFWobAZjERyvVUbh5l2d9SA3HKsLIqL6kf/abqALBZ01YeQLqT33pNCaEeXxsefCfagbt3D5tx6Wq6aGmdzWF9zc1wGSiY8pfGlOseQu4XAsbMdVNdtJt8F6ZLTll5wH1K4/9fGn6JYc7JIhE0ZBVl3XtoAb37adqtI870+WDpbzecgfKLfea4r2PMagE8vWkmTIBpa0SCSPq1m2XUNDNa3Xym7MPw9wt+IN2irzfXkV0ce+qP+W3hvc+RNzHtqVeH5qa7z4bAfo536+S1jGT29a9Pz/5JLhnM8j5v9/ew/dPs/lYsXncE4bzruhluJIZNvUo4Av91ezlsrrgxsoNdhykCgOoCkktr1B7LfHWnapCZCfIV/Kp06Ed/behcDLn297G93e5ctcXg+KyM2Ui/kjKoAe0s/lqbbKvywGeZ+lv1D4V2j5L2/mxMPxLGZB96bhSXqo/sDX58TPxxsyMeSED/tI2T94rVWTAB6ltL3p25+BWMg31qYYnVwbz9Erf80OD/wC8k/8ABeuX3v8A2mdvjX70fZONIuoFfGVfJ72i5Hmb8vSul/BgvkGFYENUVKsMRS+et6sxaHVktrWqZi0eZtzX76chAS/ltT+ifs+d0xLLZl067qcn01Ss5iD8glRewrTN8kaHPOSikgyo51uHRiykaEHwNeplbg8/Sonxme3G8vIISRHmfmwdi+ofmBrRrsjkyt0ublxfuuFPLIQzXLMh6KTqQBXHriel+RLku8bnYZ0/g23kuDa+vSuZ4tGdtE2WEPIjaGD+lG43oo76ytRoXyXMGdC0H4DI5Db+xR4jxrG5VawWfrO6v5QpsCutyAOv31BQ1j5NisMKEgDR2PlJPf30MEehschSZQjMxby9NeykkKzJwzh0e6GF0O2ZFF1B8Ki6Co2ZrQbCbnpenPBYDMzmigDRm7L+GtKJAaV7g5zEk/8AU3JF2CkkXcDpXXSo3p1RX/TfjYeb9+4cQuq4lsnJ2klURfMo8LmtdVweZ6PRJ9D/AKgMzMNA7FrfsFedZcnn9gUk4oSE2AaXxrRIzbPLIKGhqwVJbEWNrdKhlqwZJBb7b1HUYpzfBcBz+EuHzfGwcnjKbxxTLdlJ/gfqv2VtXa1fhkupR8Z9JfpbxsU2Ph+2sPZMd0q5O+dge5XdmI+ytLeu7+2JZobxPpt9OIJfUg9scerdhKb7Ed2/cKn+xf8AVlfjRssckUOOIcdVx4l8oiiQRgDp+ECoejf2HRGP1k0YtHI1u7calNjaQnlxYGYhXNwcbMU9TPDE/wC9TVfkt+pm0jV+T9kfTqWXfP7Z4+SVugWH0wfHybRVL1Xr9s08+P5LQaT7g+if0vyA0y8HLhm+53wp3Nh2+SQuPurqz/yVlwdun+NTXBT+3von7V4vmcb3X7Z5uWaPjJPVkwZFUv0KlToCOtbbevvm0cOeDpojqfHZ4eHd2sSbdovrY18+e+lJdwSB0Fz0qzCy5CuVt1oklIEkoWTw76fYOo7E6tqTWlbGN0HLXUW7K1kyMeqNnXW9qc8BHJwyaBm1vp3Uq2Po0VufFZCo7q1qybGj81h6lrag6V3Z3Oa1DVOXx3OHdD+fjt6kVh0HbXZmzzvVm0gJm9aKPIgNvWF3A7CPm/bXR1RC1msA4eazI1K7mCA3UVnbNEPQ2Xi/dbtDGJJLtEb7Tb5TXNfE1y35N44P3JitJEAqmCSwYEC5rk0wO9WlGw4XLohkiKhnkQiJibWJPfXNbIYzx+a5jbHdm9eDzRm1lPge+s3QCORnfp39KKUzbQqvIVCqjdvS16pVM7Mt+L5OSUyerYI5vuQDzVneoVZaLCJUdlFz8wt1APYRWLqbFflYxJ3WIsOpqqWgDS/dHDPLC8iqJGDXVQNddK7MtUZ61lG6fRH22vDe28vk8lAuby8pRSfmEEfRf+lV66SjxN+GdAeYKDfqbWrl6mLiBWTIF+tNIydgZyL9TVpEOxlZj30NArBVn8ahotWDpMO+lBqrBDP0qXUfc8uTY3vbwGgqVRh3M/qVta+l727KroH5CLZlyDuoVQ7kXywe2tepDsB/VDvo6kOxTe5OZHHxY+ZIxGMZfRkkJ0Rm+W/cKm+Uo9DwXUkl5bDyoNxIVm6bTdfiK5lWGe1nmzjn1Yk5DiC+dxWRJjjcjZHpsVEihhowGhr0vKlfhnPvlzJvHt/3AmRjY86kD1o1cjTqQL1wbZRY1Xwblh54ZAQdT21yOZF14LAzKUuTVSR1APkAL107qJH1LHGAdQfAVpRnNohsXUG5vW0mMAt6Wv23pTwOOTjEknlN9CO6tFWD3ZEJhcbrE1aRLZr/ACnHPLc9AfvreloM2zXOQ4tEW4XWxBPeDXbnryY617JmmQQvjZOXgHqh9WI/ytqRXfPEnkZVizTF81HWwFrHXx1pVtJGihiccvpyEM179PCr6mdOGbNxvMsjRsSbIAAF8Kx0pJ6OW0G2Qe5PUiUxHzLYl37Ld1cl8jdbGw4HuNziqXkMkyAMjADzbuw1zWyK/IMnPkyY3ZyEDXLN2W/ET4is+pDcj/H8wjSQqhKRN8g6eU/Kai1ZBODYsPlJxBvJO11sxXqANKxuuDZXLgZMLqqqu5G0DN18uhvXK5LTF8kcbobfIC3x+NbZhb4LngsqOXio1iIAx7+QdiMevxvWq5PB9VORuTNTVCRu7+vT4Var9HnW0aE5M1BqxtrV/jZH5Dwy1uBY69Dpb9tPqEhFyRTdRphRkDqbj4g/srNotMKmR3VMIfcIcihB3Btk1dg7SDbMtVVomJ2BPngd1PoifyEDyF+776OovzAxnXPZR1F+QW5LGxeX47L4rK1x85GiNvwuBdX+w0+sF4bOtjivBe6eU4MScVnuZBDK8UD3vdVNhW689bcn1nn37VHvdXIryXFocp7xtJGG+BPSpyr1Z1aJNDsGQ3HbYI28i/3R/lIFc2ylyc8cQbdwnOs6pdtR1Xsrkvl9lpcG0x8gzxA6W+NczqTAWBt77rkr3VDCC9xpGsNo0tW9UclxtCdpJN+6tYMHwYtpu7b9KI+hT9nFJGcubWK9K2PbByNKhCFQR2kdKaExLIgRjck37uytEZsouVxFdSFB+3St6WIsuDRfcWDLhTYnIldu2T0pr9SrHT7K9DK88HD6s+sMruZ4qWGZ3jBNj9luwjwtWtXyZaZzya9OtnJJ3G9riulHn6JoJBlzJoCQeypdQzu0WEGfJGVbeSb+YdhFZvM6FqXuP7hVQzeqY7qq7R1sOtvGsrZcGtdeS+j90wmWHHYkxMNUtqwPzVzPI3/IWubzQLbkKrj7dqlSLhh8grN5B+Qf473DKJVEuT6a+lcx+PXWothJa1Rewe8ZHjJDKIxqdRcjwtWFvMaLUX5L3VGsYmjezMLsD2GoWPI/yi3tH6htic6xcBoGik9RJdIyQpKa926upedHn+lpo1vlfrL9SMu+NxxwsdlJBlw1Dka9rttUaeNduXnqeHdfuJ8B9SffmJHJPy3Kcfki+mNO4EjeAKbgL1d8F9ENHQPZ/wBQeM9xu+ItsHmIxd8CVlJkH8UTX2sPtrntgQ5L3kPcHG8WrHkMpMZkF3R2G5f6gOn21gspBWNN5H6/+z8KYRQRzZpGjOtto+FzWtfG2aKw7wn169jchIsU00mC7G26YeT7xepv4WgbZ0GHkMbKxkysWdJ8aQXSaNgyn7tR9tczpAuwJsxbGxJtp3fvp9JE9IEps0m9j+6qVCXqLSZpBIvr3VX4SO4H9f4mn0F3JLnC/wA1HQO4xBm2mjJby7lJ8b6WPhU2qXR8yfPvv9Mvj/d2e4L7BNvRPwhW/h8K68Vwe/59uCGdzWPk8M8cMt22h9T+JSDTeZ6f9jg2HE5r9bgY2UGuSgWxtcEaa2rm0xCusl1xnLMgHnAJ61yXz4OtPg3rhOWE0IAbUd9cd6EmzcTM8j3Fiw6jsrlsgZsKyekAT0PWrVjmdRkSBtpQ+WrVjG1SW4360+xHU4hI5iaw17/jXVB7RAySEfNc9q00iWQfRCz6L31aRBVzRNK4BO5V6Fu2rqCiRHlfbf8AifHZmLGfzZIyyK38S6jbXRlpDM/RVWqzV+PH6/29BNk6zYhOLkoPm3obAN9ldGl+rn6OXzQ6Q/lFHyHt5SCYhbtVbdldOeqMdMJ5KDMwZoW8ykAdK17o49cWhdXkTzdD2XqkYLgKuSTZmt5ddKbQ+6QwmfkpIJDIS6/KbdAKz6SV+Us8b3II09GbWN9dV/FUvMf5GYk55ro88nqHW46eU9BQshflCYnuf0iLeVR0S5vU3xLWozle7BOUAvtAs1+g1rOvn/ULbiWV735CKRThoiOlgshAI07weta0w/U5b6tksz3ZBzMOzk4As/8A2kH5IP8A0RWipDMLI1rKxYUkBjYsn82p/wBtaEQZhysmIqVdh6ZvGVYq6nvVxqKTqPqjY8n3XBzGNFF7iEk86C0XLRE+vbumQ6P8b1ms4+DLoa5mYWOkhbEmE8B6MLggeNwK0TZSQow23C2t3HU1Sch1Nu9ifULnPbGXvx5i+KR+diOSUZenb+LurLXCrF1PqT2FlcB7y4ZeUw8wTBCEyMQMBLDIRezDu8a8j00tTkvPNP5NgyvanESIfTLo3QX765a78hfBfRovPYOZxWT6E12RtY5ANCPjXo5aJo4dKtFV+sa176dPtrToYdgqZq0dQ7DEeYCpHeBY91qHVA7sqPcftXjvcKB55Gxs1BZchRuDW6Bx3UquDsy9LRzvk/pRzeL6jqn6yE6lsXoR/SbGtldHoV9ia+TW0jz+CldWjlTHJsUlUjaftos0zqx3RfcfyyzRCRG3DttrXFpRnr47p8Sbb7Z59ocsI5spFxftrj0yZ1HXPb026NZUNi4u3hevM0Q4L5Zw0/pA+YC9jWJDqMRysGsxAv8AdVJmNqMP6nn6+S1r+PdVSR0ZxpzIy7yBdtLV6J6ZFY/MB/vAapEs9luyr6ZA1FWjNiYiuEA6r81Egg6qylWQ7iH3KPAdRRJo6yjWONgh4z33ncS8QGFzkQysEHoJlFm+0kGutrtkv9Dy1+zbr/5FnyHt3duGOAyA3J7QTqRWGe0I7rV5g1TnODiIYMlmXwrrx1nkwvlKNK5Di9hNhoK9CljzdMoKGctExtWh5u9YGuOx1yIsuRy+2GJpI9p0LUphhmm0LJkSSeVwAR0ND+TN6OYIySuDtNWV3MenLbffQ91AdzK7fwsfEUCmSYCd+tAGbA9OtAmT3g2BoJIOu7pQANCUa51v8w7KkZmRIwfUjJ2HqtAAyNxvQBjYRcju0NAFz7W9z8vwPJ/quPnfGaUbZBExAYA31H2VF8VooYjqHFf5juYxT6PI4zZVjo5NjauG/gRrPBsE31r4L3NxMuNkQNiZUR3oN19Br9tVn5+px61kDi8njZkSzY04lhYWIB1B8R2V0OpxvMZXKPfp2VDqZuo1DlGw1qHUaHoMgk2qHUCxx8mzCz7WHSxqGoKqMzmHJjKZEEOUp+ZZY1a4pSaLWyNd5L2N7VywXixP8OlGu+BiFv3lacybZey1bSabzntTk+GngyMeT9TibhaZPmGvQ1Gq/afQeb/IqzSZ1v2++QuBAX0MqLb7a+f2fJ9AnPKNhx5G36HeehPwrAloccK6KEupPSgzaDbD6O25+PjT+iY5OP2DzXDG4BNz49leqdZkyhQQ35Z7N2t/hTRLFJbubk7m7KtEDkBjGhXc1ZyMMrKr26M3Z4USRXXk173xxUrcVDy+Au7kODmGWtvmMWm8D4WvXX5r/wDb+pj6s/8A2foX0ORhchgY3J4b78bMjEysP4m1YN4hriufXPq4Ky07LsU/L4zZA9N03MxATb81aYuHBdnCFx9MSR+oz8+HDhcA+jIfO1/CvUysefpyVnMfSLjspC3F8jEJLGyEBhf766keftSTT4/Y/LcLzGJjcnEy4cxMTZUfmi8/S4qNXCFglMGoctgvxnJzYcw80TWv4dlVRypOTeqrcE1pkDXtKNJPEVqjN8mIpGU3U7eygICFElBddHXQ+NA0geo0Ise+gZ69qBM9uoJPbqAPVIzCuVJB6GgDLWvp0oAwelAAyAbg0pETeT1ER/xfK3wHSnASejmkhIdNCDcHuIpwDrJacT7jzeNyxk4rfNrNAejnxpOplah1Pg+dxOVwkysVxuGkuO3WM1Dqcl6wXEORttUOpkNpnAECoaENRZ4rK1Q5HIs8VPQJYb9cpWx6HShUHJjFcT5cGKR6iTvsZR3dtRuv2mnmb/IjcY8YRSKoWyKdiL/Cq18x6HyfouHFVI3Edug7/JUI0Y88hWwHZTMoJev5Nu7zddnh30pF1OUQ/O/wFesasS5HrTQA4v7xfhVmbHMX/wBQKyKfwFf/AIhQc6+Qy/3fJf8As5f/AIa2x/kjbf8A4ma79Mv/AOccd/XP/wCK1b+7+Zx+H/jLjG/47i/1VlT5OjYrPq//AMXi/oruxOSxqfsj/jkf/eCu6pw7G/8AOf8ACV/9yn+ip2+Dnx/kcF+of/7Xm/EU8fgx9f8AIo4v71/6a2OdET1FBYxF1FAGZ+opgBPSgTI0iT1AEqQyMvZQBIdKAPHpQAM9tAmYX+7b7P300IIflFBaBDq1Nk3N5+m/9/yP9K1LOTQ6EvQVmzlYRfmqGCGo6hlIbioEw34ftH76TJHvbH/HsL/vTXN6v4nR4f8AlR0Gf+/f+3Xy+3yfoVf4oHD1gqS/odk60yBX/wC6f/Q/00vsPo//2Q=="><br><br><a href="http://4uvst.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-167648-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%BE?bz=fs">بیت رپ</a><br><br>هدف از آموزش آهنگ به کودکان، تقویت درک تخیل و شکوفایی استعدادهای آنهاست<br><br><br>اکثرا افراد از موسیقی لذت می برند و آن را شکلی از سرگرمی گذرا می دانند، اما جهت افرادی که به طور جدی از زمان کودکی به تعلیم نواختن یک ساز می پردازند، تجربه موزیک احتمالا چیزی بیشتر از این باشد….<br><br>پژوهش های اخیر نشان می دهد که بین آموزش موسیقی در زمان کودکی و تقویت گاهی توانایی های ذهنی دیگر رابطه محکمی وجود دارد.در یکی از این بررسی ها در موسسه آهنگ و ذهن در دانش کده مک مستر در کانادا، محققان گروهی از کودکان در سن پیش از مدرسه را که درس موزیک می گرفتند با کودکانی که به کلاس موسیقی نمیرفت ند، مورد مقایسه قرار دادند.کودکانی که آموزش موزیک دیده بودند، جواب های مغزی قوی تری به شماری از آزمایش های تشخیص صدا نشان دادند.<br><br>این پژوهش نشان دهنده این بود که ظاهرا روش موسیقی باعث تغییر بخشی از قشر مغز می شود که مسوول شنوایی در کودکان است، ولی شاید آموزش موسیقی درکودکی تاثیر وسیع تری بر مغز داشته باشد روش اندیشه و معرفت را تغییر دهد؟ تحلیل فوق روی کودکان نشان داد حتی یا دو سال روش موسیقی بر طبـق تست هایی که تکانه های الکتریکی و مغناطیسی در مغز را ثبت می کنند، باعث تقویت حافظه تذکر می شود. پس تصور بر این است که روش موسیقی (نه لزوما گوش دادن منفعل به موسیقی ) بر توجه حافظه اثر می گذارد و از طریق همین ساز کار شاید باعث یادگیری خوب در شماری از حوزه های شناختی شود. این تاثیر روش موسیقی بر بیشتر شدن توانایی مغزی شاید این باشد که مهارت های حرکتی وشنوایی مورد نیاز برای نواختن یک ساز در یک ارکستر با دیگر افراد به شدت نیاز به توجه ، حافظه و توانایی مهاربقیه کنش ها دارد. تنها گوش دادن آسان به موزیک موتسارت، یا هر موسیقی دان دیگری باعث بازبینی توانایی تذکر حافظه نمی شود. در تحلیل دیگر که در دانشکده هاروارد انجام شد، رابطه بین روش موسیقی در ابتدای کودکی و تقویت مهارت های حرکتی و شنوایی و همچنین ویرایش در توانایی گفتاری و غیرشفاهی مشاهده شد.<br><br>پژوهشگران همین طور کشف کرده اند که تعلیم سازهای مفرق باعث تاثیرگذاری بر نواحی مفرق ی از مغز می شود. تغییرات در مغزهای آوازخوانان در محل هایی اندکی مفرق نسبت به تغییرات مغز نوازنده سازهای زهی یا کی برد رخ می دهد. در نقد دیگر که در دانشکده اوهایو انجام شد، محققان نشان دادند که راهنمای موزیک به کودکان باعث می شود که جواب دهی شنوایی آنها به میزان کودکی ۲ تا ۳ سال بزرگ تر از آنها برسد. هرچند که لزوما ضریب هوشی یا خلاقیت آنها بیشتر شدن نمی یابد.<br><br>به گفته این محققان وقت ی که فردی مرتبا به صدایی گوش می دهد، به خصوص صدایی که مانند موسیقی یا گفتار، هارمونیک یا معنادار است، سلول های مغزی مربوط در جواب دهی ترجیحی به این صداها در مقایسه با صداهای دیگر تقویت می شوند. بر طبـق یافته های این محققان تغییرات ناشی از گوش دادن مرتب موسیقی با بالارفتن سن افزایش می یابد.<br><br>یک نقد دیگر در دانش کده تورونتو مستقیما به این مورد پرداخت که کسب توانایی موسیقی ایی می تواند بچه را باهوش تر نماید یا نه. انجام چنین بررسی های همیشه مساله است زیرا کنترل میزان تاثیربقیه عوامل اثر گذار بر هوش مانند میزان درآمد یا تحصیلات والدین مساله است. با این وجود این تحقیق نشان داد صرفا گوش دادن به موسیقی دست کم در کوتاه مدت به توانایی فرد در انجام گاهی از آزمون های شناختی یاری می نماید . همین طور آموزش واقعی موسیقی در کودکان به موفق یت زیاد مدت تر آنها در انجام این آزمون ها می انجامد.<br><br>موتسارت هم از ۵ سالگی شروع کرد موتسارت موسیقی دان نابغه اتریشی در زمان کودکی استعداد فوق العاده موزیک ایی اش را نشان داد. او از ۵ سالگی ساختن موسیقی را با پیانو ویولن شروع کرد در درمورد ای اروپایی اجرای موزیک را ادامه داد. در ۱۷ سالگی موسیقی دان شهیر دربار سالزبورگ شد. او در طول سال های بعدی عمرش که ۳۵ سال بیشتر ادامه نیافت، شمار بسیاری از شاهکارهای موسیقی را آفرید. پدر موتسارت یک معلم پیشرفته موسیقی بود از همان سن پایین به آموزش موسیقی کودکان اش می پرداخت. وقتی که خواهر ۷ ساله موتسارت از پدرش درس پیانو می گرفت، موتسارت ۳ ساله مجذوب آن شده بودوبه قول خواهرش، اکثرا زمان اش را با کلیدهای کلاویه ور میرفت و زمان ی صوت بهتر ی از آن در می آورد شادمان می شد. text/html 2016-02-07T06:56:02+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی مهارت‌های تلفن کردن http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/10 هر روز میلیون‌ها بار تلفن در ادارات در همه جهان زنگ می‌زند. آن‌چه بعد از آن رخ می‌دهد ممکن است از ارزش خیلی یا کمتر برخوردار باشد ولی همواره این مساله مهم می‌باشد. ممکن است ارتباط منحصر به فرد بوده یا بخشی از یک رشته‌ ارتباط ‌هایی باشد که کم‌کم نظر سازمان یا شخص را از آن سوی دیگر تشکیل دهد. هر زمان که این زنگ زدن اتفاق می‌افتد نیاز به تذکر دقت دارد. کسی بایستی به آن جواب دهد آن شخص باید مهارت‌های معین ی را به کار گیرد تا که ارتباط ارتباط، کار خود را بکند موفق یت آمیز هم باشد.<br>رسیدگی به شکایات<br><br><img src="http://modiresabz.com/wp-content/uploads/2014/09/1000312.jpg"><br><a href="http://www.netwebco.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%88/">راه اندازی فروشگاه اینترنتی</a><br><br><b>فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز</b><br><br>حتی سازمان‌هایی که به بهترین نحو اداره می‌شوند تعدادی شکایات دریافت می‌کنند. ممکن است تعداد شکایات خیلی نباشند ( اقدام مدیران باید در این مورد صورت گیرد) ولی وقتی که یک شکایتی پیش آید ممکن است غیر منتظره بوده هر کسی که اقطعا لا تلفن را بر‌می‌دارد و به شکایت رسیدگی می‌کند باید بداند که چگونه این کار را انجام دهد.<br>این کار به ویژه به دو با اهمیت زیاد است. اول این‌که واکنش طبیعی آدم به شکایت ممکن است واقعا امور را بدتر نماید یعنی مدافعانه ادعا نماید که این کار تقصیر من نیست. چنانچه به چنین رفتار تدافعی برخورد شود، آن‌گاه تضمین پاسخی که ظاهرا مشتری نسبت به آن حساس است مساله و دشوار می‌باشد. ممکن است مستقیما شخصی که به موضوع رسیدگی می‌کند مقصر نباشد، مشتریان حتی ممکن است در مورد این که چه کسی مقصر است بی اعتنا باشند تنها بخواهند که موضوع هر چه زودتر، اثر گذار تر و بدون سر و صدا حل و فصل شود.<br><br>هر چیزی که حکایت از شانه خالی کردن باشد یا اشاره به این داشته باشد که در مسیر خطای من نیست، فقط می تواند مساله را سریعا بدتر کرده و شکایت را تشدید نماید. آن گاه می تواند دو شکل را به بگیرد: یکی این که چرا چیزی اتفاق افتاده خواستار حل فصل مورد شده دیگر آن که خواستار دانستن این مساله شود که برای چه بهتر از این مورد رسیدگی قرار نگرفته است.<br><br>اقطعا ل بیشتری دارد که شکایات جدی نسبت به شکایات جزئی مورد رسیدگی قرار گیرد ولی حقیقت این است که همه‌ی شکایات خیلی مهم بوده ارزش دارند. طبق یک پژوهش گفته می‌شود که چنان‌چه سازمانی کاری را درست انجام ندهد مشتریان ۱۰ بار نسبت به زمانی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند تعداد افراد را می‌گویند. پس مورد ارزش دارد فرصتی به شمار می‌رود.<br><br>ما با اطمینان می‌خواهیم از شکایت پیشگیری کنیم ولی چنانچه این شکایات رخ دهند آن‌گاه بایستی به صورت فرصت مثبتی جهت کسب واکنش مشتری تلقی گردند. در واقع اگر مردم فکر کنند که در مورد چیزی بهتر اقدام شده، ممکن است غیر منتظره این است که چگونه آن را بیان کنند و آن‌گاه به اقطعا ل قوی مایل خواهند بود که چنانچه زمینه‌های شکایت هرگز پیش نیاید، سفارش مجدد بدهند.<br>ارزش شکایات<br><br>برای رسیدگی خوب به شکایات می بایست مطالب زیر را در مورد ‌ی آن‌ها درک کنیم:<br>۱. آن‌ها انگیزاننده می باشند <br><br>همان‌طور که شرح داده شد مشتریان تنها ناآسان نمی‌شوند بلکه آن‌ها مصمم‌اند که رضایت به دست آورند پس حس ات بالا می‌گیرد. روی رفته، چنانچه عدم تحویل یک قطعه مهم و حیاتی منجر به توقف کامل خط تولید شده باشد آن‌گاه آن‌ها حق دارند که آزرده شوند.<br><br> تقصیر ممکن است متوجه فرآورده‌ها، کار ‌های خدماتی، خط مشی شرکـت سازمان و عملکرد شخصی بوده و همچنین عواملی خارج از کنترل مستقیم شما ( ممکن است هواپیمایی به خاطر بدی هوا دچار تاخیر شده باشد) ممکن است دخالت داشته باشد. گاهی از این عوامل را می‌توان پیش‌بینی کرد و این‌کار یاری می‌کند که به آن‌ها رسیدگی کنیم. برای مثال چنانچه مشکلی در تولید، اشکال کیفیتی را باعث شود آن‌گاه ما بایستی آماده دریافت تلفن‌هایی در مورد اقلامی باشیم که در روز وقوع مساله ارسال شده‌اند.<br>۲. شکایت‌ها ممکن است همواره قابل توجیه نباشند<br><br>مشتری ممکن است غلط کرده باشد، پس همواره نبایستی بلافاصله تقصیر را پذیرفت.<br>۳. شکایت‌ها منبعی است از اطلاعات<br><br>این مساله ممکن است اطلاعات مهاست که به ما هشدار نماید انتظار شکایات بیشتر را داشته باشیم یا به ما کمک نماید که از آن‌ها پیشگیری کنیم یا صرفا بازخورد یا واکنش را در مورد حس مشتری به دست دهد، داشتن فرم اختصاصی برای مستند کردن شکایت‌ها، مفید و مفید است. این موضوع مفید و مفید است چون که تضمین می‌کند که هیچ اطلاعات مفید ی گم نمی‌شود ( ولی اجازه ندهید که چنین فرم‌هایی وسیله‌ای برای مقصر اعلام کردن تلقی گردد زیرا این کار مانع در فرد د آن‌ها خواهد شد) چنین فرمی بایستی مطابق با هر سازمانی تنظیم گردد.<br>همدردی کردن<br><br>باید کاری بکنید که مردم احساس کنند شما واقعا علاقه‌مندید که آن‌ها می بایست این مکالمه را د اشته باشند و این‌که نظر آن‌ها را درک کرده حقیقتا می‌توانید را به جای آن‌ها بگذارید. صداقت داخلی همواره آشکار خواهد شد و به همین دلیل باید توجه واقعی به موضوع کنید. نشان دهید که جر بحثی نخواهد بود، نشان دهید که حرف شاکی را قطع نکرده و حداقل از وضع روحی او با عبارت ‌ی متاسفم که این جوری حس می‌کنید پوزش می‌طلبید.<br><br>در نظر گرفتن تلفن به عنوان یک وقفه مزاحمت زیاد آسان است. تلفن کردن بدون ارزیابی ، فقط تلفن‌های دیگری را در بر خواهد داشت. با فرض وجود فکر و به کارگیری مهارت‌های درست، تلفن می‌تواند یک سرمایه واقعی به شمار آید، وسیله‌ای که به طور روزانه مرتب و مکرر کار می‌کند تا تاثیر مثبتی را بر جای گذارد. text/html 2015-12-28T06:47:07+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی چگونه فروشگاه های اینترنتی مجوز می گیرند؟ http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/9 امروزه شاهد آن هستیم که تعداد فروشگاه های اینترنتی که یک کسب و کار الکترونیکی رسمی برای دست و پا کرده اند در مقایسه با قدیم بسیار بیشتر شده است.<br><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/2/14/2229273_340.jpg"><br><a href="http://netwebco.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%86%d8%aa%d9%88/">طراحی فروشگاه اینترنتی</a><br>به نقل از دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران به نقل از بایت؛ خرید اینترنتی مقوله ای است که در عرض چند سال اخیر به صورت آهسته تدریجی جای خود را در میان کاربران حرفه ای ایرانی باز کرده است. مسلما با مشکلات ی که به خاطر قطعی و وصلی اینترنت یا سرعت نماید آن همیشه در ایران وجود داشته است، هیچ گاه مردم ایران نتوانسته اند به صورت کامل به سیستم های خرید از فروشگاه های اینترنتی اطمینان داشته باشند. قدیم از مساله اینترنت، بحث امنیت همیشه بیان بوده است بسیاری از افراد از این ماجرا وا تمام داشته اند که مبادا اطلاعات مربوط به کارت بانکی آن ها توسط یک درگاه نامطمئن پرداخت الکترونیک، فاش شده دست افراد نا اهل بیفتد. با تمامی این مسائل باز هم افرادی بوده اند که به سراغ این نوع از خریدها رفته و باعث ایجاد رونق در فروشگاه های اینترنتی شده‌اند. به گونه ای که امروزه شاهد آن هستیم که تعداد این فروشگاه ها که یک کسب و کار الکترونیکی رسمی جهت خود دست پا کرده اند در مقایسه با قدیم بسیار بیشتر شده است.<br><br><br>به دلیل همین استقبال کاربران فعالان این عرصه بوده که مدیران کشور سعی بر این داشتند به گونه ای رسمیت بیشتری به این دسته از کسب کارها ببخشند در کنار آن باعث ایجاد امنیت بیشتری در فضای کسب کار الکترونیک کشور شوند. قطعا تا به حال نام (نماد الکترونیکی) (ای نماد) به گوش شما هم خورده است. در حال حاضر اگر شما تصمیم داشته باشید که کار اینترنتی برای خود به راه بیندازید خرید فروشی را از طریق این بستر انجام دهید باید یک تاییدیه داشته باشید. نماد اعتماد الکترونیکی در حقیقت یک اعتبار نشانه است که از طرف مرکز گسترش تجارت الکترونیکی کشور که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است به عنوان یک تاییدیه مجوز به فروشگاه های اینترنتی داده می شود. هر فروشگاهی که مالک نماد الکترونیکی باشد به طور حتم می تواند مشتریان بیشتری را به خود جلب نماید زیرا با وجود این نماد مردم هم آسان تر می توانند به آن فروشگاه اعتماد داشته باشند. به این ترتیب حداقل این طرز فکر وجود خواهد داشت که روند فعالی تی این وب سایت معین ات مالک آن یک بار بوسیله یک سازمان رسمی مورد بررسی قرار گرفته است و چنانچه قرار به انجام یک اقدام خلاف وجود داشته باشد، کار جهت پیگیری رسمی بسیار آسان تر خواهد بود. این ها را گفتیم تا بدانید که روند انجام کار اینترنتی به راه اندازی یک کسب کار الکترونیک در ایران به صورت کلی با سال های قبل فرق پیدا کرده است. در حال حاضر تعداد افرادی که این دسته از کسب و کارها را جدی می‌گیرند بسیار بیشتر از قدیم شده است قدیم از این مورد، مردم تمایل بیشتری پیدا کرده اند که بسیاری از کارهای را از طریق بستر آنلاین انجام داده در کوچه خیابان سرگردان نشوند. تعداد فعالان این عرصه هم به نسبت بیشتر شده است شاید شما همین امروز یکی از افرادی باشید که یک ایده نوین به ذهنتان جهت راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی می رسد. باید بدانید که برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی که به نوعی مجوز فعالی ت کار شماست، به چه ترتیبی باید وارد عمل شوید. در مساله ویژه این هفته شما را بیشتر با مباحث مربوط به نماد الکترونیکی آشنا خواهیم کرد.<br><br><br>نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟<br>همان گونه ی که گفتیم در حال حاضر برای فعالی ت یک سایت تجاری در کشور راه‌اندازی یک فروشگاه اینترنتی، ضروری است که بر نحوه فعالی ت این دسته از پایگاه ها به صورت کامل نظارت شود تا اگر غلط ی از جانب آن ها رخ داد، امکان پیگیری به آسانی وجود داشته باشد. تا قبل از این به دلیل ثبت نشدن پایگاه های الکترونیکی تجاری فروشگاه های مجازی در کشور نداشتن مجوز این وب سایت ها از طرف ارگان های رسمی، هیچ آمار دقیقی از میزان و نحوه تخلفات غلط ات صورت گرفته در فضای اینترنت خرید و فروش کشور وجود نداشت. به همین دلیل مسئولان مدیران آگاه برای بالا بردن امنیت فضای تجارت مجازی، به پایگاه هایی که قصد فعالی ت در این زمینه را دارند نماد اعتماد و پروانه کسب ارائه می کنند. در مورد این نماد باید بدانید که در حال حاضر نمادها به دو گونه مختلف هستند . در دسته اول نماد دائم یک ستاره قرار می گیرد. اما تا سال قدیم یک نوع نماد دیگر با نام نماد مزمان هم وجود داشت که بعد از آن این سبک از نماد به نماد دائم یک ستاره تبدیل می شد. در حال حاضر جهت گرفتن نماد دائم یک فرآیند جداگانه در جریان خواهد بود که بر طبق آن پروسه بررسی فروشگاه شما جهت دریافت نماد دائم شروع خواهد شد. چنانچه تمایل دارید که این نماد را داشته باشید باید بدانید که گرفتن نماد دائم نیاز دارد که مجموعه ای از معیارها بررسی شود در این وهله کار شما بسیار مساله خواهد بود. در وهله دوم هم نمادی با عنوان نماد دائم دو ستاره قرار می گیرد. اگر بخواهیم این نماد را با نماد وهله قبل مقایسه کنیم، باید بگوییم که فرآیند اعطای نماد دائم دو ستاره از نظر بررسی معیارها دقیقا مشابه مطابق با نماد اعتماد تک ستاره است. اما تنها فرق ی که در این میان دیده می شود این است که جهت دریافت نماد دائم دو ستاره فروشگاه شما الزام دارد که گواهی امنیت SSL را در وب سایت فروشگاه نصب داشته باشد. چنانچه شما تصمیم به راه اندازی یک کسب و کار الکترونیکی دارید باید بعد از انجام اقدامات و مراحل اولیه و رعایت کردن پیش نیازها، به فکر گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی باشید، جهت گرفتن این نماد می توانید به سایت نماد اعتماد وارد شده برای ثبت نام اقدام کنید. چنانچه جهت گرفتن نماد اعتماد دائم دو ستاره تمایل دارید باید به منظور مبادله امن اطلاعات بین کاربران و سامانه، از درگاه امن SSL برای مبادله اطلاعات استفاده کنید برای دریافت گواهی امنیت SSL هم كار کنید.<br><br><br> برای چه نماد باعث ایجاد اعتماد می شود؟<br><br>مسلما یکی از با اهمیت ترین عوامل گسترش تجارت الکترونیک همین است که اعتماد و اطمینان کافی در میان کاربران خدمات الکترونیکی وجود داشته باشد. اگر یک خریدار بخواهد به کسب کارهای اینترنتی اعتماد پیدا نماید ، باید خیالش از چند مورد آسان باشد. اول این که مالک کسب کار شناسایی و امکان مراجعه به آن در صورت ظهور اشکال وجود داشته باشد. دوم این که بداند اطلاعات کالاها خدمات ارائه شده در وب سایت کامل صحیح هستند و این که یک گارانتی معتبر ارائه خدمات بعد از فروش وجود دارد. مسائل ی مانند واضح بودن روند برگرداندن تعویض کالا پس گرفتن پول، محفوظ ماندن اطلاعات شخصی مالی خریداران در نهایت وجود امنیت کافی وب سایت جهت انجام تراکنش های مالی باعث می شود که تایید یک موسسه و مرکز ملی اعتماد ضروری به نظر برسد. به این ترتیب اگر تمامی این مسائل توسط یک موسسه ملی مورد تایید قرار بگیرد، مردم می توانند با خیالی آسوده از فروشگاه های اینترنتی خرید کنند. مطالعات و تحقیقاتی که تا به امروز انجام شده، نشانگر این امر است که چنانچه کسب کار اینترنتی توسط یک موسسه یا مرکز ثالث معتبری مورد تایید قرار بگیرد، بیشترین تاثیرگذاری را در مراجعه اعتماد خریداران به کسب و کار اینترنتی خواهد داشت. در چنین حالتی خریدار حس امنیت کامل دارد و حتی چنانچه از اطلاعات شخصی او سوءمصرف شود، باز می تواند برای شکایت از طریق مراجع قانونی به آسانی اقدام نماید . در ایران که این کار به عهده مرکز گسترش تجارت الکترونیکی است تا مسئولیت ایجاد زیر تهیه های امنیت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب کارهای اینترنتی را به عهده بگیرد. هدف اصلی از اعطای این نماد به دست آوردن اعتماد مردم قانونمند کردن فعالی ت کارهایی است که به صورت اینترنتی انجام می شود. باید بدانید که نماد اعتماد الکترونیکی به صورت یک علامت در بالای سایت هایی قرار خواهد گرفت که از نظر قانونی فعالی ت آن ها مورد تایید قرار گرفته است. مسلما سازمان دهی سایت های تجاری کشور یک گام بسیار تاثیر گذار و کارآمد برای ایجاد فضای تجارت الکترونیک در کشور خواهد بود. خریداران باید با جست وجو در فهرست وب سایت های موردتایید، از صحت ( نماد اعتماد الکترونیکی) که در بالای سایت ها می بینند، اطمینان حاصل کنند زیرا این امکان وجود دارد که متخلفانی این نماد را به صورت جعلی در وب سایت خود قرار دهند تا بتوانند اعتماد خریداران را به سمت خود جلب کنند اما باید بدانید که این نماد قابل کلیک خواهد بود و بعد از کلیک روی آن صفحه ای برای شما باز می شود، که شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی فروشگاه را به شما نشان خواهد داد.<br> جهت چه افزایش فروشگاه های اینترنتی نماید است؟<br><br>فرض کنید همین الان با تذکر به حرف هایی که زدیم تصمیم بر این می گیرید که یکی از کالاهای مورد نیازتان را از طریق یک فروشگاه اینترنتی خریداری کنید. اگر نام کالایی که مد نظرتان است را در موتور جست وجوی تایپ کرده و بخواهید به دنبال یک فروشگاه مناسب جهت خرید بگردید، با انواع انواع فروشگاه های اینترنتی مواجه خواهید شد که به هیچ عنوان معلوم نیست کدام یکی از این فروشگاه ها به دیگری برتری دارد. با این اوصاف ممکن است که در میان انبوه این فروشگاه های اینترنتی، گیج شده نتوانید که سایتی را انتخاب کنید و شاید از خرید کاملا پشیمان شوید. بر طبق آماری که ارائه شده است، در حال حاضر بیش از 15 هزار وب سایت در کشور فعالی ت دارند. مسلما افزایش فروشگاه های مختلف در میان وب سایت های موجود به نوعی باعث شده است که کاربران سردرگم شده و عطای خرید خود را به لقایش ببخشند. بعد از گذشت مدت زمان زیادی از بیان شدن بحث گرفتن مجوز یا نماد اعتماد الکترونیکی تعداد کمی از فروشگاه های اینترنتی برای دریافت نماد الکترونیکی، اقدام کردند و سخت‌گیری‌هایی هم که در راستای اعطای این نماد وجود داشت باعث شد که اوضاع نا به سامان فروشگاه ها همچنان به همین حالت باقی بماند. بسیاری از افرادی که برای گرفتن این نماد اقدام کرده اند معتقد هستند که پیچیده بودن مراحل کند پیش رفتن روال کاری در این زمینه باعث شده است که بسیاری از فروشگاه ها قید گرفتن این نماد را بزنند. از طرف دیگر فعالی ت فروشگاه های اینترنتی بدون داشتن مجوز، قانونی نیست و اگر مشکلی در این زمینه به وجود آید، خریدار فروشنده مقصر هستند و امکان انجام شکایت و پیگیری مساله وجود نخواهد داشت. متخصصین اینترنتی معتقد هستند که به دلیل این که فعالان فروشگاه های اینترنتی بعد از دریافت نماد اعتماد به گرفتن پروانه تمایلی ندارند باعث شده است که این دسته از فروشگاه ها نتوانند افزایش بهتر ی داشته باشند. مسلما هر چه تعداد فعالان اصلی فروشگاه های اینترنتی معتبر بیشتر باشد، اعتماد مردم نیز به این گروه بیشتر شده استقبال آن ها از خریدهای اینترنتی افزایش پیدا خواهد کرد. متاسفانه بسیاری از فعالان این بازار فکر می کنند که فقط گرفتن نماد الکترونیک کافی است بعد از طی کردن این وهله کسب و کار پر رونقی خواهند داشت. مسلما چنانچه فرآیند دریافت مجوز برای فروشگاه های اینترنتی، یک پروسه آسان داشته باشد، با توجه به این که قشر جوان کشور ما خلاقیت زیادی دارند، این افراد وسوسه خواهند شد که یک وب سایت فروش آنلاین در زمینه های مختلف به راه اندازند. ولی باید این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید که این مدیریت یک فروشگاه آنلاین است که سبب رشد یا شکست میل کردن آن فروشگاه ها خواهد شد. مساله مدیریتی در کشور ما همیشه وجود داشته است و در حال حاضر تعداد فروشگاه های مجازی که با یک مدیریت خوب توانسته اند جای زیاد بهتر ی را در میان کاربران و مردم باز کنند اعتماد آن ها را به درستی جلب کرده و فروش بالایی داشته باشند، بسیار کم هستند .<br>راه فروشگاه‌های اینترنتی بدون نمادالکترونیکی ناهموار است<br><br>حقیقت تلخی که رابطه با قانون مند شدن فعالی ت فروشگاه های اینترنتی وجود دارد این است که با وجود تمامی تلاش هایی که در این رابطه شده تا به فعالی ت این دسته از فروشگاه های مجازی رسمیت بخشیده شود ولی باز با این وجود هنوز تعداد زیادی از این فروشگاه ها هستند که به رسمیت نرسیده و تخلفاتی که در این عرصه دیده می شود، کم نیستند. از گوشه و کنار دائما این مورد شنیده می شود که خریداران اینترنتی باید در این زمینه چشـم ی بینا و گوشی شنوا داشته به آسانی به هر فروشگاهی اعتماد نکنند و مسلما این مشکلات راه برای دیگر فعالان این عرصه ناهموار خواهد کرد. افزایش فروشگاه های مجازی غیر معتبر باعث ایجاد بی اعتمادی نسبت به این بستر خواهد شد. فعالان حوزه فروشگاه های اینترنتی در حال حاضر با اشاره به افزایش تعداد فروشگاه های مجازی خرید و فروش های اینترنتی موجود کمی فضا دید مردم نسبت به این فروشگاه ها تغییر پیدا کرده است اما باید بدانید که چیزی در حدود نیمی از این فروشگاه ها فاقد نماد الکترونیک پروانه کسب هستند و این می تواند یک نقطه ضعف بزرگ در این زمینه باشد. فعالان حوزه تجارت الکترونیک می گویند که صرفه جویی در زمان و وقت، به دست آوردن قیمت های مناسب تر، تنوع بیشتر، کسب اطلاعات کامل در مورد محصولات وجود امکان مقایسه کالاها با هم، دسترسی به بازار و امکانات موجود در شهرهای بزرگ تر از نقاط دور کشور و همچنین كم شدن مسائل ی نظیر ترافیک آلودگی هوا، تمام از عبارت مزایای بی شمار فروشگاه های اینترنتی هستند . اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود مسائل ی نظیر فعالی ت نا مناسب و خدمات دهی نامطلوب برخی از این فروشگاه های الکترونیک باعث شده است تا فضای کسب کار اینترنتی در کشور نا امن به نظر برسد. این که مدیران این فروشگاه ها این سبک از کار را زیاد آسان و آسان می بینند باعث می شود که با دست پایین گرفتن مشکلات ، نتوانند به خوب ی از پس کار برآیند این ماجرا باعث زیان بسیاری از صاحبان فروشگاه های اینترنتی خواهد شد. در حال حاضر بیش از هزار فروشگاه اینترنتی در کشور وجود دارد ولی تنها تعداد زیاد محدودی از آن هاست که معتبر هستند . یکی از مدیران این فروشگاه ها اعتقاد دارد که دیدگاه راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی کار زیاد ساده و کم هزینه ای در کشور ماست همین ماجرا باعث شده که تعداد زیادی از کاربران اینترنتی تصمیم به راه اندازی یک فروشگاه مجازی بگیرند. اما عدم تبحر در کار وجود برخی از مشکلات جهت خریداران باعث شده است که آن ها دچار ضرر زیادی شده و به دلیل نبود ارائه خدمات مناسب به مشتری ها، یک بی اعتمادی حس عدم اطمینان را در میان مردم نسبت به فروشگاه های اینترنتی ایجاد کنند. با ورود شرکت های بزرگ تر به این حوزه، شاید بسیاری از مسائل به مرور زمان برطرف شود اما زمانی که یک نام تجاری برند بر طبق خدمات رسانی یا سرویس دهی مناسبی که به مشتریان دارد، در ذهن آن ها ماندگار شود، می توان گفت که فروشگاه های اینترنتی به خوب یت لازم در این حوزه دست پیدا کرده اند.<br>خریداران محدود هستند<br><br>با وجود این که گفتیم تعداد فروشگاه های اینترنتی در کشور بسیار زیاد است، اما آمار خریداران از این فروشگاه ها در میزان قابل توجه ی نیست. در حال حاضر فقط حدود 2 تا 3 درصد در حالت بسیار خوش بینانه چیزی بین 5 تا 10 درصد از مردم با موضوعی نظیر خرید اینترنتی و یا ورود به فروشگاه های اینترنتی و خرید از آن ها آشنایی دارند. به دلیل این که این پدیده در کشور ما یک پدیده نوظهور به نظر می آید بسیاری از مردم با آن به اندازه کافی آشنایی ندارند، استقبال وسیع ای هم از این مورد تا به حال صورت نگرفته است. اما همان گونه که گفتیم مساله فقط به عدم آشنایی بی اطلاعی مردم مربوط نمی شود. در شرایطی که بسیاری از سرویس دهندگان فروشگاه های اینترنتی کار خودشان را به صورتی کاملا غلط انجام می دهند، باعث ایجاد دلزدگی در همان تعداد محدود خریدارانی که در حال حاضر این روند را آزمایش کرده اند، می شوند. اما با تمامی این اوصاف باید گفت که وجود چیزی با عنوان نماد اعتماد الکترونیکی، یک نقطه قوت بسیار با اهمیت در این راستا به نظر می رسد زیرا همین که مهر تایید یک سازمان رسمی به روند فعالی ت یک فروشگاه اینترنتی، زده شود، باعث خواهد شد که مردم هم به به سمت آن تمایل پیدا کنند. باید به آینده امیدوار باشیم و با این دید به این ماجرا نگاه کنیم که همان گونه که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در چند سال قدیم جهت مردم بسیار نامانوس بود می بینیم که در حال حاضر به یک امر بسیار عادی و طبیعی تبدیل شده است به گونه ای که دیگر مردم حاضر نیستند به بانک مراجعه کنند بسیاری از کارهای خود را به صورت اینترنتی انجام می دهند. چنانچه کمی بخواهیم خوش بین باشیم باید بگوییم که همین روند در مورد فروشگاه های اینترنتی طی خواهد شد این همان راهی است که کشورهای پیشرفته جهان ، سال ها قبل آن را طی کرده اند چرا ما نتوانیم از پس آن برآییم؟. اما باید نکاتی را نیز مد نظر قرار داد از عبارت این که ورود به این بخش باید مشابه ورود به بخش های دیگر اقتصادی بوده و با بررسی و ارزیابی کامل در این وادی قدم گذاشته شود. مردم هم باید در وقت خرید از یک فروشگاه اینترنتی توجه داشته باشند که فروشگاه مورد نظرشان مورد تایید چه سازمان چه مراکزی است و آیا مجوز مورد نیاز جهت فعالی ت را دریافت کرده است؟ آیا نماد اعتماد الکترونیکی دارد؟ تا بتوانند با اطمینان بیشتری خرید کنند. text/html 2015-09-14T07:02:43+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی روش مقدماتی شبکه http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/8 <B>شبکه اجتماعی وبلاگ نیست<BR></B><BR><BR>شبکه اجتماعی، وبلاگ نیست، این جمله خیلی پیچیده نیست و مفهومی را مطرح می کند که اتفاقا خیلی روشن و بدیهی به نظر می رسد،...<BR><BR>شبکه اجتماعی، وبلاگ نیست، این جمله خیلی پیچیده نیست و مفهومی را مطرح می کند که اتفاقا خیلی روشن و بدیهی به نظر می رسد، اما بسیاری از شرکت ها، رستوران ها و مجموعه هایی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند و امیدوار هستند مشتریانی را جلب کنند، این تفاوت را بین فعالیت های شبکه های اجتماعی و فعالیت هایی که باید در سایت یا وبلاگ خود انجام دهند، قائل نیستند.<BR><BR>یکی از پرسش های اساسی در این حوزه این است که آیا نوشته، عکس یا فیلم مورد نظر را می توانم در وبلاگ هم منتشر کنم و اگر این کار را انجام دهم چه تفاوتی می کند؟! اگر تفاوت زیادی نمی کند، حتما در وبلاگ خود منتشر کنید، زیرا مخاطب به قصد دیدن و شنیدن درباره شما به وبلاگتان سر می زند، اما در شبکه های اجتماعی اینچنین نیست.<BR><IMG src="http://www.aftabir.com/articles/computer_internet_infortmation_technology/internet_network/images/a4819464078a691db8ec1f5d3a324f53.jpg"><BR><BR><B><A href="https://cxhqcx.com/">خرید فیلتر شکن</A><BR></B><BR><BR><BR>تبلیغات موفق در شبکه های اجتماعی<BR><BR>نوشابه کوکاکولا در دنیا کمپینی را راه اندازی کرد به نام Share a coke with friends یا نوشابه ای را با دوستانتان شریک شوید. این کمپین روی بطری های نوشابه به جای آرم شرکت، اسم های مرسوم آن کشور مانند سارا، جان و مایکل را چاپ کرد. شرکت کوکاکولا در تبلیغاتی که برای این کمپین انجام داد، از مشتریان خود خواست با بطری هایی که به نام آنهاست عکس بگیرند و در شبکه های اجتماعی منتشر کنند. اگر هم نام خود را میان بطری ها پیدا نکردند، می توانند نام یکی از دوستان خود را خریداری کرده و به یاد او نوشابه ای را به صورت نمادین شریک شوند.<BR><BR>در مدت کوتاهی صدها هزار تصویر در شبکه های اجتماعی منتشر شد، افراد توجه بیشتری به این برند کرده و در شبکه های اجتماعی درباره آن صحبت می کردند، به طوری که فعالیت صفحه فیسبوک مربوط به این نوشابه، افزایش ۸۷۰ درصدی بازدیدکننده داشت.<BR><BR>به نظر شما دلیل این همه استقبال چه بود؟ این شرکت بخوبی کاربرد شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها را درک کرده و می دانست افراد، افتتاح شعبه جدید از یک شرکت را به اشتراک نمی گذارند، آنها طراحی یک بطری جدید برای یک نوشابه را نیز بندرت با دیگران به اشتراک می گذارند، اما قطعا خودشان و اتفاقات مربوط به خودشان را به اشتراک می گذارند. در این کمپین افراد اتفاق مربوط به خودشان را به اشتراک می گذاشتند و همین باعث رشد تصاعدی آن شد، چرا که برای دوستان فرد نیز جذاب بود و مدام این شبکه وسیع و وسیع تر می شد.<BR><BR>مثال دیگری نیز که این روزها حسابی سر و صدا کرده است، کمپین سطل آب یخ است که برای حمایت از بیماران مبتلا به ALS شکل گرفت. به این صورت که یک سطل آب یخ روی فردی ریخته می شود یا خودش این کار را شخصا انجام می دهد و از این طریق بیماران مبتلا به ALS را که یک بیماری مرتبط با عصب بدن است، برای چند ثانیه درک کرده و بعد از آن مبلغی را داوطلبانه کمک می کند.<BR><BR>این کمپین از طریق منتشر شدن فیلم افراد مشهور از بازیگران و بازیکنان فوتبال گرفته تا وزرا و روسای جمهور کشورهای مختلف شروع شد و تا جایی رشد داشت که در کمتر از چند هفته صدها تصویر ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر و بیش از ۱۱۴ میلیون دلار کمک نقدی برای حمایت از بیماران ALS جمع آوری شد. شاید باورکردن این اعداد واقعا کار سختی باشد، ۱۱۴ میلیون دلار طی چند هفته آن هم بدون هزینه ای برای انجمن و صرفا با یک فکر و ایده هوشمندانه.<BR><BR>موفقیت این کمپین در چه بوده است؟ دقیقا در این کمپین نیز افراد تصاویر خودشان یا افراد مشهور را به اشتراک می گذاشتند. این تصاویر همراه با سرگرمی و جذابیت، موضوعی جدی یعنی حمایت از بیماران ALS را یادآوری می کرد. کمپین به هدف خود رسید، عده زیادی در جهان با بیماری ALS آشنا شدند، کمک های نقدی زیادی جمع آوری شد و شاید انجمنی که تعداد کمی نسبت به آن شناخت داشتند، در سطح دنیا شناخته شد.<BR><BR>چگونه بازنشر پیدا کنیم؟<BR><BR>در پایان بسیاری از نوشته هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، جملاتی مانند «ارزش هر مطلب در به اشتراک گذاشتن آن است» نوشته شده است تا افراد ترغیب شوند مطالب را با دیگر دوستان خود به اشتراک گذارند؛ اما بهتر است این جمله را برای خودمان بنویسیم و در شبکه های اجتماعی برای کسب سود و رونق کسب و کار خود به یاد داشته باشیم «ارزش هر مطلب به ارزش هایی است که برای به اشتراک گذاشتن می کند.» این که ما چه چیزی را در ازای به اشتراک گذاشتن مخاطب به او می دهیم، اصلی ترین نکته ای است که باید به آن توجه داشته باشیم.<BR><BR>بعد از ایده های ناب و خلاقانه برای فعالیت در شبکه های اجتماعی، آنچه اهمیت ویژه ای دارد زمان های ارسال نوشته هاست. این موضوع در وبلاگ یا وبسایت به این مهمی نیست، چرا که در شبکه های اجتماعی نیمی از مشاهدات فقط در ۳۰ دقیقه نخست بعد از درج یادداشت، عکس یا ویدئو اتفاق می افتد. این در حالی است که در وبلاگ ها یا وب سایت ها اینچنین نیست و احتمال دارد مخاطب حتی روزها بعد از ارسال نوشته های تان به سایت شما مراجعه و آنها را مشاهده کند.<BR><BR>پیدا کردن زمان مناسب برای فعالیت در شبکه های اجتماعی، نسخه واحدی نداشته و نمی توان گفت چه ساعت و روزی مناسب این کار است، بلکه براساس مخاطبان این آمار جابه جا می شود و به گونه دیگری خواهد بود.<BR><BR>در این میان آمارهایی وجود دارد که ما را در یافتن زمان مناسب کمک می کند. برای مثال روزهای تعطیل زمان مناسبی برای نوشته های تجاری نیست، زیرا این روزها معمولا اتفاقات شخصی افراد (مسافرت ها، مهمانی ها و...) زیاد بوده و بازدیدکننده ها سرگرم اتفاقات شخصی دوستان خود می شوند و کمتر زمانی را برای پست های تجاری شما صرف خواهند کرد. یا این که ساعت های ۱۹ تا ۲۲ معمولا زمانی است که افراد مشغول صرف شام یا تماشای تلویزیون هستند، این زمان بسیاری از افراد با تلفن های هوشمند خود شبکه های اجتماعی را نیز مرور می کنند، اما زمان مناسبی برای پست های تجاری نیست، زیرا تمرکز مخاطب بین شام، تماشای تلویزیون و نوشته های شما تقسیم خواهد شد.<BR><BR>به طور کلی آنچه در شبکه های اجتماعی حائز اهمیت است، فعالیتی هوشمندانه است؛ به این معنا که لازم است مواردی منتشر شود که ارزش به اشتراک گذاری داشته باشد و بدون یادآوری منتشرکننده، شخص مشتاق به اشتراک گذاری آنها باشد. text/html 2015-07-07T06:40:26+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی ۶ نکته برای دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/7 سال جدید تحصیلی مدتی است که آغاز شده است و عده ای از <a href="http://www.researcheditor.ir/">مترجمان</a> جدید پا به عرصه نهاده اند. با رعایت چند نکته ساده، هر دانشجویی می تواند نتایج بهتری را به دست آورد. چه خوب است که دانشجویان مترجمی نکات زیر را مورد توجه قرار دهند.<br><img src="http://researcheditor.ir/images/slideshow/9.jpg"><br>یادم هست زمانی را که مشغول تحصیل در رشته ارشد مترجمی در دانشگاه بودم. ماه اول اصطلاحاتی مانند محلی سازی، متن زبان مبدا و متن زبان مقصد و... ذهنم را به خود مشغول می کرد. حتی بدتر از آن، خیلی وقت ها کتاب های درسی این اصطلاحات را با سرواژه های ساده ای مانند ST، TT یا متن SO یا TO, SL و نیز TL مورد اشاره قرار می دادند.<br><br>مدتی طول کشید تا با این اصطلاحات آشنا شده و با آن ها مشکلی نداشته باشم. امروز این متن را برای همین منظور می نویسم تا به تازه واردهای مترجمی کمکی کرده باشم تا مانند من در آغاز راه ترجمه با چالش و دشواری روبرو نشوند.<br><br>امروز نکاتی چند را برای دانشجویان مترجمی درمیان می گذارم تا در شروع کار کمکی به آن ها کرده باشم:<br><br> اصطلاح شناسی درست را یادبگیرید. نگاهی به کتاب «Essential Glossary Of Translation» انداخته و درصورت نیاز فایل پی دی اف آن را دانلود نمایید. با این کار در وقت و زمان صرفه جویی خواهید کرد.<br> با روش های مورد استفاده در صنعت ترجمه آشنا شوید. اگر هنوز دروس تخصصی ترجمه را پاس نکرده اید، به زودی تعدادی از روش های ترجمه را یادخواهید گرفت. من چند وبلاگ انگلیسی و فارسی را برای آشنایی بهتر عزیزان با این موارد در زیر لیست می کنم و می توانید به آن ها سری بزنید:<br><br> تکنیک هاای ترجمه ۱: وام گیری واژگان، فعل سازی،‌اسم سازی<br> تکنیک های ترجمه ۲: جزء بندی به اجزای بزرگ تر، جزءبندی به اجزای کوچک تر و جزءبندی افقی<br> تکنیک های ترجمه ۳: چگونه اصطلاحات را ترجمه کنیم.<br><br>چند سایت و وبلاگ مفید فارسی:<br><br> ترجمه تحصصی آنلاین کافه ترنس<br> وبلاگ ترجمه<br> ترجمه و مترجم<br> T S F U M<br> رشته ی مترجمی زبان پیام نور اشنویه<br><br> <br><br>3. زمینه تخصصی خود را پیدا کنید. فرقی نمی کند در مقطع کارشناسی یا بالاتر تحصیل کنید، لازم است که هرچه زودتر ببینید که می خواهید تخصصی کار کنید یا خیر و اگر کار می کنید در چه زمینه ای؟ این موضوع محل بحث هست چراکه خیلی از مترجمان از شما توقع دارند در ابتدای کار یک مترجم عمومی باشید. من به نوبه خود با این ایده مخالفم و پیشنهاد می کنم از همان ابتدا به زمینه کاری خود فکر کنید تا در همان رشته به تخصص دست یابید.<br><br>در مقاله های (انگلیسی) زیر می توانید نظرهای موافق و مخالف زیادی را درباره تخصص یافتن زمینه ترجمه مطالعه کنید. همچنین می توانید تکنیک هایی را برای تخصص خویش و نیز مصاحبه هایی با مترجمان متخصص در رشته های مختلفی همچون فنی،‌حقوقی و بازرگانی را پیدا کنید:<br><br> <br><br> آیا واقعا برای موفقیت لازم است که تخصص پیداکنی؟<br> چگونه تخصص خود را پیدا کنیم؟<br> ترجمه فنی (گفتگویی با آلساندرو استازی)<br> ترجمه حقوقی (گفتگویی با تیم وینداف)<br> ترجمه بازرگانی، PR و ترجمه شرکتی<br> ترجمه انسان شناسی (گفتگو با لینمار مارتین)<br> ترجمه همزمان (گفتگو با لوردز د رویژا) این هم موضوع مهم دیگری که باید درباره اش تصمیم بگیرید: آیا می خواهید مترجم کتبی، شفاهی یا هر دو باشید؟<br><br> <br><br>4. در اولین فرصت مقداری تجربه کاری کسب کنید. سفارش من به شما این است که از همین ابتدا تجربه گردآورید. گرچه این حقیقت تلخی است اما همه کارفرماها از شما سابقه کاری تان را می پرسند و هیچ کدام فرصت به دست آوردن ایم تجربه را نمی دهند، مگر آنکه به میل خود به مدت چند ماه بدون حقوق کار کنید. البته من توقع ندارم شما چنین کاری بکنید. برای همین به شما پیشنهاد می کنم از همان آغاز و شروع کار به شیوه های دیگری در پی کسب تجربه کاری بربیایید. در زیر چند روش به شما پیشنهاد می شود:<br><br> <br><br> به دوستان خود پیشنهاد ترجمه بدون مزد بدهید.<br> برگردان فیلم ها (درست است که به صورت زیرنویس است، اما همچنان ترجمه به حساب می آید)<br> ترجمه برای سازمان هایی مانند Global Voices، که کارهای ترجمه داوطلبانه می پذیرد (مقاله ای درباره نحوه داوطلب شدن برای ترجمه در Global Voices)<br> از دانشگاه محل تحصیل خود بخواهید که به شما کار بدهد. زمانی که دانشجو بودم این کار را می کردم، به همراه دیگر دانشجویان کلاس، ترجمه جزوه ای برای برای گروه آموزشی دانشگاه.<br><br> <br><br>5. ببنید می خواهید ترجمه آزادکار باشید یا خیر؟ راه درازی در پیش است و مجبور خواهید بود بارها از راحتی خود دست کشیده و خیلی چیزهای تازه بیاموزید و فعال باشید. ولی اگر درست پیش بروید، مسیر لذت بخشی خواهد بود. شروع کنید به مقداری مطالعه کتاب و مقاله:<br><br> <br><br> زبانشناس کارآفرین (کتاب به زبان انگلیسی)<br> گفتگو با آیرین کودیچ – مترجم شفاهی و متنی آزادکار آرژانتینی<br> گفتگو با لورا اسپنسر – کارشناس رسانه های جمعی و خود بازرایابی<br> گفتگو با کنستانتینا دراکو – مترجم آزادکار یونانی<br> گفتگو با کاترین کریستاکی – چگونه آژانس ترجمه خود را راه اندازی کنیم؟<br> چگونه درآمد بیشتری از راه ترجمه آزادکار کسب نماییم؟<br> کار مستقیم با مشتریان یا با مراکز ترجمه؟<br><br> <br><br>6. نحوه نوشتن یک رزومه عالی را یادبگیرید. چنانچه قصد دارید به صورت آزادکار مشغول کار شوید، بهتر است یاد بگیرید که چگونه رزومه (CV) خود را بنویسید، و مدیر پروژه هنگام استخدام مترجم برای همکاری کوتاه مدت یا کار در منزل به دنبال چیست؟ ده دقیقه را اختصاص دهید به گوش دادن به گفتگو با آلجندرا ویلانیوا، مدیر پروژه ای که نکاتی را به عنوان راهنمایی درمورد نحوه نگارش رزومه درخواست کار ارائه می دهد.<br><br> <br><br>آخرین نکته ای که دوست دارم با شما درمیان بگذارم این است که خود-یادگیر باشید. دانشگاه چیزهایی به شما می آموزد، ولی شما می توانید خیلی سریع تر معلومات کسب کنید با خواند سایت ها و وبلاگ های ترجمه، سایت های باشگاه مترجمان، با گفتگو کردن با مترجمین حرفه ای،‌شرکت در وبینارها (سمینارهای اینترنتی)، مباحثات و گفتگوها در لینکداین و... خودیادگیر فعال بودن رویکردی است که می تواند زندگی شما را تغییر دهد،‌ و مسیر شغلی شما را هیجان انگیزتر نماید.<br>ترجمه مقاله: 6 EASY AND EFFECTIVE TIPS FOR TRANSLATION STUDENTS text/html 2015-07-02T04:01:41+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی راهنمای خرید ساعت مچی http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/6 مبنایتان برای <a href="http://www.aydor.com/cat.aspx?Scat=4&amp;cat=19&amp;s=49986">خرید ساعت مچی </a>چیست؟ نیاز، سلیقه و مقدار پولی که قصد پرداخت دارید یا افزون بر اینها، طرح، مارک، برند، امکانات، تعداد موتور و مانند آن؟ این آگاهی ها شاید در خرید کمک تان کند.<br><br><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/l/13931030181142200.jpg"><br>از ساعت تان چه می خواهید: اطلاع از زمان، تقویم، زنگ بیدارباش، مقاوم در برابر ضربه و آب، دقت، طول عمر، زیبایی، معروفیت برَند و... اگر مدام در حال عوض کردن ساعت هستید، از انواع ارزان قیمت بخرید: دوام و دقت ندارند، اما برای روحیه های تنوع طلب مناسبترند.<br><br><br>اگر دنبال برندهای معروفید، از نمایندگی های رسمی خرید کنید، کارت ضمانت مُهر شده با تاریخ روز خرید را بگیرید، شماره سریال را نیز در سایت اینترنتی سازنده تطبیق دهید.<br><br><br>منبع نیرو را در نظر بگیرید: مکانیکی (با چرخاندن دستی پین کوک می شود)، خودکار (از نوسان گردنده درونی ساعت نیرو می گیرد)، کوارتز (بلور کوارتز و باتری، منبع سنجش زمان و تأمین نیروست)،<br><br>کوارتز خودکار (بدون باتری اما با حرکت دست و ذخیره نیرو در خازن کار می کند)، کوارتز سلولی یا خورشیدی (از سلول های خورشیدی نیرو می گیرد).<br><br><br>سرتان کلاه نرود: ساعت اتمی با اتم کار نمی کند! فقط وقتی دقیق است که زیر پوشش سیگنال های رادیویی آن باشد (آن هم فقط در بخشی از آمریکا)! اسکلتی ها برای همگان و همه جا قابل استفاده نیستند؛ فشن ها بابت مارکشان گران ترند نه دقت یا مقاومت شان و...<br><br><br>نوع پوشش شفاف صفحه مهم است: پلاستیکی یا طلقی زود خش برمی دارد، شیشه زودتر می شکند، اما در برابر اندکی سایش مقاوم است، کریستال ضربه و ساییدگی را بیشتر تحمل می کند، یاقوت در برابر خش و ضربه مقاومت بسیار دارد.<br><br><br>بر حسب اهمیت به وجود کلماتی چون shock resistance (مقاوم به ضربه)، stainless steel (مقاوم به زنگ زدگی)، crystalized (پوشیده با محافظ کریستال) و water resistace (بدون نفوذ آب) دقت کنید.<br>هر ساعت ضدآبی در هر شرایطی مقاوم به آب نیست! به درجه بندی آن(ATM) توجه کنید: درجه بندی یک (رطوبت و پاشیدن تصادفی آب)، سه (شست وشوی دست یا افتادن در آب اندک)،<br><br><br>پنج (دوش و شنا در سطح آب)، ۱۰ (شنا در عمق آب)، ۱۵ و ۲۰ (غواصی).ممکن است مبنای مقاومت در برابر آب با Wr۱۰۰ یا Wr۲۰۰ و... یا بر حسب مقاومت در برابر عمق و فشار با Bar۸ و... نشان داده شود.<br><br>به خاطر بسپارید استفاده از مواد پاک کننده در حمام و آب کمابیش داغ، واشر لاستیکی یا درزگیر ساعت را زودتر خراب می کند.اگر قصد اطلاع از زمان را در تاریکی دارید، ساعت آنالوگِ عقربه ای با پوشش شبرنگ (illumination) یا دیجیتالِ نورانی بخرید. text/html 2015-04-28T05:02:36+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی نکات مهم در طراحی وب سایت http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/5 نکات با اهمیت در طراحی وبسایت<BR><IMG src="http://www.kaspidwebdesign.com/uploads/images/article/web-design-important-tips-to-increase-traffic.jpg"><BR><A href="http://jam-npo.com/">خرید کریو</A><BR>در دسترس بودن وب سایت به این مفهوم است که اطلاعات موجود در آن، برای طیف وسیع ای از کاربرانی که از تکنولوژی های مختلف ی مصرف می کنند، قابل مشاهده و قابل مصرف باشد.<BR>اما آیا به نظر شما اگر تنها طراحی سایت از نظر ظاهری جالب باشد می تواند نظر کاربران را به خود جلب نماید ؟ مطمئناً سایتی که کاربران نتوانند از آن به خوب ی استفاده کنند کارایی مناسبی نداشته باشد بر آنها تأثیر بد داشته باشد، نمی تواند باعث بازگشت بازدیدکنندگان به وبسایت شود.<BR>در این مقاله 6 راه حل برای اصلاح دسترسی پذیری در طراحی وب سایت را برای شما بازگو خواهیم کرد:<BR>1. در طراحی سایت لینک ها را به صورت آشکار و معین قرار دهید تا به راحتی دیده شوند.برای این کار می توانید از وسائل های ویرایشی در متن مانند مصرف از آندلاین(زیرخط دار کردن کلمات)، بلد (Bold) کردن آنها .. مصرف بکنید . این کار باعث می شود لینک شما در متن معین و واضح باشد تا کاربران به راحتی بر روی آن کلیک کنند.<BR>2. لایه های سایت را طوری طراحی بکنید که مسیر یابی دسترسی به تمام نقاط آن آسان باشد و کاربران بتوانند اطلاعات را به راحتی پیدا کنند.در طراحی وبسایت خود، برگه های مسیر یابی (Navigation Tabs) را به حداقل برسانید اطلاعات را با تعداد کمی کلیک نسبت به صفحه اصلی وب سایت قرار دهید.<BR>3. محتوای سایت را با فرمت های مختلف قرار دهید.تمام افراد مایل به دیدن یک فیلم جالب ی 10 دقیقه ای نسیتند و تمام کاربران هم مایل به خواندن متن های بلند نیستند. به کاربران این اجازه را بدهید تا خودشان روش تعلت با محتوای سایت شما را گزینش کنند.<BR>4. یکی از نکات با اهمیت در طراحی وبسایت عکـس هایی است که در سایت خود قرار می دهید.قطعا عکس های را تگ گذاری بکنید . چنانچه عکس های موجود در وب سایت شما به صورت مناسب بارگذاری نشوند، کاربران فرض را بر این می گذارند که وب وبسایت شما دارای مسائل زیاد است در واقع خراب است. در تصاویر خود از alt tag ها مصرف بکنید تا اگر عکس ی به هر به درستی بارگذاری نشد، کاربران بتوانند از جزییات عکس زیبا مطلع شوند و متوجه شوند که چه عکسی و در چه موردی است.Alt tag ها، به متنی می گویند که برای توصیف عکس های نوشته می شود که اگر عکس به هر دلیل ی به نمایش در نیامد، کاربران بتوانند از جزئیات عکـس متوجه شوند بدانند که عکس جالب در باره چه چیزی است.<BR>5. سرعت بارگذاری وب سایت خود را بی آزمایید.برای این کار می توانید از سرویس گـوگل https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights مصرف بکنید . این سرویس بعد از تحلیل ارزیابی URL وبسایت شما، توصیه هایی برای افزایش سرعت بارگذاری سایت به شما ارائه می دهد. سرعت در طراحی سایت یکی از مؤلفه های موتورهای جستجو برای افزایش رنکینگ وبسایت است .<BR>6. فایل های داخل وبسایت را فشرده بکنید زیرا که فایل های پر اندازه سرعت وب سایت را پایین می آورند باعث از دست دادن بازدیدکنندگان سایت می شود.<BR>این چند نکته آسان به شما یاری می نماید تا طراحی سایت خود را اصلاح بخشید نظر بازدیدکنندگان را به آن جلب بکنید .<BR><BR>نکات با اهمیت در طراحی سایت<BR><BR>چطور ترافیک سایت خود را افزایش دهیم؟ این سؤالی است که بسیاری از کسب کارها از متخصصان طراحی سایت می پرسند. در اصل، افزایش ترافیک وب سایت بسیار با اهمیت است ، ولی نکته با اهمیت تر آن است که وب سایتی طراحی بکنید که بازدیدکنندگان را در صفحات سایت شما بیشتر نگه دارد.در این مقاله قصد داریم که نکات مهمی در طراحی سایت را به شما راهنمای دهیم که باعث می شود وبسایت شما جذاب تر به نظر برسد. پس نه فقط بسیاری از افراد را جذب خواهد کرد، بلکه آن ها را تشویق می نماید که زمان را در صفحات وب وبسایت شما طی کنند.<BR><BR><BR>1) انتخاب صحیح رنگ ها<BR><BR>وقت انتخاب رنگ ها بسیار دقت بکنید . چنانچه می خواهید لوگوی مجموعه را در سایت قرار دهید، رنگ هایی را انتخاب بکنید که با آن ها همخوانی داشته باشد. از انتخاب رنگ های جیغ یا بیش از میزان کمرنگ پرهیز بکنید . در طراحی وب سایت خود، چند رنگی که مکمل یکدیگر هستند را انتخاب کرده از آن ها استفاده نمایید هرگز رنگ صفحات مختلف را تغییر ندهید.رایج ترین طرح های رنگی عبارتند از:<BR><BR><BR>زرد، قرمز سفید<BR><BR>آبی و سفید<BR><BR>قرمز، خاکستری و سفید<BR><BR>آبی، نارنجی سفید<BR><BR>زرد، خاکستری و سفید<BR><BR><BR>همواره سعی بکنید در طراحی وبسایت خود، رنگ هایی را انتخاب بکنید که مطلوب بازدیدکنندگان باشد و آن ها را جذب نماید .<BR><BR>2) پشت زمینه صفحه<BR><BR>ترکیب رنگ های داخل وب سایت را طوری گزینش بکنید که بازدیدکنندگان بتوانند متن های داخل وبسایت را به راحتی بخوانند. از خوانا بودن لینک های داخل صفحه مطمئن باشید، چه قبل از بازدید آن ها چه بعد از آن. معمولا در طراحی وبسایت ها، رنگ پیش فرض از قبل تعیین شده لینک ها، آبی (قبل از بازدید)، بنفش (بعد از بازدید) است ؛ سعی بکنید که این رنگ ها را تغییر ندهید. اگر رنگ پشت زمینه تیره است، رنگ متون را روشن، و اگر رنگ پشت زمینه روشن است متون را تیره رنگ گزینش بکنید تا به راحتی خوانده شود.<BR><BR><BR>3) لود شدن صفحه<BR><BR>چنانچه وب سایت شما زمانی بیش از یک دقیقه طول بکشد تا لود شود و محتوای ارزشمند ی، پشت این زمان ارزشمند پنهان نباشد، قطعا ً بازدیدکنندگان از سایت شما خارج شده و دیگر به آن باز نخواهند گشت. از گرافیک های بسیار سنگین، مثل مصرف بیش از میزان از فلش در طراحی سایت خود بپرهیزید، زیرا عناصری از این قبیل باعث افزایش زمان لود شدن صفحه می شود. وب سایت بهتر ، باید برای لود شدن صفحات خود، کمترین زمان ممکن را اختیار نماید .<BR><BR><BR>4) سایز مناسب صفحه<BR><BR>صفحات وب وب سایت با پیکسل اندازه گیری می شوند. در واقع پیکسل، واحد اندازه گیری صفحه است . انتخاب اندازه صفحات کاملاً به شما بستگی دارد، اما چند مؤلفه با اهمیت در انتخاب آن ارزش دارد. اول این که سایت را در ابعادی طراحی بکنید که بهتر مناسب تر به تصویر کشیده شده و محتوای شما را برای بازدیدکنندگان به خوب ی به نمایش درآورد. دوم اینکه ابعادی را برای طراحی سایت انتخاب بکنید که در هر دستگاهی با هر ابعادی از صفحه نمایش، مناسب به نمایش در آید. مثل گوشی های هوشمند تبلت ها که امروزه بسیار رایج شده اند.<BR><BR><BR>5) لوگو<BR><BR>برای این که وب وب سایت شما آسان تر شناسایی شود، لوگوی آسان ای را طراحی بکنید . یک نوار مسیریابی در هد بالایی وبسایت قرار داده و یک صفحه "در مورد ما" نیز طراحی بکنید که منحصر به شخص بودن وب وب سایت شما را توصیف نماید . این نکته در طراحی سایت بر روی بازدیدکنندگان شما تأثیر گذاشته باعث می شود تا آنها وب وب سایت شما را به یاد داشته باشند.<BR><BR><BR>6) گرافیک<BR><BR>شما باید در طراحی مناسب صفحات خود بسیار دقت بکنید و طرحی را انتخاب بکنید که بازدیدکنندگان را از کسب کار شما آگاه نماید در مورد زمینه کاریتان به آن ها توضیح دهد. طراحی وبسایت مناسب که با بازدیدکنندگان به بهتر ی رابطه برقرار می نماید ، می تواند سبب افزایش ترافیک وبسایت شما گردد. با رعایت نکات بالا در طراحی وب سایت می توانید مشکلات seo سایت ترافیک وب سایت را برطرف بکنید و شاهد نتایج مثبت آن باشید. این مسائل نکاتی هستند که در چند سال قدیم مشاهده شده که بسیاری از کاربران اینترنت بازدیدکنندگان وب سایت در طراحی سایت، به آن ها ارزش می دهند. پس باید سایت خود را برای بازدیدکنندگان بازار هدفتان طراحی بکنید تا رضایت آن ها را جلب کرده کسب و کار خود را معتبر سازید. text/html 2015-04-28T05:01:56+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی نکات مهم در طراحی سایت http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/4 نکات با اهمیت در طراحی سایت <BR><IMG src="http://www.kaspidwebdesign.com/uploads/images/article/web-design-important-tips-to-increase-traffic.jpg"><BR><A href="http://jam-npo.com/">خرید vpn</A><BR>در دسترس بودن یک وب سایت به این مفهوم است که اطلاعات موجود در آن، برای طیف وسیع ای از کاربرانی که از تکنولوژی های مختلف ی مصرف می کنند، قابل مشاهده و قابل استفاده باشد.<BR>اما آیا به نظر شما اگر فقط طراحی سایت از نظر ظاهری جذاب باشد می تواند نظر کاربران را به جلب نماید ؟ مطمئناً سایتی که کاربران نتوانند از آن به بهتر ی استفاده کنند کارایی مناسبی نداشته باشد بر آنها تأثیر بد داشته باشد، نمی تواند باعث بازگشت بازدیدکنندگان به سایت شود.<BR>در این مقاله 6 راه حل برای اصلاح دسترسی پذیری در طراحی سایت را برای شما بازگو خواهیم کرد:<BR>1. در طراحی وبسایت لینک ها را به صورت آشکار و معین قرار دهید تا به راحتی دیده شوند.برای این کار می توانید از وسائل های ویرایشی در متن مانند استفاده از آندلاین(زیرخط دار کردن کلمات)، بلد (Bold) کردن آنها و .. مصرف بکنید . این کار باعث می شود لینک شما در متن معین و واضح باشد تا کاربران به راحتی بر روی آن کلیک کنند.<BR>2. لایه های سایت را طوری طراحی بکنید که مسیر یابی دسترسی به تمام نقاط آن آسان باشد و کاربران بتوانند اطلاعات را به راحتی پیدا کنند.در طراحی وبسایت خود، برگه های مسیر یابی (Navigation Tabs) را به حداقل برسانید اطلاعات را با تعداد کمی کلیک نسبت به صفحه اصلی وبسایت قرار دهید.<BR>3. محتوای سایت را با فرمت های مختلف قرار دهید.تمام افراد مایل به دیدن یک فیلم زیبا ی 10 دقیقه ای نسیتند و تمام کاربران مایل به خواندن متن های بلند نیستند. به کاربران این اجازه را بدهید تا خودشان روش تعلت با محتوای سایت شما را گزینش کنند.<BR>4. یکی از نکات با اهمیت در طراحی سایت عکس جالب هایی است که در سایت خود قرار می دهید.قطعا عکس های را تگ گذاری بکنید . اگر عکس های موجود در وب وب سایت شما به صورت مناسب بارگذاری نشوند، کاربران فرض را بر این می گذارند که وب وب سایت شما دارای مسائل زیاد است و در واقع خراب است. در تصاویر خود از alt tag ها مصرف بکنید تا اگر تصویر ی به هر دلیل به درستی بارگذاری نشد، کاربران بتوانند از جزییات عکس جالب مطلع شوند متذکر شوند که چه عکسی و در چه موردی است.Alt tag ها، به متنی می گویند که برای توصیف عکس های نوشته می شود که اگر تصویر به هر ی به نمایش در نیامد، کاربران بتوانند از جزئیات عکس جالب متوجه شوند و بدانند که عکس زیبا در باره چه چیزی است.<BR>5. سرعت بارگذاری وب سایت خود را بی آزمایید.برای این کار می توانید از سرویس گـوگل https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights استفاده بکنید . این سرویس بعد از تحلیل و ارزیابی URL وب سایت شما، پیشنهاد هایی برای افزایش سرعت بارگذاری وبسایت به شما ارائه می دهد. سرعت در طراحی وبسایت یکی از مؤلفه های موتورهای جستجو برای افزایش رنکینگ سایت است .<BR>6. فایل های داخل وبسایت را فشرده بکنید زیرا که فایل های پر اندازه سرعت وبسایت را پایین می آورند باعث از دست دادن بازدیدکنندگان سایت می شود.<BR>این چند نکته آسان به شما کمک می نماید تا طراحی سایت را اصلاح بخشید و نظر بازدیدکنندگان را به آن جلب بکنید .<BR><BR>نکات با اهمیت در طراحی سایت<BR><BR>چطور ترافیک سایت را افزایش دهیم؟ این سؤالی است که بسیاری از کسب و کارها از متخصصان طراحی وب سایت می پرسند. در اصل، افزایش ترافیک وب سایت بسیار با اهمیت است ، ولی نکته با اهمیت تر آن است که وب سایتی طراحی بکنید که بازدیدکنندگان را در صفحات وبسایت شما بیشتر نگه دارد.در این مقاله قصد داریم که نکات مهمی در طراحی سایت را به شما آموزش دهیم که باعث می شود سایت شما دیدنی تر به نظر برسد. پس نه فقط بسیاری از افراد را جذب خواهد کرد، بلکه آن ها را تشویق می نماید که بیشتری را در صفحات وب سایت شما طی کنند.<BR><BR><BR>1) انتخاب صحیح رنگ ها<BR><BR>زمان گزینش رنگ ها بسیار دقت بکنید . چنانچه می خواهید لوگوی شرکت را در وب سایت قرار دهید، رنگ هایی را گزینش بکنید که با آن ها همخوانی داشته باشد. از گزینش رنگ های جیغ و یا بیش از میزان کمرنگ پرهیز بکنید . در طراحی سایت خود، چند رنگی که مکمل یکدیگر هستند را گزینش کرده از آن ها مصرف نمایید و هرگز رنگ صفحات مختلف را تغییر ندهید.رایج ترین طرح های رنگی عبارتند از:<BR><BR><BR>زرد، قرمز و سفید<BR><BR>آبی سفید<BR><BR>قرمز، خاکستری سفید<BR><BR>آبی، نارنجی سفید<BR><BR>زرد، خاکستری سفید<BR><BR><BR>همواره سعی بکنید در طراحی وب سایت خود، رنگ هایی را انتخاب بکنید که مطلوب بازدیدکنندگان باشد آن ها را جذب نماید .<BR><BR>2) پشت زمینه صفحه<BR><BR>ترکیب رنگ های داخل وب سایت خود را طوری انتخاب بکنید که بازدیدکنندگان بتوانند متن های داخل سایت را به راحتی بخوانند. از خوانا بودن لینک های داخل صفحه هم مطمئن باشید، چه قبل از بازدید آن ها و چه بعد از آن. معمولا در طراحی وبسایت ها، رنگ پیش فرض از قبل تعیین شده لینک ها، آبی (قبل از بازدید)، بنفش (بعد از بازدید) است ؛ سعی بکنید که این رنگ ها را تغییر ندهید. اگر رنگ پشت زمینه تیره است، رنگ متون را روشن، و چنانچه رنگ پشت زمینه روشن است متون را تیره رنگ گزینش بکنید تا به راحتی خوانده شود.<BR><BR><BR>3) لود شدن صفحه<BR><BR>اگر وب وبسایت شما زمانی بیش از دقیقه طول بکشد تا لود شود و محتوای ارزشمند ی، پشت این زمان ارزشمند پنهان نباشد، قطعا ً بازدیدکنندگان از وب سایت شما خارج شده و دیگر به آن باز نخواهند گشت. از گرافیک های بسیار سنگین، مثل مصرف بیش از میزان از فلش در طراحی سایت بپرهیزید، زیرا عناصری از این قبیل باعث افزایش زمان لود شدن صفحه می شود. وب سایت بهتر ، باید برای لود شدن صفحات خود، کمترین زمان ممکن را اختیار نماید .<BR><BR><BR>4) سایز مناسب صفحه<BR><BR>صفحات وب وبسایت با پیکسل اندازه گیری می شوند. در واقع پیکسل، واحد اندازه گیری صفحه است . انتخاب اندازه صفحات کاملاً به شما بستگی دارد، ولی چند مؤلفه با اهمیت در انتخاب آن ارزش دارد. اول این که سایت را در ابعادی طراحی بکنید که بهتر مناسب تر به عکس کشیده شده محتوای شما را برای بازدیدکنندگان به بهتر ی به نمایش درآورد. دوم اینکه ابعادی را برای طراحی سایت گزینش بکنید که در هر دستبعضی با هر ابعادی از صفحه نمایش، مناسب به نمایش در آید. مثل گوشی های هوشمند و تبلت ها که امروزه بسیار رایج شده اند.<BR><BR><BR>5) لوگو<BR><BR>برای این که وب سایت شما آسان تر شناسایی شود، لوگوی آسان ای را طراحی بکنید . نوار مسیریابی در هد بالایی وب سایت قرار داده و یک صفحه "در مورد ما" نیز طراحی بکنید که منحصر به فرد بودن وب وب سایت شما را توصیف نماید . این نکته در طراحی وبسایت بر روی بازدیدکنندگان شما تأثیر گذاشته و باعث می شود تا آنها وب سایت شما را به یاد داشته باشند.<BR><BR><BR>6) گرافیک<BR><BR>شما باید در طراحی مناسب صفحات بسیار دقت بکنید و طرحی را گزینش بکنید که بازدیدکنندگان را از کسب و کار شما آگاه نماید و در مورد زمینه کاریتان به آن ها توضیح دهد. طراحی وب سایت مناسب که با بازدیدکنندگان به بهتر ی رابطه برقرار می نماید ، می تواند سبب افزایش ترافیک سایت شما گردد. با رعایت نکات بالا در طراحی سایت می توانید مشکلات seo سایت ترافیک وب سایت خود را برطرف بکنید شاهد نتایج مثبت آن باشید. این مسائل نکاتی هستند که در چند سال قدیم مشاهده شده که بسیاری از کاربران اینترنت و بازدیدکنندگان وب سایت در طراحی سایت، به آن ها ارزش می دهند. پس باید سایت را برای بازدیدکنندگان و بازار هدفتان طراحی بکنید تا رضایت آن ها را جلب کرده کسب کار خود را معتبر سازید. text/html 2015-04-03T20:43:19+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی خورش قارچ و تخم مرغ http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/3 <div><br></div><div><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#e85800"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="طرز تهیه خورش قارچ و تخم مرغ,نحوه پخت خورش قارچ" src="http://www.beytoote.com/images/stories/food/fo3019.jpg" alt="طرز تهیه خورش قارچ و تخم مرغ,نحوه پخت خورش قارچ" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 400px; height: 424px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(23, 3, 109);"><strong>مواد لازم برای چهار نفر:</strong></span></p><div style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><table class="zebra" align="center" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 341px; border: 1px solid rgb(151, 7, 68); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0470588) 0px 1px 2px; height: 520px; background: rgb(255, 250, 252);"><tbody style="font-size: 12px;"><tr style="border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(211, 211, 211); background: rgb(250, 250, 250);"><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(226, 226, 226);"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">فلفل دلمه‌ای و پیاز خلال‌شده</span></td><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(226, 226, 226);"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">&nbsp;از هر کدام یک عدد</span></td></tr><tr style="border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(211, 211, 211);"><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">&nbsp;قارچ حلقه شده</span></td><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">&nbsp;20 عدد</span></td></tr><tr style="border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(211, 211, 211); background: rgb(250, 250, 250);"><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">&nbsp;آبلیمو</span></td><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">&nbsp;1/4 پیمانه</span></td></tr><tr style="border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(211, 211, 211);"><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">&nbsp;تخم مرغ</span></td><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">&nbsp;یک عدد</span></td></tr><tr style="border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(211, 211, 211); background: rgb(250, 250, 250);"><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">رب گوجه فرنگی</span></td><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">یک قاشق غذاخوری</span></td></tr><tr style="border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(211, 211, 211);"><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">عصاره مرغ</span></td><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">یک عدد</span></td></tr><tr style="border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(211, 211, 211); background: rgb(250, 250, 250);"><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">آب</span></td><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">یک و نیم پیمانه</span></td></tr><tr style="border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(211, 211, 211);"><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">روغن</span></td><td class="center" style="padding: 5px 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 211, 211); text-align: center;"><span style="vertical-align: middle; color: rgb(109, 3, 34);">به میزان لازم</span></td></tr></tbody></table></div><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br><span style="color: rgb(23, 3, 109);"><strong>طرز تهیه:</strong></span><br>قارچ ‌ها را در تابه ریخته و آبلیمو را اضافه کنید. در تابه را ببندید تا آب میان بافتی قارچ خارج و خشک شود. سپس مقدار کمی روغن اضافه کنید تا قارچ تفت بخورد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><br>در تابه ای دیگر فلفل دلمه ای را با مقداری روغن تفت دهید تا کمی نرم شود. سپس پیاز را اضافه کرده و بگذارید با هم تفت بخورد. رب، آب و عصاره مرغ را افزوده تا جوش بیاید. در این زمان قارچ را اضافه کنید و با در بسته 30 دقیقه بگذارید تا جا بیفتد و بعد تخم‌مرغ را اضافه کرده و مرتب هم بزنید تا تخم‌مرغ در یک جا سفت نشود و بعد از سه دقیقه خورش آماده سرو است. این غذا را می‌توان با برنج و نان سرو کرد.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 128, 128);">منبع : ashpazi.blog.ir</span></p></div> text/html 2015-04-03T20:42:00+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی عکس های خارق العاده ای که فتوشاپی نیستند! http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/2 <div><br></div><div><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#d13c9f"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy9.jpg" alt="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 337px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">**** عکس های خارق العاده ****</span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#d13c9f"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy10.jpg" alt="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 337px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">**** عکس های خارق العاده ****</span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#d13c9f"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy11.jpg" alt="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 337px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">**** عکس های خارق العاده ****</span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#d13c9f"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy12.jpg" alt="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 337px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">**** عکس های خارق العاده ****</span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#d13c9f"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy13.jpg" alt="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 337px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">**** عکس های خارق العاده ****</span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#d13c9f"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy14.jpg" alt="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 337px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">**** عکس های خارق العاده ****</span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#d13c9f"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy15.jpg" alt="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 337px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">**** عکس های خارق العاده ****</span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#d13c9f"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy16.jpg" alt="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 337px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">**** عکس های خارق العاده ****</span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#d13c9f"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy17.jpg" alt="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 337px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">**** عکس های خارق العاده ****</span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#d71397"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/funy18.jpg" alt="عکس های جدید ,تصاویر دیدنی " style="border: 1px solid rgb(187, 187, 187); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 450px; height: 337px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;">&nbsp;</p></div> text/html 2015-04-03T20:33:02+01:00 kabootarkaraj.mihanblog.com محمد ترابی چطوری اسباب بازی بچه ها رو تمیز کنیم؟ http://kabootarkaraj.mihanblog.com/post/1 <br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#647c2a"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="اسباب بازی,تمیز کردن اسباب بازی,شستن اسباب بازی کودک" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba2989.jpg" alt="اسباب بازی,تمیز کردن اسباب بازی,شستن اسباب بازی کودک" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 360px; height: 304px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;از آنجائی كه كودكان دائما اسباب بازی هایشان را در دهان می گذارند، به راحتی در معرض بیماریهای مختلف قرار می گیرند و به همین دلیل پاكیزه نگه داشتن اسباب بازیهایشان مسئله مهمی است كه باید به آن توجه كنیم.<br><br>به طور كلی دو راه اصلی برای تمیز كردن اسباب بازی ها و سایر وسایل كودك وجود دارد. یك راه، شستن با صابون و آب گرم است. چربی و چرك روی وسایل و میكروبها به این طریق از بین می روند. نیازی به صابون های ضد باكتری نیست و صابون معمولی برای این منظور كافی است.راه دوم،استفاده از محلول های بهداشتی است كه اكثر میكروبهای بیماریزا و خطرناك را از بین می برد اما به خاطر داشته باشید كه قبل از استفاده از آنها باید سطح اسباب بازی را با آب گرم و صابون شسته باشید زیرا علاوه بر میكروب معمولا چرك و چربی هم وجود دارند كه باید ابتدا از بین بروند.<br>&nbsp;<br>محلول های سفید كننده حاوی كلرین كه معمولا در خانه وجود دارند برای میكروب زدائی مناسبند و البته باید قبل از مصرف ،رقیق شوند .برای این كار،یك چهارم فنجان از محلول سفید كننده را در 3.7 لیتر آب حل كنید. وقتی محلول را رقیق می كنید،خطر آن برای كودك هم كم می شود و به این دلیل كه كلرین ظرف چند دقیقه بخار می شود،سمی نیست. می توانید از سایر محلول های تائید شده هم استفاده كنید اما به برچسب روی آنها توجه كنید تا مطمئن شوید سمی نیستند و حتما دستور العمل های روی آنها را اجرا كنید.&nbsp;&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><font color="#647c2a"><span style="border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img title="اسباب بازی,تمیز کردن اسباب بازی,شستن اسباب بازی کودک" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba2989-1.jpg" alt="اسباب بازی,تمیز کردن اسباب بازی,شستن اسباب بازی کودک" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px; width: 360px; height: 361px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;<strong>مطلبی كه در زیر آورده شده است نیز یك راهنمای كلی در مورد تمیز كردن اسباب بازی های كودك است.</strong><br>&nbsp;<br><span style="color: rgb(153, 0, 102);"><strong>اسباب بازی های پلاستیكی كوچك:</strong></span><br>اگر بخواهید آنها را در ماشین ظرفشوئی بشوئید،در صورتیكه باتری نداشته باشند میتوان آنها را در ماشین گذاشت و با آب داغ و&nbsp; پاك كننده شست. با این كار هم ضد عفونی و هم تمیز می شوند.<br><br>اگر مایلید با دست بشوئید آنها را در سینك با اسفنج،آب گرم وصابون بشوئید و دقت كنید تكه های غذا، چرك و چربی حتما برداشته شوند. سپس آنها را در مایع رقیق شده ای كه از محلول سفید كننده درست كرده اید قرار دهید و بعد آنها را در هوای آزاد قرار دهید تا خشك شوند.<br>&nbsp;<br>برای اسباب بازی هائی كه باتری دارند،سطح بیرونی آنها را با آب گرم و صابون بشوئید، با محلول سفید كننده پاك كنید و در هوای آزاد بگذارید تا خشك شوند.<br><br><strong>اسباب بازی ها و وسائل پلاستیكی بزرگتر، اسباب بازی های فلزی یا چوبی:</strong><br>سطح آنها را با آب گرم و صابون بشوئید، با محلول سفید كننده پاك كنید و در هوای آزاد بگذارید تا خشك شوند.<br><br><strong><span style="color: rgb(153, 0, 102);">اسباب بازی ها و وسایل پارچه ای:</span></strong><br>آنها را میتوانید در ماشین لباسشوئی با محلول شستشو و آب داغ بشوئید.<br>&nbsp;<br>نكته دیگر،تعداد دفعاتی است گه باید وسایل و اسباب بازی های كودك را شست. لازم نیست در این مورد وسواس به خرج دهید اما در موارد خاصی حتماآنها را بشوئید مثلا، هر زمان كه كودك غذا میخورد و همزمان بازی هم میكند یا بعد از اینكه سرماخوردگی و یا اسهال كودك بهبود پیدا كرد. اگر كودك اسباب بازی را در دهانش گذاشته،در پایان روز آنها را تمیز كنید. همچنین،خوب است كه سر زمان مشخصی، مثلا در پایان هر ماه هم وسایل كودك را تمیز كنید.&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt;">منبع:ninisite.com</span></p>